Prijava na Novinarsko častno razsodišče: Peter Rak in kršitev 24. člena Kodeksa novinarjev Slovenije

Zaradi prizadevanj po dvigu etičnih in profesionalnih standardov slovenskega novinarstva, tudi zaradi njihovega nenehnega nižanja, podajam podpisani Boris Vezjak prijavo Novinarskemu častnemu razsodišču proti novinarju Dela Petru Raku zaradi njegovega zapisa, s katerim je po mojem prepričanju kršil 24. člen Kodeksa novinarjev Slovenije.

Ugotavljam, da je Delov novinar dne 26. januarja 2021 na strani 7 časopisa Delo objavil komentar z naslovom »Neizmerno veselje s škandaliziranjem«, v katerem polemizira z nastajajočo razstavo »Večje od mene: Junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije« v muzeju MAXXI v Rimu. Omenjeni dogodek je sicer privlekel veliko medijske pozornosti po tistem, ko so mu slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj, pa tudi ministrstvi za kulturo in zunanje zadeve, odrekli podporo ali promocijo in tako posredno nasprotovali sodelovanju Moderne galerije pri njem; k oblikovanju razstave je rimski muzej namreč povabil nekdanjo direktorico ljubljanske Moderne galerije Zdenko Badovinac. 

Razstava naj bi bila po mnenju slovenskega veleposlanika sporna in škandalozna, so poročali mediji (najprej Mladina v prispevku Jureta Trampuša »V posmeh obletnici slovenske države«, 22. januar 2021), sploh ob letošnji 30. obletnici plebiscita in samostojnosti Slovenije, saj naj ne bi predstavljala dosežkov slovenske umetnosti, zato ji je zunanje ministrstvo v svoji depeši tudi nasprotovalo, promovirati pa bi želelo le umetniško ustvarjalnost, ki je povezana izključno s Slovenijo. Peter Rak je v svojem navedenem zapisu polemiziral tudi z Badovinčevo, ki se je skupaj z velikim delom strokovne javnosti in umetnikov čudila takšnemu političnemu posegu v avtonomne strokovne presoje.

Med drugim je v svojem komentarju nasprotoval njeni medijski izjavi: »Poudarila je, da nikakor ni mislila na predstavitve kakšne herojske epopeje, pomisleke glede tega, da se predstavljajo umetniki z območja nekdanje Jugoslavije in ne zgolj slovenski, pa je zavrnila, češ da nismo več v 19. stoletju in da so danes projekti, ki temeljijo na nacionalnem ključu, povsem anahronistični.« Temu pogledu je Rak protipostavil nasprotnega, češ da je »povsem enako ali še bolj anahronistično, če se nekdanjo večnacionalno skupnost, ki je razpadla v krvavem konfliktu predstavlja kot relevantno, avtonomno in v sebi zaokroženo umetniško poglavje, vredno retrospektive.«

Pri tem je polemiziral s strokovno odločitvijo, da se retrospektiva sploh izpelje. Po njegovem je pod Badovinčevo »takšnih in drugačnih projektov z jugoslovanskimi konotacijami bilo v preteklem desetletju že veliko«. Zapičil se je tudi v podnaslov razstave »Junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije«, kar po njegovem »daje slutiti, da gre v vsakem primeru za afirmativne, če že ne za povsem tendenciozne premise«. Po njegovem »glede na predvideni koncept razstave, ki naj bi predstavljala celoten spekter ustvarjalnosti nekdanje Jugoslavije od druge svetovne vojne naprej« velja, da »se tudi Badovinčeva očitno ne zna ali noče znebiti starih vzorcev«.

Novinar Rak je v svoji kolumni brez dvoma zavzel svoje zelo prepoznavno odklonilno stališče do razstave in tudi do nekdanje politično odstranjene direktorice, do česar ima vso pravico. Toda pri tem niti z besedo ni omenil ali nakazal, da podaja novinarski komentar kot novi član stalne strokovne komisije Ministrstva za kulturo za področje vizualnih umetnosti. Ne le to, v omenjenem svojstvu je soodločal o sofinanciranju Javnega zavoda Moderna galerija in neposredno tudi o omenjenem projektu, zato je zdaj preprosto le najmanj v enem delu ponovil mnenja komisije, katere član je. V odločbi, ki jo je izdalo ministrstvo 5. januarja 2021, lahko pred drugimi njenimi presojami preberemo: »Komisija se zaveda pomena naše skupne zgodovinske izkušnje tako za modernizem kot sodobno umetnost, vendar se vse bolj zdi, da se na tak način vzpostavlja nekakšna agenda, ki poskuša umetno ustvariti vtis določene kontinuitete, kot da bi prostor nekdanje Jugoslavije še vedno predstavljal nekakšno organsko celoto, čeprav to več ne drži. S fenomenom skupne države, njene kulture in umetnosti so se številni razstavni projekti Moderne galerije že dovolj podrobno ukvarjali, tudi v preteklem petletnem obdobju.«

S tem, ko je novinar Peter Rak ocenjeval delo Moderne galerije pod vodstvom Zdenke Badovinac, njena stališča in odločitve, pa tudi samo razstavo, pri kateri omenjena sodeluje, pri čemer pa v novinarskem izdelku ali ob njem niti z besedo ni nakazal svoje osebne interesne vpletenosti, torej svojega poprejšnjega in aktualnega soodločanja o tem projektu in o financiranju ustanove, niti se ni iz novinarskega poročanja izločil, je kršil 24. člen Kodeksa novinarjev Slovenije, ki nedvoumno zahteva naslednje:

»Če je novinar vpleten v dogodke, o katerih poroča, in je v konfliktu interesov, mora to razkriti ali se iz poročanja izločiti.«

Takšno navzkrižje interesov v novinarstvu ni dopustno in predstavlja resno nevarnost, da izgubi verodostojnost zaradi lastne pristranosti. Navidezno uspešno lahko deluje le tako dolgo, dokler se konflikt prikriva in ni razkrit. Toda bralstvo Dela ima pravico vedeti, s kakšnimi motivi nastajajo posamezni komentarji, če so novinarji osebno neposredno vpleteni v predstavljeno mnenje, ki ga podajajo navidezno nevtralno, ali v samo zgodbo, česar pa javnosti pri časopisu tokrat niso zaupali.

Upam, da bo Novinarsko častno razsodišče pritrdilo mojim ugotovitvam o novinarjevi kršitvi Kodeksa novinarjev Slovenije in ustrezno reagiralo.

S spoštovanjem,

dr. Boris Vezjak

Maribor, 26. januar 2021

Priloge:

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: