O usodi javnih apelov v času anemičnih urednikov

Aktivne državljanke in državljani, tudi manj ambiciozni v tej smeri, se danes ob dejstvu, da zaradi perfidnih ukrepov in drakonskih kazni zaradi epidemije ne morejo protestirati na ulici, največkrat ukvarjajo z zadrego, kako lahko sploh materializirajo izražanje svojih prepričanj in mnenj, ki jih gojijo do posameznih političnih aktualij.

Kaj še sploh preostane državljanu?

Podporniki oblasti težave v resnici nimajo, a kaj naj storijo vsi, ki z grozo opazujejo rušenje demokratičnih temeljev države, politizacijo vseh državnih podsistemov, orbanizacijo in novi avtoritarizem, sesuvanje medijev? Navaden državljan nima veliko možnosti, dejansko mu v čakanju na oddaljene volitve ostaneta le dve najpogostejši: svoje mnenje, ki ga ne želi izraziti na ulici, saj se boji denarne kazni, lahko artikulira na družbenih omrežjih v zelo omejenem obsegu, ali pa poskuša podpisati kakšno peticijo, morda napisati pismo bralcev v še preostale tiskane ali spletne medije.

Vse naštete možnosti nimajo posebnega dometa, predvsem zadnje pa odpira staro dilemo demokratizacijske funkcije medijev. Tako kot je oblasti kristalno jasno, da bo njen politični projekt izgradnje avtoritarnega režima uspešen le ob ustrezni medijski podpori, zaradi česar bo storila vse, da si medije podredi, bi prav o tem pričakovanem ravnanju računali, da se prav zaradi tega dejstva še bolj zavedajo pomena, ki ga ima glas ljudstva in njihovo ravnanje, ki je po definiciji zavezano interesu javnosti. Žal se dogaja v zelo omejeni obliki. Poglejmo, kako.

V podporo ustavni obtožbi

Če izločimo enako sporne načine vedno bolj zožene medijske prezentacije strokovnjakov, npr. dejstva, da kot politični komentatorji pri nas nastopajo lobisti in piarovci, da npr. na RTV nenehno igrajo na karto uravnoteženosti levo-desno, tudi za ceno nekompetentnih sogovorcev, da nam ponujajo politične propagandiste ali avtorje s sumljivih portalov brez znanih lastnikov ali celo s takšnih, ki jih financira politika, je še bolj intrigantno analizirati, kako se do medijskega prostora ne morejo prebiti tisti državljani, ki takšnih povabil nimajo, imajo pa kaj povedati.

Deintelektualizacija medijskih naracij in izrinjanje intelektualcev zaradi tabloidnih vsebin sta star problem, toda vzemimo v pretres le eno od paradigmatskih praks, medijsko »recepcijo« javnih stališč državljanov. Eno zadnjih v nizu je prispevalo »Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo«, v njem državljane in poslance poziva k podpori ustavne obtožbe zoper predsednika vlade in niza številne razloge, zakaj je ta instrument nujen.

Redukcija na pisma bralcev

Javni apel je podpisalo večje število res pomembnih in zvenečih imen, ob začetnem pozivu skoraj 150 posameznic in posameznikov, tudi civilnih ustanov in protestnikov, ki že eno leto vsak teden pogumno »bivakirajo« na ulicah, pa dodatno še več kot 7000 drugih državljank in državljanov.

Pozivu torej ni mogoče očitati ne šibkosti ne brezpomenskosti vsebine, saj je ta maksimalno aktualna, tudi ne neznatnosti podpisnikov, ne po teži in ne po količini. Toda množični osrednji mediji so mu namenili pičlo pozornost, večina sploh nobeno in ga na noben način niso objavili, preostali pa so ga zreducirali na še eno pismo, ki ima status »pisma bralcev«. Naj kot redko izjemo navedem Mladino.

Povedano drugače, takšni apeli, tudi če jih podpiše 15.000 državljanov, v medijski obravnavi doživijo popolnoma identično usodo kot kakšen Janez Novačan iz Spodnjega Kašljovnika, ki je objavil svoje pismo, v katerem se zgraža nad zelo lokalno težavo v svoji vasi. Za nameček so podpisniki na koncu celo srečni, če jih po kakšnem naključju doleti milostna objava v zmanjšanem fontu na zadnjih straneh časopisa, saj se končno niso odrezali nič slabše od gospoda Novačana, ki ima, da ne bo nesporazuma, tudi pozornosti vreden problem. O tem, da bi jih kdo ob tem kaj podrobneje vprašal, teh 200 ali 7000 podpisanih, že leta niti več ne sanja. Po čigavi zaslugi?

Ista usoda tudi v apelih v podporo medijem

Naši dominantni mediji se, skratka, večkrat resnično potrudijo, da bi dotolkli edine preostale državljanske iniciative, nepričakovani mojstri uredniške cenzure v naših tiskanih in elektronskih medijih pa gredo včasih celo tako daleč, da serijsko zavračajo in minimizirajo celo stališča in pozive, ki svarijo pred političnimi pritiski na medije. Poznam najmanj dve pismi, ki solidarno opozarjata pred pritiski na STA z impresivnimi naborom podpisanih, a so jih celo tam bolj ali manj prezrli. Marsikdo od podpisanih se preprosto sprašuje, čemu se sploh truditi, a se potem hitro spomni, da gre pri vsem za nekaj pomembnejšega od gole ignorance ignorantnih urednikov.

Če bi se opisana medijska obravnava zgodila enkrat ali dvakrat, bi jo obravnavali kot netipično, toda ker je postala prevladujoča, resno najeda vprašanje odgovornosti medijev v času rušenja demokracije, statusa aktivnega državljanstva, demokratičnosti medijev in končno tudi vloge javnih intelektualcev, ki ne more biti ne javni in ne intelektualci, če jim to uredniki preprečujejo.

Izgon vsebin in kolaborativna hegemonizacija

Naj navedem po lastnem prepričanju dovolj dobro ilustracijo, da je ob tem težava dejansko v izrinjanju »intelektualne« podstati tovrstnih medijskih vsebin: mediji na noben način nimajo težave objaviti poročil s protestnih ali podobnih dogodkov, na katerih se zbere nekaj deset, morda sto ljudi. Tudi takrat, ko zbrani zahtevajo nekaj zelo iracionalnega, svojih stališč ne znajo niti artikulirati in so jih na ulico pripeljali ne ravno najbolj plemeniti vzgibi.

Kaj torej naredi razliko med tem, da se urednikom takšen dogodek zdi vreden pozornosti, dobro premišljen apel znanih osebnosti z nekaj tisoč podpisniki pa nikakršne? Zgolj »biopolitika teles«? Nikakor ne, najbrž sledijo predvsem diktatu atraktivnosti in tabloidnosti, da bi prodajali svoj medij,  vsebinskost »intelektualnih« pozivov pa temu kriteriju ne zadosti…

Na koncu velikokrat pridemo do učinka tega, čemur pravim kolaborativna politična hegemonizacija medijskega prostora, ko strankarska občila, katerih paralelni svet smo kot tujerodno invazivno vrsto prenesli in vzgojili v našem medijskem ekosistemu, z lahkoto nameni več diskreditacijske in propagandne pozornosti podpisnikom takšnih apelov in jih ustrezno preparirano z blatenji tudi »objavi«, ampak ker so edini, to ostane edina medijska sled za njimi…

Demokratizacijski korektiv

Vprašanje zgrešenih uredniških preferenc in presoj je najbrž ključno za razumevanje tega, kam smo v teh nevarnih časih namenjeni kot država in kakšno vlogo bodo pri tem odigrali mediji. In ker zato vsaka objava ob opisanem vratarjenju (gatekeeping) šteje, poobjavljam omenjeni apel spodaj. Ob trenutno 7078 podpisanih ga je mogoče podpreti na tej povezavi.

Za konec: novinarji se večkrat pridušajo, kako socialna omrežja, spletne platforme in blogi najedajo njihovo profesionalno poslanstvo. Kaj pa, če je velikokrat res nekaj obratnega, da ob njihovi opisani anemičnosti osovražena omrežja in platforme opravljajo skrajno pomembno funkcijo demokratizacijskega korektiva?

***

JAVNI POZIV DRŽAVLJANOM IN POSLANCEM V PODPORO USTAVNI OBTOŽBI ZOPER PREDSEDNIKA VLADE

Spoštovane državljanke in državljani,

Spoštovane poslanke in poslanci,

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki je bodisi iz preračunljivosti, bodisi iz malomarnosti prikrajšal četrtino prebivalstva RS za pravočasno cepljenje proti življenjsko nevarnemu virusu in s tem ogroža na stotine življenj?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki namerno ne izvaja sklepov sprejetih v Državnem zboru, kot je sklep o financiranju STA?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki namesto izvajanja zakonov predlaga njihovo spremembo tako, da bi bili po volji njemu in njegovi stranki, kot je to v primeru imenovanja državnih in evropskih tožilcev?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki javno napada medije, sodstvo in druge javne službe, hkrati pa na odgovorna mesta v državnih službah postavlja ljudi z nalogo, da ne bi razkrivali in preganjali kaznivih dejanj, ki jih je storil sam ali njegovi privrženci?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki zahteva glavo predsednika Računskega sodišča zato, ker ta razkriva nezakonitost in koruptivnost poslov njegove vlade pri nabavi zaščitne opreme?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki z državnim premoženjem podkupi medijskega lastnika, da uvaja cenzuro medijskih prispevkov, ki so kritični do oblasti in odreka ustavno pravico do svobode izražanja?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki na javne kritike vlade odgovarja z zastraševanjem medijev in s poskusi njihovega utišanja, na osebne kritike pa s sarkazmom in žalitvami poslancev Državnega zbora in drugih ter z njihovim sodnim preganjanjem?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki na kritike umetnikov in civilne družbe odgovarja z ogrožanjem njihove eksistence in pogojev delovanja?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki nepremišljeno povečuje javni dolg tako, da ga bodo morali odplačevati še naši pravnuki?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki ne priznava in ne obžaluje svojih napak, temveč jih pripisuje drugim?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki v javnosti s stisnjenimi zobmi pristaja na temeljne evropske vrednote, v dnevni politični praksi pa jih tepta?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki s svojo politiko, javnimi nastopi, kot je bil nedavni v Evropskem parlamentu, in zapisi blati ugled Republike Slovenije v mednarodnem prostoru do te mere, da je Slovenija prvič v zgodovini postala predmet kritičnih obravnav v organih Evropske unije?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki z izgovarjanjem na pandemijo sistematično razgrajuje demokratične družbene institucije, omejuje človekove svoboščine in pravice ter uvaja avtokratsko oblast?

Ali bi imeli za predsednika Vlade RS nekoga, ki ne spoštuje ustavnega določila delitve oblasti in si skuša podrediti tako zakonodajno, kot sodno?

Verjamemo, da ste štirinajstkrat odgovorili NE. Pa vendar takega predsednika Vlade RS imamo. Namesto kritičnega odnosa do njegovih ravnanj ga s pozivi k družbenemu soglasju žal podpira celo Predsednik Republike.

V imenu obrambe demokracije in prihodnosti Slovenije je skrajni čas, da državljanke in državljani, poslanke in poslanci rečemo NE. Zato vas pozivamo, da s svojimi podpisi podpremo povezovanje demokratičnih strank za obrambo demokracije in pravne države v njihovi ustavni obtožbi predsednika Vlade RS.

Podpisniki:

Forum za demokracijo

Odbor za pravično in solidarno družbo

Alternativna akademija

Gibanje za družbeno odgovornost

Protestna ljudska skupščina

Mladinska Aktivistična Organizacija

Posamezni podpisniki in podpisnice:

Ivan Svetlik

Zdenka Badovinac

Ljubo Bavcon

Anton Bebler

Urban Belina

Goran Bertok

Sonja Bezenšek

Matija Biber

Rado Bohinc

Andreja Bolčina

Siniša Borovičanin

Mitja Bravhar

Damjana Brumec

Vesna Bukovec

Aljoša Čoh

Lucija Čok

Martin Čopič

Aleš Črnič

Jože P. Damijan

Andrej Detela

Iztok Dolenc

Srečo Dragoš

Mojca Drčar Murko

Milada Fabjan

Matic Fajdiga

Sanja Fidler

Božidar Flajšman

Marko Fonovič

Boris Frlec

Mija Gabrijelčič

Miran Goslar

Petja Grafenauer

Majda Gregorič

Sonja Grizila

Anton Grizold

Aljoša Harlamov

Spomenka Hribar

Ištvan Išt Huzjan

Milojka Žalik Huzjan

Vanja Huzjan

Zdenko Huzjan

Lea Ilešič

Anton Ipavc

Polona Jamnik

Tea Jarc

Tina Javornik

Jaša Jenull 

Tadej Jezernik

Maca Jogan

Juri Franco

Tomaž Kalin

Simon Kardum

Dušan Keber

Darja Kerec

Matej Klarič

Dejan Koban

Silvo Komar

Kim Komljanec

Drago Kos

Bogomir Kovač

Gorazd Kovačič

Urška Kozak

Amelia Kraigher

Darko Kranjc

Lev Kreft

Janez Krek

Branko Kuralt

Bartolo Lampret

Lorna Lovrečič

Marko Marinčič

Ljubica Marjanovič Umek

Marjan Mede

Irena Mele

Metka MencinČeplak

Jože Mencinger

Vlado Miheljak

Ana Mladenović

Zdravko Mlinar

Jure Močnik

Vinko Moederndorfer

Rajko Muršič

Pavček Vlado

Stane Pejovnik

Anja Perčič

Franci Perčič

Peter Perčič

Dragan Petrovec

Emil Milan Pintar

Jože Pirjevec

Lucija Plavčak

Rok Plavčak

Igor Plazl

Marko Polič

Vika Potočnik

Alen Praček

Arjan Pregl

Danijel Rebolj

Tanja Rener

Božo Repe

Rado Riha

Rudi Rizman

Blaž Rozman

Alenka Rožaj

Anton Rupnik

Tanja Rupnik

Stane Saksida

Mitja Sardoč

Mojca Senegačnik

Aleksander Skaza

Remzo Skenderović

Boris Sket

Božidar Slapšak

Svetlana Slapšak

Lojze Sočan

Brane Solce

Janez Stariha

Matjaž Stopar 

Slavko Splichal

Miha Starič

Marjan Svetličič

Irena Šmajgert 

Darko Štrajn

Jadranka Šturm

Jelica Šumič Riha

Peter Tancig

Simona Tancig

Veronika Tašner

Suzana Tratnik

Niko Toš

Boris Turk

Goran Turk

Vito Turk

Samo Uhan

Marjan Veber

Zvezdana Veber Hartman

Arne Vehovar

Boris Vezjak

Tiva Vlaj

Matjaž Vodeb

Tomaž Weber

Igor Winkler

Pavel Zgaga

Tjaša Zorc

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: