Krek o številu okuženih, ki hkrati raste in pada

Krekizmi gor ali dol, toda ko Vlada republike Slovenija povzema direktorja NIZJ dr. Milana Kreka, ker da »število novo odkritih okuženih v zadnjih dnevih in tednih sicer počasi pada, a opažamo tudi rast, tako da je ta upad na prvi pogled varljiv in je potrebno spremljati dogajanje«, potem se lahko pogovarjamo že o nečem tako elementarnem, kot so pravila klasične logike.

Če število novo odkritih okuženih ljudi v Sloveniji počasi pada, potem pač ne more hkrati rasti, kajti to bi pomenilo kršitev zakona o neprotislovju; stavka »Število odkritih okužb je A«, pri čemer velja, da je A »rast«, in »Število odkritih okužb je ne-A«, pri čemer je ne-A logično enak »upadanju«, se medsebojno izključujeta.

Toda pod to vlado tudi zakon o neprotislovju izgublja na veljavi: število okuženih v državi hkrati raste in pada. In tako kot v stavčni logiki velja, da iz protislovja sledi katerikoli stavek (ex contradictione sequitur quodlibet), tudi v boju proti epidemiologiji lahko hitro in nevarno pridemo do stanja, ko bo »veljal« katerikoli ukrep.

Kdo je po novem odveč: Janševa nakazana intervencija v vpis na univerze

Proti te vrste boleznim v državi nam ne more pomagati Bog, tudi ne epidemiologi in še najmanj direktor NIJZ, ki sicer ni epidemiolog, a je bil politično nastavljen. Zdaj tudi lažje razumemo, zakaj bi predsednik vlade med drugimi filozofe in s tem tudi logike najraje pregnal s programov. Morda pa že opozorila na zakon o neprotislovju postajajo preveč v napoto.

Več:

Miselna shizofrenija: Milan Krek o koncu epidemije

Je potreba, ni potrebe: nove zadrege z razglašanjem začetka epidemije

Dr. Krek, ki ne more imeti vsega v glavi

Epidemiološka stroka in njena avtonomija

Krekove lekcije voditeljici Tarče: bi morali v studiih RTV Slovenija nositi maske?

Krekov pogled na Benetke in tetra plenice

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: