Varuhinja Marica Uršič Zupan raje kot novinarje ščiti vodstvo RTV Slovenija

Zadnje mesečno poročilo »pravoverne« varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, ki je prejela mandat z očitno podporo vodstva javnega servisa, ne more biti posebno vsebinsko presenečenje za nikogar; takšna niso bila niti poprejšnja poročila. Zakaj? Marica Uršič Zupan je prišla na RTV Slovenija brez slehernih izkušenj in poznavanja delovanja javne radiotelevizije, na kateri nikoli poprej ni bila zaposlena. Čisto mimogrede je potem v neuravnoteženem Programskem svetu prepričala večino, zato je iz igre izpadla dotedanja varuhinja Ilinka Todorovski.

V pomoč pri kandidaturi ji ni bila samo naklonjenost politično nastavljenega vodstva, ampak po vsem sodeč tudi priimek, kajti njen mož Florjan Zupan je zdaj namestnik odgovorne urednice Jadranke Rebernik. Tiste, katere odstop zahteva stavkovni odbor novinarjev.

Neprimerno obnašanje voditelja in urednice

Poročilo za mesec avgust in objavljeno šele 24. oktobra 2022, čeprav bi ga pričakovali septembra, se v veliki meri ukvarja s primerom objave »disclaimerja« voditelja Saše Krajnca, zaradi katerega je kasneje želel direktor Uroš Urbanija kaznovati njega in urednico Vesno Pfeiffer. Ker se je v osrednjem dnevniku pred objavo prispevka, ki je bil po sebi profesionalno sporen in v katerem se vodstvo javnega servisa odziva na zapis Grege Repovža v tedniku Mladina, izrekel stavek »Prispevek objavljamo na izrecno željo odgovorne urednice«, se je takšno signaliziranje javnosti kasneje poskusilo škandalizirati.

Dejansko sta voditelj in urednica s tem stavkom preprosto želela zaščititi lastno integriteto in povedati, da je prišlo do intervencije zloglasne urednice, s tem pa pokazati, da ne prevzemata odgovornosti za njena dejanja v skladu s političnimi ukazi in ne strokovnimi standardi. Kasneje je oba novinarja podprl kolektiv, sledila je tudi gesta sodelavcev, ki so prišli v studio in se simbolično »postavili« zanju.

Varuhinja je, več kot jasno v želji, da bi zaščitila trenutno politično vodstvo in njegove odločitve, v poročilu zatrdila dvoje: da je bila objava prispevka smiselna in uredniško utemeljena, objava voditeljevega »disclaimerja« pa neprimerna. S tem se je dejansko postavila v bran vodstvu:

»Voditelj in urednica Dnevnika 17. 8. 2022 sta objavo napovedi pred prispevkom utemeljila na napačnem kontekstu dogajanja in napačnem fokusu prispevka, napačno ali pomanjkljivo sta utemeljila tudi  vsebinske in hierarhične napake, konflikt interesov avtorja ter uredniško vsiljenost prispevka. Z vidika zagotavljanja pravic gledalcev in javnega interesa je pomembno, da so v informativnih oddajah TV Slovenija objavljene vsebine, ki so pomembne za javnost. Vsebina tega prispevka je glede na kontekst dogajanja in vsebino prispevka takšna nedvomno bila, zato je bila objava prispevka utemeljena, objava posebne napovedi pa neutemeljena in neprimerna.  Prispevek je nastal in bil objavljen ob pomanjkljivi notranji komunikaciji, a to za širšo javnost ni pomembno. To je problem, na katerega bi morala urednica Dnevnika opozoriti notranjo javnost na uredniškem sestanku naslednji dan.«

Odvečna in neumestna napoved

Namesto da bi upoštevala vse okoliščine politično obarvanih uredniških odločitev, ki jih nedvomno več kot dobro pozna, nanje pa opozarja Društvo novinarjev Slovenije, stroka in širša javnost, varuhinja ni želela prisluhniti zelo podrobni razlagi Krajnca in Pfeifferjeve. Omenjena sta jo posredovala pod naslovom »Analiza vsebinskih napak in hierarhičnih kršitev Gašperja Petovarja in Jadranke Rebernik, narejenih v pripravi prispevka in v prispevku samem«. V njem pojasnjujeta kontekst in verigo napak, ki so »pripeljali do objave profesionalno spornega in uredniško vsiljenega prispevka« in »botrovali najini odločitvi, da gledalce o tem obvestiva s kratko informacijo v napovedi prispevka«.

Varuhinji se je v njeni utemeljitvi zazdelo, da je zgodba o prekinitvi poslovnega sodelovanja TV Slovenija s tednikom Mladina zaradi širšega konteksta »dovolj pomembna za objavo v osrednji informativni oddaji nacionalne TV«, saj se ima javni servis pravico braniti pred očitki o »očiščenju zavoda« z odpovedmi vsem zaposlenim, ki so na javni zavod prišli v zadnjih dveh letih, dodatno težo in družbeni pomen pa sta objavi o dogajanju dala velik odziv javnosti v medijih in na družbenih omrežjih, kot ugotavlja. Ob tem se je morala predvsem pretvarjati, da je problematična sama objava odziva, ne pa, kako je ta strukturiran in kdo je bil h komentiranju v prispevku povabljen.

Začuda se je sicer glede neuravnoteženosti povabljenih komentatorjev deloma strinjala z neprimernim vabilom Bojanu Požarju, saj je zaradi njegovega nastopa »med delom gledalcev lahko ostal občutek o pristranskosti, zato bi bilo bolje, da bi se, potem ko ni uspel dobiti več različnih komentarjev, tudi Požarju odrekel«. Pri tem ima v mislih avtorja prispevka, novinarja Gašperja Petovarja.

Varuhinja je sicer tudi pritegnela odgovorni urednici in zatrdila, da ne drži, da bi bil prispevek uredniško vsiljen. Urednica naj bi imela dovolj časa, da bi presodila njegovo primernost in v dogovoru z avtorjem izločila po njenem neprimeren del, česar pa ni storila. Toda Pfeifferjeva se je namesto tega odločila za objavo napovedi pred prispevkom, ki je bila »odvečna in neumestna, saj je običajen gledalec iz nje razumel, da ta vsebina v Dnevnik ni sodila in da je prispevek objavila samo zaradi izrecne zahteve odgovorne urednice«.

Strelski vod in osebne stiske

Ker je s svojim mnenjem zaščitila vodstvo, pa v poročilu varuhinje znova zelo pričakovano pogrešamo njen komentar odzivanja direktorja TVS Uroša Urbanije. Ta je v ravnanju Krajnca in Pfeifferjeve videl »hudo programsko kršitev brez kakršnih koli strokovnih podlag«, zaradi česar je sugeriral, da bi morali zoper oba »uvesti disciplinski postopek, saj sta programski čas izrabila za izražanje svojih osebnih stisk…«

Več kot jasno je Marica Uršič Zupan podprla direktorja, njegove »osebne stiske« pa ostajajo še naprej perverzna metonimija za napoved groženj z disciplinskimi ukrepi in odpuščanjem. Namesto psihoterapije eksekutorji pač predlagajo strelski vod.

Novinarka Eugenija Carl, neformalna glasnica novinarskega upora proti politični okupaciji zavoda, je na Facebooku varuhinjo ostro napadla:

»Sodelovalno. Lojalno. Pravoverno. Nenazadnje vsi vemo, kako je bila imenovana na ta položaj. Kaj pa konflikt interesov, glede na to, da je soprog desna roka – namestnik odgovorne urednice Rebernikove in eden glavnih TV operativcev zdajšnjega RTV/TV režima? Ja, to so ti členi, ki tvorijo učinkovito verigo demontažerjev javnega medija.«

Več:

Skoraj zrušili Baškoviča, nastavili svojo varuhinjo

Pritiski in grožnje na RTV Slovenija: na vrsti sta Saša Krajnc in Vesna Pfeiffer

Samo nenačitan novinar je dober novinar: na TV Slovenija odpovedali časopisje

Kako kompromitirati TV voditelja: Peter Jančič raziskuje spalnice

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d