Jušić bi vadil disciplino

Golobov ministrski varovanec Boštjan Poklukar, ki je nastavil svojega varovanca brez izpolnjevanja razpisnih pogojev Senada Jušića, bo najbrž pritrdil sklepu o uvedbi disciplinskega postopka na generalni policijski upravi. Končno je stampedo nespametnih zamenjav, ki ga je sprožil premier, neprepričljivo nezadovoljen z delom ministrice Tatjane Bobnar in prvega policista Boštjana Lindava, stekel na podlagi ideje, da so potrebne prevetritve na policiji. Zdaj so končno zadovoljni vsi. Zaradi česa že? Ker bodo lažje obvladovali policijo in preiskovalne organe?

Poglejmo zadnji primer. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić se je odločil disciplinsko preganjati Damjana Mikliča. Česa je omenjeni vodja oddelka za krvne in seksualne delikte v upravi kriminalistične policije dejansko kriv? Kaj je zagrešil? Večerova novinarka Elizabeta Planinšič poroča, da se mu očita nedostojno vedenje do sodelavcev pri opravljanju dela ter obnašanje, ki je v nasprotju s kodeksom etike javnih uslužbencev.

Kardinalni greh

Njegov napačen korak je neznosen. Kriv je, ker je sredi marca poslal interno elektronsko pismo, naslovljeno na namestnika in pomočnika generalnega direktorja policije. Naslov pisma je »Raziskava o samomorih«, kardinalni greh pa, ker je zapisal, da »ga je sram, ko mora lagati in opravičevati policijo, ki v tem trenutku ni sposobna uvida v pomembnost raziskovanja, ugotavljanja vzrokov in motivov ter posledično priprave preventivnih ukrepov na področju samomora«.

Mikliča je torej sram. Greh je torej kar velik, zato mora odgovarjati zaradi opozorila, da bi služba generalnega direktorja policije (SGDP) lahko sprejela vabilo NIJZ in Centra za prevencijo samomora, kajti tamkajšnji strokovnjaki so želeli skupaj s policijo raziskati stanje na področju samomorov, a jih je služba zavrnila. Ob občutkih sramu je v elektronskem pismu dodal še, da »zaradi zaplankanega birokrata (ali več njih) iz SGDP onemogočamo vrhunskim in šolanim raziskovalcem, da bi skupaj z nami (policijo) analizirali spise in pripravili preventivne ukrepe ter tako poskušali izboljšati stanje na področju samomorov.«

Hierarhija, ki se ne ceni dovolj

Jušić je v pismu prepoznal disciplinsko kršitev in takoj ukrepal:

»Javni uslužbenec je kršil pravila policije, iz katerih izhaja, da medsebojna razmerja policijskih enot temeljijo na hierarhični organizacijski strukturi in da mora uslužbenec policije svoje delo opravljati vestno, strokovno, zakonito, pravočasno in skladno s pravili policije, kodeksi etike, zakoni in kolektivnimi pogodbami ter se mora vzdržati ravnanj, ki glede na naravo njegovega dela materialno ter moralno škodujejo ali bi lahko škodovala ugledu policije.«

Miklič očitno ni bil dovolj vesten, ker je zahteval sodelovanje s strokovnjaki s področja raziskav samomora. Škodoval je ugledu policije v zasebnem elektronskem pismu, ker je na nujnost sodelovanja opozoril tri nadrejene. Kako se krni ugled v ozki notranji komunikaciji, niso pojasnili. Sporočilo novega vrha policije je prepoznavno: kimaj, ne kritiziraj, spoštuj hierarhično strukturo. Ali po domače: ne oporekaj šefom nikoli in nikdar, sicer boš kaznovan. Na dobrobiti strokovnega dela in raziskave samomora pa preprosto pozabi. Le komu to mar!

Postopek še teče, Golobova operacija menjave prejšnje ministrice in generalnega direktorja policije pa očitno ni bila zaman. Premier se je očitno odločil pokazati, da mora virus janšizma živeti dalje. Da bo javno vendarle oporekal?

Več:

Poklukar na misiji: bo depolitizacija policije zgolj farsa?

Golobova katastrofa: prvi policist ne izpolnjuje pogojev, toda komu mar?

Janša kot tragedija, Golob kot farsa

Golobov ultimat prvemu policistu: bo na seznamu tistih, ki so politično pritiskali, sam premier?

Kako ponižati ministrico: po Golobovem mnenju je bila v duševni stiski

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: