Toninova nova igračka: visokošolski zavod za vojaško izobraževanje

Pri Toninovi Novi Sloveniji se znova širokoustijo, da so pripravljeni voditi novo vlado, čeprav ob tem krščanski demokrati vsak dan znova držijo štango sesuvanju demokracije in pravne države, včasih pa tudi samoiniciativno pomagajo. Za potrebe hitro prihajajočih novih volitev se zgolj retorično prazno distancirajo od Janše kot preostre izbire, ki jo je potrebno zamenjati s »sredino«. Patetična propaganda še najbolj spominja na prirejeni vic o obisku pri kanibalih: »Dragi državljani, zaupajte nam v vodenje državo. Ni res, kar ste slišali, pri nas nikogar ne bomo pojedli, kajti prejšnji teden smo zadnjega.«

Moška sredina: razstava zlizanih sloganov na digitalnem kongresu (vir: Delo)

Imeli bi nov visokošolski zavod, ki ga bo organiziral minister

Trenutno vladajoči stranki SDS in NSi navijata za ustanovitev zavoda za visokošolsko vojaško izobraževanje, ta bi deloval znotraj strukture Slovenske vojske. Ker pa se zavedata, da bi bilo to nezakonito, saj lahko visokošolske študijske programe izvajajo le visokošolski zavodi, sami pa omenjajo, da bi se izvajal kar v Centru vojaških šol, sta sprožili zakonodajni postopek s predlogom dopolnitve zakona o visokem šolstvu, ki bi omogočil ustanovitev in akreditacijo novega visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja.

Obstoječi zakon o visokem šolstvu glede na ustavnopravni položaj organizacije obrambe ne omogoča ustanovitve samostojnega visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja. Zakaj? Ker ni izpolnjen pogoj o delovanju v širšem javnem interesu, ki velja za visokošolske zavode, ampak v najboljšem primeru le pogoj izkazovanja javnega interesa na področju obrambe. V skladu z novo »militaristično« doktrino, ki ji sledijo vsi nakupi orožja in Toninove propagandne vaje s pomočjo razgibavanja novinark na vojaškem poligonu, želijo zakon v obeh vladajočih strankah spremeniti na način, da bi se visokošolski zavod lahko ustanovil za potrebe vojaškega izobraževanja, hkrati pa ta ne bi bil pravna oseba (!) in se ne bi vpisal v sodni register. Obenem bi spremenili 19. člen, ki bi se glasil tako, da organizacijo in delovanje visokošolskega zavoda ob smiselni uporabi zakona določi minister, pristojen za obrambo!

Predlog spremembe zakona: minister bo določal organizacijo in delovanje visokošolskega zavoda

Povedano drugače: o delovanju zavoda bi v tem trenutku odločal kar Tonin osebno, kar lahko štejemo za neposreden poseg politike, celo uzakonjen, v sfero avtonomije visokošolskega izobraževanja. Že slovenska ustava namreč v 58. členu jasno zaukazuje: »Državne univerze in državne visoke šole so avtonomne«. Avtonomija pa po nujnosti pomeni predvsem to, da se država in torej politika ne vmešava v organizacijo, upravljanje in delovanje univerz in visokošolskih ustanov. Toda kaj bi s tem v avtoritarnih sistemih!

Predlagana sprememba zakona, gledano v celoti, dodatno ogroža smisel visokošolskega izobraževanja, saj širi polje širšega javnega interesa v ožjo sfero »obrambe države«, odpira pa tudi vrata zlorabam zakona s predlogi novih možnih sprememb, ki bi še širile področje »izjem« in s tem slabile obstoječe univerze. Kar se trenutno z velikimi koncesijami zasebnemu šolstvu in darili politično naklonjenim visokošolskim stricem v orbiti aktualne oblasti že dogaja. Nov predlog spremembe zato kar kliče po ustavni presoji.

Tonin navdušen nad vardami, Hojs nad rumenimi jopiči

Naj spomnim, da je obrambni minister Tonin ob začetku svojega mandata celo predlagal, da bi se Šiškove varde, ki so pripravljene patruljirati ob južni slovenski veji, ob primerni usposobljenosti rekrutiralo v Slovensko vojsko«. Ali kot je vehementno predlagal:

»Če se v nekih vardah združuje več sto pripadnikov in so ti pripravljeni patruljirati po južni slovenski meji, potem ne vidim razloga, zakaj teh posameznikov, ob primerni usposobljenosti, ob varnostnem preverjanju, ne bi vključili v uradne strukture Slovenske vojske?«

Kasneje se je minister zlagal in zanikal povedano, ob kastriranem domačem novinarstvu pa tega ni nihče imel volje niti opaziti. Boštjan Poklukar je nedavno v soočenju z Alešem Hojsom ob noveli zakona o organiziranosti in delu policije slikovito nakazal, da pri vsem obširnem lomastenju v policiji pri trenutni oblasti »ne bo začuden, če bomo videli na mestih policijskih šefov tudi člane rumenih jopičev oziroma štajerske varde«. Ob Toninovih in Janševih ambicijah bi se potemtakem lahko zgodilo, da je za profesorski kader pri novem visokošolskem zavodu že poskrbljeno.

Več:

Bolj govorijo o predčasnih volitvah, prej bodo

Novinarstvo kot vojaška telovadba ob Toninu: po medijski noči še vojaški dan

Ministra Tonina slab začetek: takoj ujet na laži

Tonin glede podpore ministru Vizjaku laže  

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d