Medijska pristranost

366

Je kdo rekel medijska pristranost? Tabu tema v domačih razmerah, ki je kot takšna preživela desetletja. Spodaj navajam nekaj učbeniških primerov predvsem politične pristranosti, seznam bo dopolnjevan.

Pristranost skozi pritrjevanje

Vzorec pristranosti, pri katerem mediji v prostorskem in časovnem smislu ne obravnavajo stališč enakovredno, pozicije »naših« in »vaših« niso podane skozi kriterij njihove argumentacijske sprejemljivosti, temveč neobjektivno in navijaško skozi pritrjevanje »našim«. V praktičnem smislu pritrjevanje prepoznamo po enostranosti v poročanju, opazni naklonjenosti, dajanju prednosti in hvalisanju.

Pristranost skozi opuščanje

Vzorec pristranosti, pri katerem se opuščajo in prezrejo stališča in trditve, ki ne govorijo v prid »našim« ideološkim in političnim pozicijam, ker so ta zoprna, odvečna in v napoto. Pri opuščanju novinar in urednik ne izvajata neposredne cenzure, temveč navidezno nevtralno opustita neprijetne in zamolčanja »vredne« okoliščine, dejstva, izjave in stališča. Opuščanje je oblika pristranosti, ki je nasprotna pritrjevanju.

Pristranost skozi izbiro zgodbe

Vzorec pristranost s poudarkom na izbiri novinarskih zgodb, ki ustrezajo »naši« agendi in ob spregledu zgodb in novic, ki ustrezajo »njihovim«. Taka vrsta pristranosti je zgolj intenzivirana oblika dihotomije pritrjevanje vs. opuščanje, privzdignjena na raven izbire tem (agenda setting) in uredniških odločitev, katere teme ali zgodbe pokriti in jim dati prednost, katere pa izločiti.

Pristranost skozi pozicioniranje novice

Vzorec pristranosti, ki gradi na umestitvi novice ali zgodbe v sam medij na način, da je ta izpostavljena, brana, slišna in vidna, če je v prid »našim«, upoštevajoč pravila in naravo nekega medija. Npr. v časopisu je lahko novica raztegnjena na celo stran, lahko je na naslovnici in torej vizualno hitro prepoznavna in s tem učinkovita.

Pristranost skozi izbiro vira

Vzorec pristranosti, pri katerem v zgodbo ali vest vključimo več virov, ki zagovarjajo »naše« stališče in manj tem nasprotnih, ki bi lahko naš cilj ogrozili. Večkrat v tem vzorcu pristranosti naletimo na fraze, ki se sklicujejo na »obveščene vire«, mnenje strokovnjakov ali splošno sprejeto mnenje, ne da bi to bilo v resnici dokazljivo takšno. Navajanje mnenj strokovnjakov nujno ne prispeva k verodostojnosti zgodbe, saj lahko novinar selektivno izbere prav takšen vir, kot mu ustreza in bo zagovarjal stališče, ki ga želi slišati. Podobno velja za številne ulične intervjuje , ankete in javna mnenja, ki jih je mogoče poustvariti po svoji meri, da bo končni poudarek ugoden za »naše«.

Pristranost skozi spinanje

Pristranost skozi spinanje je selektivno favoriziranje tistih poudarkov in elementov politike »naših«, ki deluje izrazito s pomočjo retoričnih in manipulativnih sredstev in z namenom običajno trenutnega prepričanja javnosti, da morajo izbrati »naše« rešitve, osebe ali stališča. Za spinanje so značilni relativno odkrita subjektivna nota, izključevanje in opazen napor urednikov in novinarjev v dani smeri.

Pristranost skozi etiketiranje

Pristranost skozi etiketiranje je metoda pripisa diskreditacijskih oznak »vašim« oziroma način, ko za »naše« uporabljamo manj negativne, manj nabite in manj obtežene oznake in opise. Zanjo je večkrat značilna raba političnega žargona stigmatiziranja, demoniziranja in govorice sovraštva.

Pristranost skozi sledenje priporočilom ali zavrnitvam

Pristranost skozi politiko priporočil ali zavrnitev sledi načelu, da je novinarsko pisanje ali izdelek mogoče skriti za navidezno nevtralne opise političnih ugotovitev in zahtev, ki jih je treba »objektivno« izvrševati, ali tem nasprotne, češ da jih je treba zavračati.  Novinar torej svoje pisanje predstavlja v formulacijah »naše« politike, učinkuje kot npr. »vladni novinar«,  privzame politično agendo in jo servira kot nekaj samoumevnega.

Več:

http://fair.org/take-action-now/media-activism-kit/how-to-detect-bias-in-news-media/

http://rhetorica.net/bias.htm

http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/groseclose/pdfs/MediaBias.pdf

https://www.sciencenews.org/blog/culture-beaker/unbiased-computer-confirms-media-bias

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: