Virus in mati narava

Celo levičarski CNN že namiguje, da je SARS-CoV-2 umeten. Dvomim, da bomo izvedeli vso resnico, saj bi dokazi o kitajskem “izdelku” oz. njihovo priznanje za sabo potegnili visoke odškodnine. Sam pa sem prepričan, da mati narava ni tako zlobna, kot je lahko pokvarjen človeški um.

Zdaj pa ne vem, kaj bi raje začel naštevati: primere »zlobe« matere narave ali človekove pokvarjenosti. Branko Grims uporabi zmoto sklicevanja na naravo (narava ne dela napak, zato se nanjo lahko sklicujemo kot tisto, ki vse naredi pravilno), da bi podkrepil svojo tezo o teoriji zarote: virus je umetno ustvarjen in je potem »ušel« iz laboratorija (Grimsovi dvomi v uradne verzije okoli koronavirusa).

Zabavno kot podporni argument, ampak zdaj čakamo na razlago, kdo nam je podtaknil npr. potrese, črno smrt (kugo) s 25 milijoni mrtvih, virus HIV z 32 milijoni mrtvih in špansko gripo z morda celo 100 milijoni mrtvih. Dalje ne bom našteval.

V tem smislu aktualna pandemija najbrž ni v ničemer drugačna od prejšnjih in naplavlja večno človeško reakcijo v kategorijah dihotomije med dobrim in zlim, naravnostjo in nenaravnostjo. Narava se seveda ne zaroti, je čista na sebi, mračen je zgolj človekov um in vso sproducirano zlo mora biti na njegovi strani. V končni instanci zato lahko postane nenaravno tudi umiranje in sama smrt.

Še en vidik. V delu Bolezen kot metafora (Ilness as metaphor) poskuša Susan Sontag definirati logiko viktimizacije obolelih za rakom (ali kasneje z aidsom, o čemer piše v naslednji knjigi), obravnavanih kot grožnjo populaciji, kakršno iz njih ustvarja dominantna moralistična ideologija. »Umiranje je bilo v naprednih industrijskih družbah vsakič obravnavano kot sramoten in nenaravni dogodek, zato se je bolezen, ki se pogosto šteje kot sorodna smrti, zdela sramotna, nekaj vrednega zatajitve.« Se pravi: ne le koronavirus, ki je umeten, v histeriji vztrajamo pri zatajitvi naravnosti smrti, virusna okužba je nekaj nenaravnega in torej mora tudi njen izvor kot tak biti onstran narave. In najlažje to postane, če koronavirus obravnavamo kot nekaj, kar je nastalo v kakšnem od laboratorijev.

Skratka: nekdo se je močno pregrešil zoper mati naravo.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d