Uredniki RTV Slovenija zagovarjajo predvajanje Janševih govorov na strankarskih shodih

Časopis Večer je na spletu povzel mnenje dveh pritožnikov varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev na Radioteleviziji Slovenija Ilinki Todorovski: oba se sklicujeta na moje kritično stališče glede predvajanja govora predsednika SDS na strankarskem shodu in poletnem taboru v Bovcu 24. julija letos. Tega so v celoti zavrteli na tretjem programu TV Slovenija, ki je namenjen parlamentarnim vsebinam, čemur sem oporekal.

V svojem zapisu sem res problematiziral oboje: neprimernost predvajanja predsednikovega govora, ki ga razumem kot neprofesionalen, uredniško in novinarsko neustrezen pristop s tendenco politične propagande, izpeljan v nasprotju z dokumentom »Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija«, obenem pa sem znova spomnil, da tovrstne vsebine izstopajo iz zakonsko določenega poslanstva parlamentarnega kanala, na katerem očitno delujejo politično motivirani kadri. Kako se je do pritožb opredelilo vodstvo RTV Slovenija in kako varuhinja?

Huda politizacija zavoda

Moji tezi, da gre za hudo zlorabo javnega servisa skozi njegovo čisto formo politizacije, ki je za nameček še v nasprotju z Zakonom o RTV Slovenija glede namena in poslanstva tretjega kanala, je oporekal Aleš Malerič, urednik, ki je nadomeščal odsotno odgovorno urednico informativnega programa Manico J. Ambrožič. Poglejmo si njegovo argumentacijo, kot jo najdemo v julijskem poročilu varuhinje:

Naša običajna praksa je, da na tretjem programu TV Slovenija brez reza pogosto objavljamo in ponavljamo različne tiskovne konference, seje in tudi kakšen govor. Objavljamo jih, ker je njihova vsebina pomembna za informiranost in življenja državljank ter državljanov. Nagovori predsednika slovenske vlade so za državljane pomembni že zaradi funkcije in zadolžitev predsednika vlade. V času pandemije in slovenskega predsedovanja Svetu EU še toliko bolj, pa naj gre za Janšove uradne nastope v vlogi predsednika slovenske vlade ali za nastope v vlogi predsednika stranke ali za zasebne tweete. Zdajšnji predsednik vlade med nastopi v eni ali drugi ali tretji vlogi ne dela bistvenih in striktnih razlik ter govori tudi o stvareh, ki so 11 pomembne za življenja vseh državljanov. Po tehtnem premisleku in izključno iz tega razloga smo se strankarski nagovor predsednika slovenske vlade zato odločili objaviti brez reza.

Sklicevanje na politično funkcijo

Odločitev, da Janšev govor na poletnem taboru predvajajo v celoti in brez reza v dolžini 20 minut, je bila po lastnem priznanju pretehtana s strani podpisanih urednic Jadranke Rebernik in Manice J. Ambrožič. Kot vidimo, urednik ni uporabil nobenega načelnega argumenta – z izjemo pomembnosti funkcije, ki jo opravlja Janša. Ob tem se sklicuje še na »idionsinkrazijo« njegovih nastopov, češ da so ti takšni, da vsakič zadevajo življenje vseh državljanov, tudi če gre za strankarske govore in poletne tabore. Že v tem se moti, kajti predsednik SDS je v Bovcu primarno vsebinsko nagovarjal in bodril svoje podpornike, kakor se za strankarska zborovanja pričakuje, razen tega jih je pozival k aktivaciji na volitvah – ne državljane, ampak člane SDS. Iz povedanega bi sledilo, da bi tretji parlamentarni kanal ali celo katerih od prvih dveh moral redno v celoti objavljati vse pomembnejše govore Janeza Janše ali drugih predsednikov vlad, tudi strankarske, in ne zgolj omenjenega iz Bovca. Če bodo na RTV Slovenija dosledni, bodo torej število predvajanj Janševih govorov ojačali.

Maleričev odgovor je dovolj zgovoren skozi odsotnost razlage s tem narušenega načela uravnoteženosti, kajti »Poklicna merila in načela« v poglavju 4.2 opredeljujejo, da mora RTV Slovenija sproti poročati o delovanju političnih strank, pri čemer goji enak odnos do vseh parlamentarnih. Malerič ni niti poskušal pojasniti, kako je s preferenco do stranke SDS, kajti kot sem opozoril, bi morali po navedeni dikciji meril na javnem zavodu enakovredno predvajati govore prvakov vseh drugih parlamentarnih strank, tudi opozicijskih. Tega pa več kot zanesljivo ne počnejo.

Stališče varuhinje

Prav nakazana nedoslednost je zmotila varuhinjo. Po tistem, ko je tudi sama ugotovila, da so v predvajanem govoru prevladala sporočila o stranki SDS, njenem delovanju, uspehih, ciljih in dosežkih, težavah zaradi nagajanja na političnem prizorišču ter napovedi zmage na prihodnjih volitvah, kar preprosto pomeni, da je poglavitni razlog, ki ga navaja Malerič, neresničen, je Todorovski preverila še, kakšna je praksa RTV Slovenija glede predvajanja govorov z drugih strankarskih dogodkov – ne nujno v stranki SDS.

Tako je ugotovila, da sta 19. junija letos potekala strankarska kongresa SDS in DeSUS, vendar z njih ni bilo predvajanih nobenih govorov. Podobno je poskušala ugotoviti, ob predpostavki, da so govori predsednika stranke in hkrati vlade res vsakič v javnem interesu, kakšna je bila glede tega dosedanja praksa. Toda na zaprosilo, da uredništvo pripravi seznam morebitnih enakih primerov predvajanj govorov zadnjih petih let, kar bi zajelo obdobje treh vlad (Cerar, Šarec, Janša), s čimer bi se pokazalo, ali so že kdaj prej objavili daljši strankarski nastop predsednika vlade, podatkov o tem zaenkrat ni prejela.

Povedano na kratko: varuhinja je dala prav mojim začetnim pomislekom in posredno tudi vsem slutnjam, da je tretji parlamentarni kanal blizu izbranim strankam, kar je šokantno spoznanje, pred katerim si vodstvo RTV Slovenija in javnost zatiskata oči. Še več, zaenkrat odgovorni takšno stanje odločno podpirajo!

Nič o izigravanju zakonske podlage o namenu programa

Se pa varuhinja ni želela opredeliti do mojega stalnega očitka, da se je tretji parlamentarni kanal prelevil v ropotarnico vseh mogočih oddaj, kar odločno in več kot očitno presega zakonsko opredelitev namena programa, ki bi moral biti namenjen le parlamentarnim in z njimi ozko povezanim vsebinam. Ob tem se sklicuje na to, da na svoji funkciji nima pristojnosti ali kompetenc za razlago zakonov in tudi ne programsko-produkcijskega načrta.

Očitno je evidentna zakonska prekoračitev programskih vsebin TV SLO 3 nekaj, v kar že dramatično dolgo še naprej ne želi zagristi prav nihče: vodstvo se pretvarja, da je vse v najlepšem redu, široka javnost o tem ne razmišlja, stroka pretežno molči, politiki pa stanje očitno odgovarja.

Več:

Novi časi: nacionalka v celoti predvaja govore na strankarskih shodih

Parlamentarni kanal in sodniška semena

Tretji parlamentarni kanal kot odlagališče odvečnih oddaj

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d