::: IN MEDIA RES :::

Quis custodiet ipsos custodes?

Vrnitev v socializem in »ad ridiculum«

»Argumentum ad ridiculum« kot argument iz smešenja ali »reductio ad ridiculum«  kot zvajanje na smešenje ni kakšna posebna vrsta napake ali stila, ki bi plenila široko pozornost zaradi svojih posebnih … Nadaljujte z branjem

02/03/2014