Maribor je njihov

Mestni svet Maribor konstitucija MMC

Fištravec je o novi sestavi mestnega sveta dejal, da so volivci zamenjali tri petine od skupaj 46 svetnikov in njegovi listi podelili največ mandatov v zgodovini mestnega sveta. Ne le njegova lista, pač pa tudi vsi drugi novi svetniki imajo zato po njegovem mnenju do volivcev veliko odgovornost, to voljo pa želi upoštevati tudi v koaliciji.

Lahko se strinjamo z mariborskim županom – nova koalicija v mestu bo nosila veliko odgovornost.  Vendar je nekaj nje vpisane že v samo izbiro kandidatov, ki so zdaj postali svetniki. Njegova lista je prejela zgodovinskih 17 mandatov. Katere že? Tu so našteti:

Lista župana Andreja Fištravca

Jelka Černivec

Sašo Papp

Nataša Šeneker

Saša Pelko

Melita Petelin

Ivan Žebeljan

Tjaša Mikuž

Vitja Sikošek

Petra Knežević

Janko Leva

Maja Tašner

Miloš Stevanović

Zvonka Novak

Andrej Trobentar

Melisa Curkić

Aleš Sumer

Urška Merc

 

Večina imen je popolnoma neznanih v vseh ozirih. Oglejmo si za trenutek njihovo izobrazbeno strukturo s pomočjo Cobissa. Ki sicer lahko kje tudi zavede, a vendar. V svetniški skupini je pet diplomantov od sedemnajstih mandatov. Nobenega doktorja znanosti, nobenega magistra, le en doktor ginekologije. Ker gre za prva mesta s seznama 45 kandidatov, ki imajo pač največ možnosti za uspeh, bi ob oceni vseh kandidatov verjetno dobili še slabši rezultat.

In še primerjava: druga največja svetniška skupina stranke SMC ima šest svetnikov, od tega imajo vsi diplome, dva imata tudi doktorat. Razlika je očitna. Tretja največja svetniška skupina stranke SDS ima pet svetnikov, od tega le en nima diplome, en svetnik ima doktorat in en magisterij. Četrta največja svetniška skupina Kanglerjeve liste ima štiri svetnike, od tega le ena oseba nima diplome.

Vodilna svetniška skupina torej izkazuje izrazito slabo izobrazbeno povprečje – nenavadno glede na dejstvo, da je Andrej Fištravec bil dolga leta pomemben intelektualec v mestu in predavatelj na univerzi. Odločitev za omenjene kandidate za mestni svet nedvomno nakazuje, da za starega in novega župana izobrazbena struktura ni igrala prav nobene pomembne funkcije.

Je potem odigralo vlogo kaj drugega, neka druga oblika znanja? Noben med njimi nima nikakršnih posebnih izkušenj v gospodarstvu, še manj bi se odlikoval po kakšnem posebnem poznavanju mesta ali nekem drugem znanju. Iz sfere medijskega nastopanja sta javnosti znana le radijski voditelj Sašo Papp in udeleženec resničnostnega kuharskega šova Miloš Stevanović. Izbira, ki si za vodilo jemlje populizem in za katero lahko domnevamo, da ni bila narejena z željo po iskanju najboljših rešitev.

Tudi iz naslova izobrazbene strukture vodilne skupine mestnih svetnikov v drugem največjem mestu imamo dobre razloge verjeti, da se v Mariboru vse bolj uveljavlja Popovičev model odnosa do vodenja mesta, emblemsko predstavljen že v poimenovanju liste »Koper je naš« – ozke prijateljske strukture razumejo svojo participacijo kot dobro priložnost zase, Maribor je naš. Točno na način, kot je mesto razumel Franc Kangler. S to razliko, da sta socialna skrahiranost mesta in obdobje vstaj s svojo zahtevo po več transparentnosti in poštenosti v politiki odgovornost za takšne izbire le še poglobila.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d