RTV kamera v službi feminizma: ženska kot fake-news

Čas je, da nekdo ustavi to ogabno fake-news ideologijo RTV, ki nam podtalno vsiljuje žensko ideologijo in kripto-feminizem. Kamera nam kaže celo ženske!

BMZ kripto feminizem
Opažanje dovolj pozornega: kamera v službi feminizma

Kakšna neverjetna mizoginična obsesija z žensko prezenco, ki zmoti zaskrbljen pogled dr. Boštjana M. Zupančiča. No, če je Klemen Aleksandrijski v delu Pedagog (II, 33,2) zapisal, da mora ženskam že sama zavest o lastnem bitju priklicati sram in je Tomaž Akvinski govoril o tem, da moški zarodek postane človek po štiridesetih dneh, ženski pa po osemdesetih, pa še to zaradi poškodovanih semen in vlažnih vetrov, je v 21. stoletju mogoče za navzočnost žensk kriviti medije in njihovo (re)prezentacijo, če pustimo hormonske motilce in prededipalce ob strani. In seveda kamermane v njihovi službi, denimo, ker si drznejo kadrirati ženske.

Kontekst mi ni znan, a ničesar ne bi spremenil, ker je že po sebi dovolj alanfordovski: »Ne vjeruj (našoj) RTV koja izvodi kripto-feminizam.« Medijska posredovanost, konceptualizirana kot fake-news, lahko pomeni zgolj, da je v na ta način dojetem moškem svetu vsaka ženska lažna novica.

Popoln medijski svet je torej lahko le moškega spola. Vse ostalo je zarota feministk in feministov.

Več:

BMZ in njegovi ekscesi: o naši neobčutljivosti za razprave »ad feminam«

Seksizem Boštjana M. Zupančiča in njegove sledi na RTV Slovenija

Novinarske legitimacije seksizmov: Zupančič vs. Rugelj

BMZ: groza pred žensko in polmoški prededipalci

O neizvirnosti ‘regrutiranih’ pravnic

Alfa samci, jang princip in Pahorjevo pokroviteljstvo

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: