Ovadba zoper kolumnista Demokracije Aleksandra Škorca in odgovornega urednika Jožeta Biščaka

Prejemnika: Vrhovno državno tožilstvo in Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

ZADEVA: Ovadba zoper kolumnista Demokracije Aleksandra Škorca in odgovornega urednika Demokracije Jožeta Biščaka zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen KZ-1)

Na podlagi zapisa v tedniku Demokracija, na podlagi medijsko izpostavljenih primerov, ko državni tožilec ali tožilka niso samoiniciativno in po lastni presoji začeli kazenskega postopka v podobnih primerih, na podlagi medijske izjave Vrhovnega državnega tožilstva v primeru, da pristojni za uvedbo pregona zaradi javnega govora, ki spodbuja sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, niso prejeli nobene kazenske prijave, ne oni ne na pristojnem ljubljanskem okrožnem tožilstvu (podatek iz Večera, 18. 7. 2019, avtorica Kristina Božič), ter na podlagi obljub generalnega državnega tožilca Draga Škete ob prevzemu funkcije, da bo ena od njegovih prednostnih nalog tudi pregon sovražnega govora, v nadaljevanju podajam kazensko prijavo zoper kolumnista Demokracije Aleksandra Škorca in odgovornega urednika Demokracije Jožeta Biščaka zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti po 297. členu Kazenskega zakonika RS.

Obrazložitev: Aleksander Škorc je v tedniku Demokracija v zapisu z naslovom »Presežki 5« (3. december 2020, stran 6, spodaj prilagam fotografijo objavljenega besedila) med drugim zapisal:

»Ker se bela rasa ne zmore obraniti pred navalom nekaterih ras, bo Bog ustvaril virus, ki bo najnaprednejšo raso rešil pred uničenjem.«

»Priseljenci drugih ras denimo imajo v sebi precej več radija in dovolj je ustvariti mikroorganizem, ki napada le priseljence. Zgodilo se bo torej, da bodo migranti nepojasnjeno zbolevali in umirali, saj bo Bog ustvaril tak mikroorganizem, ki ne bo prenašal njihove DNK. Mogoče je torej ustvariti tak virus, zaradi katerega zbolevajo le določeni ljudje, rase, skupine ljudi določenih lastnosti. Ciljna eliminacija, skratka. Tako kot se ljudje ciljano spravijo na določene vrste naravnih škodljivcev, plesni, plevelov itd., se lahko Bog spravi na določeno vrsto škodljivih ljudi.«

»Je Bog torej rasist? Ravno toliko kot ljudje, ki iztrebljajo določene, njim škodljive živalske in rastlinske vrste. Ne gre za rasizem, gre za očiščenje. Odstranitev plevela.«

»Velika večina pa, logično, le izhaja iz bele rase, saj je bilo tej rasi dano krščanstvo in s tem možnost duhovnega napredka. Tudi Jezus je bil bel. Z razlogom«.

297. člen Kazenskega zakonika pravi, da »kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.« V naslednjem odstavku pa nadaljuje: »Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.«

Kolumnist tednika Demokracije je očitno javno spodbujal in razpihoval sovraštvo in nestrpnost s tem, ko je širil versko oblikovano idejo o večvrednosti ene rase nad drugo, v tem primeru bele rase nad vsemi drugimi, na vse pretege opravičeval njeno superiornost, širil idejo iztrebljanja drugih ras, te označil za škodljive, primerjal iztrebljenje drugih ras z »običajno« obravnavo naravnih škodljivcev, plesni in plevela, kar pomeni, da jih je primerjal s plevelom, izražal prepričanja, da bo Bog poskrbel za virus, ki bo s pomočjo mikroorganizmov deloval in bodo zato posledično ljudje napačnih ras zboleli in eliminirani. Belo raso nadalje povezuje s krščanstvom in idejo napredka, kar pomeni, da nesporno izpostavlja sicer zgrešene in napačne vidike, s katerimi je zanj določena rasa večvredna od vseh drugih, česar ne omili niti nekaj poskusov občasne relativizacije, npr. da so tudi v beli rasi navzoči »najslabši«. Zato ne more biti dvoma, da je avtor širil idejo belega supremacizma in jo kombiniral s prepričanji o nekakšni božji volji, ki supremacizem, vključno z iztrebljenjem drugih ras, avtomatično podpira.

297. člen KZ-1 nadalje navaja naslednje: »Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.«

Kakor izhaja iz kolofona Demokracije (3. december 2020, stran 4, spodaj prilagam fotografijo kolofona) je bil na dan objave omenjenega besedila glavni in odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak, njegov namestnik pa Metod Berlec. Ker je zapis Aleksandra Škorca opravljen v sredstvih javnega obveščanja, kar tednik Demokracija je, iz omenjenega člena sledi, da je zanj kazensko odgovoren tudi odgovorni urednik oziroma njegov namestnik, zato podajam tudi ovadbo zoper odgovornega urednika. Dodatna pojasnila o tem primeru in svoj pogled na širjenje rasizma v Sloveniji sem zapisal na tem naslovu: Rasistični presežki: bela rasa mora iztrebiti druge (https://vezjak.com/2020/12/07/rasisticni-presezki-bela-rasa-mora-iztrebiti-druge/).

V upanju, da bo državno tožilstvo sprožilo ustrezne postopke, vas lepo pozdravljam,

Boris Vezjak

7. december 2020

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: