Novi odgovorni urednik STA brez soglasja uredništva, DNS protestiral

Zgodovina slovenskih medijev se ponavlja, najprej kot tragedija, potem kot farsa. Med leti 2004 in 2008 je prišlo do množičnega podrejanja medijev v prvem mandatu aktualnega predsednika vlade in njegove stranke. Slovenski novinarji se pretežno niso veliko zmenili, številni so zelo pasivno spremljali dogajanje, vdali v usodo in le redki so se izpostavili. Bogokletno bi bilo trdili, da so sami pomagali soustvarjati današnje razmere.

O medijskih pritiskih, prevzemih in tehnikah podrejanja sem takrat pisal sproti, nato ugotovitve povzel v knjigah In media res in Somrak medijske avtonomije, brez kakšnega odziva med novinarji. Da pomagam nahraniti spomin zlate ribice, objavljam majhne zgodovinske reminiscence ob trenutnem načrtnem sesuvanju STA in odstavljanju Bojana Veselinoviča, skozi katere bo jasneje izstopilo, da so metode in taktike medijskega podjarmljanja zelo podobne trenutnim, da pulzirajo kot simptom nikoli razrešenih ambicij po politizaciji medijev in da se v teh letih ni prav veliko spremenilo, le sami smo morda preveč nevedni:

DNS protestira ob napovedi imenovanja Meška za odgovornega urednika STA

5.07.2007 ob 17:40

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije (DNS) protestira ob napovedanem imenovanju odgovornega urednika STA, saj je v.d. direktorice STA Alenka Paulin novinarje agencije obvestila, da bo s ponedeljkom z delom začel novi odgovorni urednik STA Borut Meško. Uredništvo pa njemu in kandidatki za namestnico Nadji Podobnik ni izkazalo podpore, saj jima je s 44 glasovi za in štirimi proti v ponedeljek izglasovalo nezaupnico. Ta je predvsem posledica tega, da kandidata nista predstavila podrobnejšega programa in vizije dela.

Meško odgovorni urednik STA

9.07.2007 ob 12:15

Odgovorni urednik Slovenske tiskovne agencije je od danes (8. 7. 2007) Borut Meško. Na tem mestu je nasledil Nadjo Podobnik, ki pa bo zdaj njegova namestnica. V.d. direktorice STA Alenka Paulin je Meška imenovala za štiriletni mandat. V.d. odgovorne urednice Eva Horvat, ki je Podobnikovo nadomeščala med porodniškim dopustom, pa se je vrnila na mesto urednice angleškega servisa. Meško je dobil vsega štiri glasove podpore uredništva STA, 44 glasov je bilo proti. Kot kaže, se »nasilne« menjave in nastavitve v medijskih hišah, izvedene proti mnenju novinarjev, nadaljujejo. Meško je bil očitna izbira v.d. direktorice Alenke Paulin, Paulinova pa izbira tistega, ki jo je iz vladnega kabineta nastavil.

Meško komaj dobro nastavljen, a že cenzurira

11.07.2007 ob 08:02

Odgovorni urednik Borut Meško je dobro začel svoj mandat odgovornega urednika STA. Komaj je bil imenovan proti volji uredništva, že je pokazal, kako je treba cenzurati članke, ki niso prijazni do Janeza Janše. Ob tem si je sposodil zadnjo utemeljitev Vinka Vasleta, ki bo zdaj očitno postala hit in se glasi: »Novinar je bil žaljiv«. Kaj je žaljivo, je seveda stvar osebnega okusa: »Meško, ki je prevzel položaj dan pred tem, je povedal, da je besedilo umaknil, ker ni ustrezalo novim kriterijem. »Določeni kriteriji bodo poslej postavljeni drugače,« je dejal. Pravi, da kot tiskovna agencija ne bodo posredovali komentarjev, ki so »mnenje nekoga tretjega«, temveč bodo objavljali izključno relevantne informacije. Če to pomeni konec ustaljenih vsakodnevnih povzemanj komentarjev Dela, Dnevnika, Večera in Financ, Meško še ni vedel odgovoriti, češ da kriterije še pripravlja. Sindikat in aktiv novinarjev STA sta se medtem že sestala in se odločata o ukrepanju zoper kršenje novinarske avtonomije. To je bil po četrtkovem suspenzu novinarke vala 202 že drugi poseg v avtonomijo novinarskega dela, ki se je dotikalo Janeza Janše.«

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije in Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije proti posegom direktorice STA v uredniške odločitve

11.07.2007 ob 15:37

Objavljamo današnjo izjavo SNS in DNS: Upravni in izvršni odbor obeh novinarskih organizacij direktorico in odgovornega urednika Slovenske tiskovne agencije (STA) pozivata, da prekineta morebitne postopke proti novinarjem, ki so bili vpleteni v objavo povzetka komentarja, objavljenega v Financah, ki je bil kasneje odstranjen iz ponudbe novic, ker naj ne bi ustrezal novim kriterijem za objavo. Da morebitne spremembe programske zasnove STA, na podlagi katerih je bila sprejeta omenjena uredniška odločitev, transparentno predstavita uredništvu in pred njihovo uvedbo pridobita mnenje uredništva.

Obe novinarski organizaciji hkrati ostro protestirata proti vmešavanju direktorice v uredniške odločitve STA in jih označujeta za nesprejemljive ter v nasprotju z medijsko zakonodajo in ustanovnim aktom STA. Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije je 5. julija letos protestiral zaradi napovedi imenovanja Boruta Meška za odgovornega urednika Slovenske tiskovne agencije kljub jasno izraženi nezaupnici s strani novinarskega kolektiva. Opozoril je tudi na s stališča zagotavljanja uredniške avtonomije dela STA sporno odločitev vlade Republike Slovenije, da za vršilko dolžnosti direktorice STA imenuje Alenko Paulin, ki je do takrat opravljala funkcijo svetovalke za odnose z javnostmi v uradu predsednika vlade.

Zadnji dogodki na STA, ko je bil na zahtevo direktorice STA s servisa umaknjen povzetek komentarja objavljenega v Financah, ki je bil kritičen do predsednika vlade, kažejo, da so bila opozorila in protesti utemeljeni.Novinarka je komentar povzela in objavila v skladu z dolgoletno uredniško politiko STA, ki vsak večer objavi povzetke komentarjev vodilnih časopisov, ki izidejo naslednji dan. Ustanoviteljica STA je država Slovenija, ki je v Akt o ustanovitvi STA med temeljne razloge, zakaj je bil tiskovna agencija ustanovljena, zapisala »za pripravo dnevnega pregleda pomembnejših objav slovenskega in tujega tiska o Sloveniji«.

Novinarka je torej opravljala le delo, ki ji ga je po temeljnem pravnem aktu naložila lastnica in ustanoviteljica STA. Če je direktorica preko imenovanja novega odgovornega urednika želela vzpostaviti tudi novo uredniško politiko in programsko zasnovo STA, pa je po zakonu o medijih in tudi Aktu o ustanovitvi STA o tem dolžna obvestiti uredništvo in pred sprejemom odločitev, ki se nanašajo na spremembo programske zasnove, predhodno pridobiti mnenje uredništva. Novinarji STA o morebitnih spremembah uredniške politike ali programskih zasnov niso bili obveščeni. Ob tem je treba opozoriti tudi na očitno nespoštovanje ločenosti pristojnosti glede vsebin medija med direktorjem družbe in uredništvom, ki ga vodi odgovorni urednik.

Zakon o medijih izrecno zahteva, da so odgovorni urednik in novinarji pri svojem delu, ki ga opravljajo v skladu s programsko zasnovo in profesionalnimi standardi, avtonomni. Avtonomijo uredništva zagotavlja tudi družbena pogodba STA, ki pravi, da so uredništvo, torej odgovorni urednik, uredniki, novinarji in drugi avtorji – 279 – prispevkov, v okviru programske zasnove in določil družbene pogodbe pri svojem delu neodvisni in samostojni.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije in izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije opozarjata, da direktorica STA v skladu s slovensko zakonodajo nima pristojnosti za sprejemanje uredniških odločitev in da mora biti meja, ki loči upravljalske od uredniških funkcij, jasna. STA si je v letih delovanja pridobila visok ugled kot zanesljiv servis, ki je ažurno in temeljito opisoval dogajanje v republiki Sloveniji. Aktualno ravnanje vodstva STA pa krni ta ugled agencije, predvsem pa lahko omaja zaupanje, ki ga imajo do njenega servisa naročniki.

V Ljubljani, 11. julija 2007

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije

Več:

Nova direktorica STA je prišla iz kabineta Janeza Janše

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: