Nacionalna tiskovna agencija, vpisana v register medijev, širi rasistične ideje iz Mein Kampfa

Nacionalna tiskovna agencija (NTA), »fašističen medij«, kot ga je prostodušno opisal ustanovitelj, je po novem vpisana v uradni razvid medijev. S tem so se pohvalili kar sami. Na spletu so zavedeni celo dvakrat iz razlogov, ki niso znani, pod zaporedno številko 2467 in 2501. Izdajatelj NTA je Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, odgovorna oseba je Maj Šuklje, odgovorni urednik Urban Purgar.

Informacija, na katero sem opozoril, je pritegnila še manj pozornosti širše javnosti kot svojčas dejstvo, da je izdajatelj tega očitno neonacistično obarvanega medija pridobil status društva, ki deluje v javnem interesu. In to s pomočjo priloženih publikacij, v katerih člani društva širijo politični program ekstremističnega gibanja Generacija identitete. Ena od referenčnih knjig, navedenih v prijavi za pridobitev statusa, je bila celo manifest gibanja, ki ga je izdala založba stranke SDS in jo je poslanec Žan Mahnič ponosno razstavil sredi parlamenta.

Sorodna agenda

Oboje, status društva in vpis v razvid medijev, je odobrilo Simonitijevo Ministrstvo za kulturo. Po svoje nepresenetljivo glede na vse, kar vemo o simpatijah vladajoče SDS do Generacije identitete, do neonacističnih rumenih jopičev in sploh ob primerjavi agende, ki je skupna obojim in katere poudarki so naslednji: ksenofobija, antimigranstvo in antiislamizem, občasno tudi antisemitizem, prezir do žensk, feministk in feminizma, sovraštvo do LGBTQ skupnosti, sumljivo domoljubje in nacionalizem ter konspiracizmi o ogroženosti lastnega naroda.

Slovensko novinarstvo se, če odštejemo nekaj izjem, nikoli ni odločilo zagristi v problem in zares problematizirati naštetih povezav in simpatij med najbolje organizirano stranko zadnjih desetletij in globalnim desnim ekstremizmom, kar nam verjetno bolje pojasni, kako in zakaj se je NTA znašla v razvidu medijev. V nadaljevanju bom poskušal dokazati, da s tem država in ministrstvo prevzemata odgovornost za odkrito sponzoriranje neonacistično obarvanega rasizma. Vendar se na tej točki  razpre nov problem: živimo v državi, kjer se rasizma velikokrat ne zaznava kot res problematičnega in je težko ugotoviti, ali se ga sploh preganja. V nadaljevanju bom navedel zgolj eno od besedil na strani NTA, objavljeno 21. februarja 2022 pod naslovom »Narod in rasa« (https://nacionalnata.si/narod-in-rasa/).

Avtorica je Iva Svaguša.

Hercegovska janšistka

Kaj lahko preberemo na registriranem mediju? Avtorica, kandidatka hrvaške koalicije Desna liga in izrazita antifeministka, na portalu NTA so jo med drugim predstavili kot »hercegovsko janšistko«, izrecno širi rasistične ideje. V svoji kolumni, kjer redno objavlja in kjer bi ji po začetnih napovedih morali delati družbo Alojz Kovšca, Žiga Turk, Vinko Gorenak, Sebastjan Jeretič, Tomaž Štih in Edvard Kadič, išče krivdo za obupno stanje v Evropi v »plemenu ljudi s krivimi nosovi«, kar je očitno izraz za Jude, včasih ob tem kriptično omenja »Berga«.

Omenjeno pleme je »pripeljalo do izumrtja evropske rase, pravih Arijcev«. Rasističen koncept ideologije Tretjega rajha, vpeljan skozi koncept arijske rase, ki navdušuje avtorico, je tudi razlog, da z nostalgijo spomni na Adolfa Hitlerja, ki je osemdeset let nazaj poskušal rešiti situacijo z opozarjanjem na problem »dopuščanja« nižjih bitij in nižjih vrst v evropsko raso, vendar na koncu ni bil uspešen:

»Danes je evropska rasa zaradi medijskih pritiskov ogrožena, v času velike krize smo se, namesto da bi ohranili lastno identiteto, prisiljeni mešati z nižjimi vrstami, da bi »evropska« rasa preživela. Pri tem vam nihče ne omenja tveganj, pa tudi težav, ki jih prinaša spuščanje nižjih bitij v civiliziran svet. Naraščajoče stopnje kriminala, naraščajoče stopnje posilstev, rušenje mest, pa tudi uničenje ene same kulture, so postali v Evropi običajni. Nekdo pa nas je pred kakšnimi osemdesetimi leti skušal opozoriti na te probleme, ignorirali smo ga in razglasili za zločinca, zato danes trpimo in trpimo posledice denacionalizacije in odstopanja od zdrave pameti. Obkroženi s povečanjem števila nedefiniranih posameznikov smo postali civilizacija, ki neustavljivo propada. Pozdravljanje migrantov, Bergov vpliv in glas nerazumne ženske, ki ji grozijo s posilstvom tisti, za dobrobit katerih se bori, so postali krogla na čelu zadnjega pripadnika čiste rase. Ko se izgubi rasna in nacionalna identiteta, je naslednja stvar, ki se izgubi, naravna hierarhija, sledi izginotje vrste, izginotje kulture in ene civilizacije, ki smo je do sedaj vajeni.«

Gojenje višjih vrst

Civilizacija torej propada, tudi zaradi migrantov, čista rasa izginja, kriv je Berg, izgublja se rasna identiteta in dramatično lahko kmalu sledi konec kulture. Ampak to še ni vse. Avtorica uvaja pojem rasne hierarhije in mešanja ras, neposredno večkrat omenja Arijce in nevarnost, da bi se šibki parili z močnimi, saj se višjih ras ne sme mešati z nižjimi. Rešitev iz zadrege je očitno pripadnost scenariju natančno določene evgenike: 

»Komunizem nas je pripeljal do nereda, nato smo razvili feminizem, sledila je rasna strpnost, sprememba naravnega habitata, mešanje vrst in nazadnje poguba, vse pod okriljem Berga, na vse to pa nas opozarja besedilo, za katerega vas puščam. A ne glede na to, kako malo si želi pariti šibke posameznike z močnimi, manj si želi združiti višje rase z nižjimi, ker bi seveda v slednjem primeru morda vse njeno delo pri gojenju višjih vrst, ki lahko traja več sto tisoč let, ponovno razvrednotili z enim samim udarcem.«

NTA je v razvid medijev iz ne čisto jasnega razloga vpisana kar dvakrat (vir: spletna stran Ministrstva za kulturo)

Rasno čisti človek

Samo rasno čisti človek bo lahko gospodar, zato morajo Arijci paziti, da se njihova kri ne pomeša z nižjimi narodi, kar bi lahko pripeljalo do padca ravni višje rase, do telesnega in duhovnega propada in končno nastanka bolezni:

»Zgodovinske izkušnje tukaj ponujajo nešteto dokazov. Z zastrašujočo jasnostjo se to pokaže z vsakim mešanjem kri Arijcev z nižjimi narodi, kot posledica nastane konec nosilca kulture. Rasno čist in nepomešan preostali človek, povzpet na gospoda; bo ostati gospodar tako dolgo, dokler ne postane žrtev – krvavega umazanije. Učinek vsakega rasnega križanca je torej, skratka, vedno naslednji: a) padec ravni višje rase; b) telesni in duhovni upad in s tem začetek zelo počasne, a zagotovo napredujoče dolgotrajne bolezni. Uvesti tak razvoj pa ne pomeni nič drugega, ampak grešiti proti volji večnega Stvarnika.«

Vseh drugih spornih rasističnih in supremacističnih poudarkov iz besedila, ki je mestoma nerazumljivo, morda tudi zaradi nerodnega prevoda, niti ne želim omenjati. Med drugim, da je »Berg z napačnim nosom ljudi prepričal, da smo vsi enaki, pozabljamo pa, da narava ne trpi enakosti. Črna ženska in belka nista enaka, prav tako temnopolti moški nikoli ne bo enak belcem in mešanje takšnih je strogo prepovedano.«

Zelo hitro sta v zapisu prepoznavna še elementa seksizma in antifeminizma, kajti besedilo omenja družbeno privilegirani položaj nesposobnih žensk, ki da vodi v feminizacijo moških, depopulacijo in na koncu uničenje etnične in rasne identitete – vse našteto so njene oznake.

Besedilo navaja Mein Kampf

Še zlasti velja poudariti, da so nekateri poudarki iz kolumne, ki sem jih navedel, nekoliko skrajšani citati iz Hitlerjevega Mein Kampfa (Eher Verlag, str. 313-314), s katerimi bi Iva Svaguša rada pritrdila svojim siceršnjim ugotovitvam. Zelo sramežljivo pa pri tem ni navedla pravega avtorja. Pred navedkom je zapisala »Na vse to nas opozarja besedilo«, nato pa je citirala nacističnega voditelja in diktatorja. Za lažjo evidentiranje spodaj v celoti navajam v kolumni uporabljen odlomek iz Hitlerjevega dela:

»A ne glede na to, kako malo si želi pariti šibke posameznike z močnimi, manj si želi združiti višje rase z nižjimi, ker bi seveda v slednjem primeru morda vse njeno delo pri gojenju višjih vrst, ki lahko traja več sto tisoč let, ponovno razvrednotili z enim samim udarcem.

Zgodovinske izkušnje tukaj ponujajo nešteto dokazov. Z zastrašujočo jasnostjo se to pokaže z vsakim mešanjem kri Arijcev z nižjimi narodi, kot posledica nastane konec nosilca kulture. Rasno čist in nepomešan preostali človek, povzpet na gospoda; bo ostati gospodar tako dolgo, dokler ne postane žrtev – krvavega umazanije. Učinek vsakega rasnega križanca je torej, skratka, vedno naslednji: a) padec ravni višje rase; b) telesni in duhovni upad in s tem začetek zelo počasne, a zagotovo napredujoče dolgotrajne bolezni. Uvesti tak razvoj pa ne pomeni nič drugega, ampak grešiti proti volji večnega Stvarnika. Toda kot greh je to dejanje še vedno nagrajeno.«

Navedeni stavki so, s kakšnim izpuščenim stavkom, povzeti po Mein Kampfu:

»So wenig sie aber schon eine Paarung von schwächeren Einzelwesen mit stärkeren wünscht, soviel weniger noch die Verschmelzung von höherer Rasse mit niederer, da ja andernfalls ihre ganze sonstige, vielleicht jahrhunderttausendelange Arbeit der Höherzüchtung mit einem Schlage wieder hinfällig wäre. Die geschichtliche Erfahrung bietet hierfür zahllose Belege. Sie zeigt in erschreckender Deutlichkeit, daß bei jeder Blutsvermengung des Ariers mit niedrigeren Völkern als Ergebnis das Ende des Kulturträgers herauskam. Nordamerika, dessen Bevölkerung zum weitaus größten Teile   aus germanischen Elementen besteht, die sich nur sehr wenig mit niedrigeren farbigen Völkern vermischten, zeigt eine andere Menschheit und Kultur als Zentral- und Südamerika,  in dem die hauptsächlich romanischen Einwanderer sich in manchmal großem Umfange mit den Ureinwohnern vermengt hatten. An diesem einen Beispiele schon vermag man die Wirkung der Rassenvermischung klar und deutlich zu erkennen. Der rassisch rein und unvermischt gebliebene Germane des amerikanischen Kontinents ist zum Herrn desselben aufgestiegen; er wird der Herr so lange bleiben, so lange nicht auch er der Blutschande zum Opfer fällt. Das Ergebnis jeder Rassenkreuzung ist also, ganz kurz gesagt, immer folgendes: a) Niedersenkung des Niveaus der höheren Rasse, b) körperlicher und geistiger Rückgang und damit der Beginn eines, wenn auch langsam, so doch sicher fortschreitenden Siechtums. Eine solche Entwicklung herbeiführen, heißt aber denn doch nichts anderes, als Sünde treiben wider den Willen des ewigen Schöpfers. Als Sünde aber wird diese Tat auch gelohnt.«

Kdo bo preganjal rasizem med nami?

Iva Svaguša, s katero so sicer pri NTA opravili nekaj intervjujev in je objavila še nekaj drugih besedil v omenjenem mediju, v navedeni kolumni dejansko preigrava motive nacistične rasistične ideologije in se nad njimi navdušuje, s čimer nesporno širi prav takšne ideje. Celo naslov kolumne »Narod in rasa« je povzet po poglavju Mein Kampfa, iz katerega je navedek. Zapis ni podan v satirični obliki, na kar so se na primer neprepričljivo sklicevali v uredništvu Demokracije v sorodnem prispevku Aleksandra Škorca. Hkrati Mein Kampf, pri čemer je avtor zamolčan, ni naveden s kakšnim drugim namenom in je zgolj v funkciji potrditve osnovnih tez avtorice.

Sprijaznimo se že enkrat: večine javnosti ne bo pritegnilo dejstvo, da nek medij širi nevarno ideologijo, ki je pripeljala do genocida nad šestimi milijoni Judov. Ne pritegne je niti, če je ta medij vpisan v uraden razvid medijev pri ministrstvu in s tem legitimiran s strani države – pri čemer se je registracija zgodila ob vseh obstoječih rasističnih, seksističnih in sovražnih objavah in z javnosti znanim poudarkom o fašističnemu pedigreju medija, saj ga je za takšnega zelo natančno razglasil kar njegov ustanovitelj Aleš Ernecl. Kasneje je omenjena oseba NTA predala v upravljanje tistim rumenim jopičem, ki se otepajo očitkov o poveličevanju Hitlerja.

Morda kdo res verjame, da bo naše tožilstvo preganjalo rasizem po uradni dolžnosti? Naj samo spomnim na primer svoje kazenske ovadbe v primeru rasizma v Demokraciji. Zato lahko v najboljšem primeru pozovem civilno družbo, npr. Judovski kulturni center, Amnesty International, Pravno mrežo za varstvo demokracije in vse, ki se strokovno ukvarjajo s sovražnim govorom, da se odločijo za ovadbo zoper avtorico Ivo Svaguša in odgovornega urednika NTA Urbana Purgarja zaradi širjenja rasističnih idej, kar je kaznivo po 297. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije.

Da bi se tega domislilo naše tožilstvo in kazniva dejanja preganjalo po uradni dolžnosti, žal ne moremo upati. Da bi takšne teme pritegnile avtokastrirani medijski prostor, tudi ne. Nekatere moje zapise, posvečene »uspehu« neonacistične ideologije in skrajnih gibanj v Sloveniji, bo bralec našel v povezavah spodaj. Vsi zapisi so bili v času svojega nastanka posredovani vsem odgovornim urednikom največjih medijev in drugim novinarjem. Hitro preverljivo dejstvo je, da zaman.

Več:

Nacionalna tiskovna agencija: fašistični medij zdaj vpisan v razvid medijev

Se bo Janša distanciral od njemu naklonjenega »fašističnega medija«?

Hojs o neonacističnih biserih in »svinjskem« ljudstvu

Hojsove perle so »dokazano neonacistične skupine«

Nevarna ljubezenska razmerja: za oblast so postfašisti v javnem interesu

Bo tožilstvo dopustilo, da je Hitler pri nas lahko razglašen za heroja?

Skrajna desnica v Sloveniji: nacionalna varnost v času Žana Mahniča

Neonacisti gojijo več politične kulture kot vlada

Hojsov biser je moral v zapor

Ormoške Termopile

Ob deseti obletnici Breivikovega pokola v Sloveniji še vedno njegovi častilci

Nevarna ljubezenska razmerja: za oblast so postfašisti v javnem interesu

Komedija nadzora nad policijo: razprava o šestnajstih sekundah

Neonacistične tetovaže kot napačen vzrok policijske intervencije

Račji test, Hitlergruß in načini opravičevanja rumene mimikrije neonacistov

Uporabljajo Kanglerjeve rumene jopiče: uspešnost neke mimikrije ob nasedlem novinarstvu

Hrvaški Nacional o neonacistih sredi Ljubljane

Novi sovražnik Evrope in Slovenije: kulturni marksizem

Rakasta gangrena in izvor vsega zla: kulturni marksizem

Neonacizem in kastrirano novinarstvo

Mahnič skupaj z neonacisti apelira k aktivaciji v »domoljubnih skupinah«

Rumeni jopiči o karakterju prasic: punce, ki podpirajo kulturni marksizem, bodo morale plačati za izdajo

STA najprej o rumenih jopičih, potem šele o protestnikih

Stop RTV močvirju!

Rešimo Vaterland!

Slovenski borci proti kulturnemu marksizmu uporabljajo antisemitski jezik

Twitter identitarce blokira, pri nas jih retvita oblast

Premier zahteva odstop direktorja STA in hkrati hvali alternativno tiskovno agencijo

Rasizem v Demokraciji: odgovorni se komično prikazujejo kot žrtve

Rasistični presežki: bela rasa mora iztrebiti druge

Ovadba zoper kolumnista Demokracije Aleksandra Škorca in odgovornega urednika Jožeta Biščaka

Rasizem in bežanje pred odgovornostjo: kako uspešno je sklicevanje na satiro?

Mahničeva raznolikost znotraj bele barve: o rasizmu politikov

Vračanje verbalnega delikta: Olaj preganja tudi tviteraše

Skrajna oblast in kalašnikov: desni ekstremizem v Sloveniji

Siol manipulativno obtožil petkove protestnike, da uporabljajo svastiko

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: