Vladni Ukom nad STA: Veselinovič je kriv

Vlada se je več kot očitno odločila, da raztegne svoje lovke nad mediji in tokrat o svoji moči nekolikanj poduči Slovensko tiskovno agencijo.

Jančičev Siol, več kot očitno pod hegemonijo Janševe vlade, je zdaj priobčil besedilo z naslovom »Kdo je ogrožal neodvisnost urednice STA?«, v katerem novinar David Kos poroča o manevru Urada vlade za komuniciranje (Ukom), ki ga vodi Uroš Urbanija.

Ta je na STA poslal dopis, v katerem od direktorja Bojana Veselinoviča terja pojasnila glede ravnanja odgovornih oseb na nacionalni tiskovni agenciji po tistem, ko je odgovorna urednica Barbara Štrukelj sopodpisala pismo 22 urednic in urednikov z naslovom »Pod pritiski ne bomo klonili«.

Kaj je vlada zahtevala od STA

Ravnanje Ukoma bi lahko razumeli kot implicitno grožnjo. Po pisanju Siola so z njega na STA naslovili naslednja vprašanja: kdo vse je izvedel pritisk na odgovorno urednico ali kateregakoli novinarja Slovenske tiskovne agencije (poimenski seznam), kaj vse se je zahtevalo od odgovorne urednice ali kateregakoli novinarja Slovenske tiskovne agencije (seznam zahtev), kopijo vseh uradnih dopisov, iz katerih je razvidno nesprejemljivo ravnanje posameznih vladnih predstavnikov.

Za razumevanje konteksta tega dopisa Ukoma je potrebno vedeti, da se pismo nikjer ne opredeljuje do dogajanja na STA, niti ne govori o pritiskih na agencijo, definira in opisuje splošno dogajanje po marcu 2020 s številnimi obtožbami, žalitvami in diskreditacijami na račun številnih medijev s strani premierja, večkrat tudi internacionaliziranega. V pismu najdemo tudi trditev: »V takšnih razmerah pritiski oblasti, s katerimi se nas večina sooča tedensko, če že ne dnevno, predstavljajo dodatno breme in otežujejo kakovostno novinarsko delo«.

Bizarni sarkazem

Urbanija je v dopisu Veselinoviču po poročanju Siola z neverjetno mero bizarne tendencioznosti in sarkastičnosti opisal situacijo, da bi obremenil Štrukljevo:

»Izjemno smo presenečeni, da nas o pritiskih oblasti, ki naj bi se celo tedensko vršili na odgovorno urednico, niste obvestili. Še bolj pa smo presenečeni, da odgovorne urednice niste že ob prvem tovrstnem pritisku ustrezno zaščitili. Od direktorja agencije bi namreč pričakovali, da se ji ob kakršnihkoli pritiskih pomaga tako v pravnem smislu kot tudi javno. Glede na dopis ugotavljamo, da je odgovorna urednica prepuščena sama sebi in se je morala povezati z nekaterimi drugimi odgovornimi uredniki, da je dobila ustrezno podporo.«

Pomembno je poudariti, da Siol v ničemer ne problematizira takšnega dopisa, ampak ga promovira. Urbanija in Ukom sta očitno izkoristila dejstvo, da je država ustanoviteljica STA in v njeni lasti, da bi izrekla sarkastično začudenje in od Veselinoviča cela terja odgovornost – cinično zato, ker jih domnevno ni zaščitil pred vlado. Večjo perverznost si težko zamislimo: vlada obtožuje direktorja, da urednice ni zaščitil pred njo samo. Še več, nato do skrajnosti cinično komentira nastanek pisma, češ da se je morala Štrukljeva zato »povezati« z drugimi uredniki in tam iskati podporo.

V vsakem primeru je kriv

Toda vladnega cinizma s tem še ni konec. Veselinoviča celo obtožujejo, da je kriv neukrepanja in s tem kršitev delovnih obveznosti, nato pa svojo grožnjo spet relativizirajo in ga obtožijo odgovornosti, če pritiskov ni bilo:

»Na Ukomu so v dopisu tudi izrazili prepričanje, da če so se ti pritiski na delo odgovorne urednice res zgodili in direktor ni ustrezno ukrepal, je s tem grobo kršil svoje delovne obveznosti. »V kolikor pa se ti pritiski niso izvajali in se je odgovorna urednica podpisala pod izjavo, ki evidentno ne drži, pa nas zanima, kaj boste naredili, da boste zaščitili ime in kredibilnost Slovenske tiskovne agencije?« sprašujejo Veselinoviča.

Povedano drugače: dopis je več kot očitno namenjen targetiranju direktorja STA, ki je v insceniranem dokazovanju pravzaprav kriv v vsakem primeru: če je prišlo do pritiska vlade na agencijo, je kriv tega, da je kršil delovne obveznosti, ker Štrukljeve ni zaščitil, če pa ni prišlo do pritiskov, pa je kriv tega, da ni zaščitil ugleda svoje ustanove. Kakorkoli obrnemo, v vsakem primeru je neizpodbitno kriv!

Nadzorniki o avtonomnosti

Na Siolu potem kompromitacijsko dodajajo podatek, da so jim z Ukoma sporočili, da »kljub večkratnim prošnjam, odgovora na dopis niso prejeli, posredovan jim je bil le dopis s sklepom nadzornega sveta STA, pod katerim je podpisan Veselinovič.« K temu novinar dodaja, da ta »v nasprotju s pismom«, pod katerim je bila podpisana odgovorna urednica STA, ugotavlja nekaj nasprotnega, namreč da sta »celotnemu uredništvu in odgovorni urednici zagotovljeni avtonomnost in neodvisnost pri opravljanju novinarskega dela in zastopanju stališč v zvezi s tem v javnosti«.

V nadzorni svet je bil sicer nedavno imenovan Janševi vladi in ideologiji naklonjeni odvetnik Radovan Cerjak, kar so številni razumeli kot enega prvih korakov v smeri politične podreditve STA.

Več:

Pod pritiski ne bodo klonili: učinki pisma 22 odgovornih urednikov

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: