Seks v mestu: krivi so oni

samomor ravnatelja DNS stališče 30.11.14

Abstraktni »mi«, ki skriva distanco. Ločnica, ki se hegemonično vzpostavi in vedno narekuje misel »Mi tega ne počnemo, vi, rumeni, pač«, ločnica med našimi, zavestnimi, »resnimi« mediji in novinarji ter tistimi drugimi je kajpada lažna. Je del problema, ne rešitve. Žal je že simptom odsotne avtorefleksije, individualne in cehovske, nesposobnosti misliti težave in se nanje odzivati. Ker je, kakor se je tako tipično zgodilo v danem primeru, dospela le do spoznanja, da je treba kdaj pogledati proč, o nečem ne pisati in ne poročati.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: