In kaj potem, če predsednik hodi na psihiatrijo?

Za kaj točno se je družba Salomon oz. skupina Krater, ki izdaja revijo Lady, opravičila predsedniku vlade po objavi članka, ki opisuje njegove domnevne obiske na psihiatriji? Se pravi: za objavo samo, poseg v zasebnost, sporno vsebino? Poglejmo najprej opravičilo:

 OPRAVIČILO

Uprava družbe Salomon, d. o. o., ki je izdajatelj revije Lady, se iskreno opravičuje gospodu Janezu Janši, predsedniku vlade Republike  Slovenije, za navedbe v članku z naslovom »Pogosti obiski sprožajo govorice« s podnaslovom »Janez Janša opažen na psihiatriji«, objavljene v reviji Lady, ki je izšla 4. julija 2012.

Prepričani smo, da revija Lady z omenjeno objavo nikakor ni želela oblatiti imena gospoda Janeza Janše ali njegove soproge, gospe Urške Bačovnik Janša, ju kakor koli razžaliti ali prizadeti, zato ju prosimo za sprejetje javnega opravičila.

Urejanje revije Lady je v domeni glavne in odgovorne urednice, ki je pri svojem delu popolnoma avtonomna.

S spoštovanjem,

Uprava družbe Salomon, d. o. o.

Naj najprej dovolj precizno povem, da po mojem trdnem prepričanju informacije o obiskih javne osebe pri psihiatru zanesljivo sodijo v sporno cono novinarskega obveščanja, kjer trčita pravica do zasebnosti in javni interes oz. pravica javnosti do obveščenosti; operiranje s podatkom, kdaj oziroma da neka javna oseba obiskuje psihiatra, ne more biti javno dostopno kar v splošnem, ker nas informacija kot državljane prav nič ne sme brigati. Po svoje takšen pristop stigmatizira duševno zdravje, razen tega je diapazon bolezenskih stanj lahko širok. Prelomna točka nastopi, ko je psihično zdravje take osebe načeto do te mere, da ji onemogoča racionalno opravljati svoje delo. Postaviti mejo je morda delikatna procedura, o njej pa se revija Lady očitno niti ni spraševala: zgodbo je objavila brez razmisleka, pa še to brez dokazil. Obžalovanja vredno.

In zdaj k vsebini opravičila. Dejanje uprave štejem za odvečno gesto, ki bi ga kvečjemu moralo opraviti uredništvo; spomni me na ravnanje direktorja Radia Slovenija Mihe Lamprehta, ki se je nedavno tega posul s pepelom, pisal stranki SDS, sicer brez opravičila v pravem pomenu, in delovno suspendiral novinarja Mateja Šurca, ker naj bi v neki oddaji svoj komentar opremil z nespodobno glasbeno opremo.

Ker se je uprava družbe Salomon odločila opravičiti premieru, čeprav ni njena naloga novinarsko preverjanje in popravljanje dejstev, je nastala popolna zadrega, ki se kaže iz zapisa: za kaj točno se opravičuje? Vprašanje je absolutno smiselno, ker uprava nikjer ne navede, da podatek o obiskih na psihiatriji ni točen. Hkrati se previdno pokloni avtonomiji uredništva in prav nič ne namigne, da bi to storilo kakšno vsebinsko napako.

Možna so torej tri branja:

Po prvem je podatek o obiskih premiera (ali njegove soproge) na psihiatriji takšen, da ga uprava dopušča ali celo vanj verjame, razpolagala je s tem podatkom, zato ga ne želi ali more zanikati. Za kar se nerodno opravičuje, je zgolj vdor v posameznikovo zasebnost, vendar tega morda ni znala pravilno ubesediti. Deluje pravzaprav nerodno in se opravičuje za intenco (»ni želela oblatiti imena gospoda Janeza Janše in njegove soproge«). V tem primeru je do neke mere ravnanje uprave lahko korektno – prepoznalo je, da izkazanega javnega interesa ni, da podatek ni sodil v revijo, da je objektivno škodoval premieru in učinkoval kompromitirajoče, hkrati pa ni zanikalo navedb in je po svoje zaščitilo urednico.

Po drugem je podatek o obiskih premiera (ali njegove soproge) na psihiatriji napačen oz. uprava v to vsaj verjame, zato se zaveda, da v svoji reviji premiera bolj ali manj premišljeno kompromitira in ga predstavlja kot psihičnega bolnika. Uprava je razpolagala s tem podatkom ali vsaj sumila vanj, vendar se je zavedala, da takšno informiranje ni v njeni domeni, zato eksplicitnega zanikanja ni izpeljala do konca, temveč se je zadovoljila z opravičilom glede blatenja. »Ni želela oblatiti« torej kot fraza morda vsebuje oboje: ne le dokazilo odsotnosti intence, ampak posredno še priznanje, da zatrjevano dejstvo o obiskih na psihiatriji ni resnično. Varianta te možnosti bi govorila o tem, da je bila pri tem nepremišljena in bolj jasnega zanikanja dejstev ni omenila iz nerodnosti – toda ker bi potem pričakovali, da se distancira od zapisa in ne jemlje v bran uredniške avtonomije, se zdi manj verjetna.

Po tretjem branju pa uprava ne razpolaga s pravim podatkom, kaj je res, tega ni znala ali mogla preveriti. Morda tudi zato, ker novinarji ne posedujejo končnih dokazov za svojo trditev. Česar se je zavedala, je zgolj velika nerodnost situacije, v kateri se je znašel njihov časopis in ta je botrovala njihovemu opravičilu. Čeprav se lahko bere in razume kot lizunsko dejanje, takšno ni nujno – še vedno je možno, čeprav manj verjetno, da so člani uprave reagirali človeško in se odločili obraniti zasebnost politika, ne da bi pri tem izrecno posegli v avtonomijo novinarjev. Kot kaže, temu venomer služi končni disclaimer -»Urejanje revije Lady je v domeni glavne in odgovorne urednice, ki je pri svojem delu popolnoma avtonomna.« Slednji bi pravzaprav namigoval, da želijo delovati po sistemu »volk sit, koza cela«, skratka ugoditi obema stranema.

Morala zgodbe? Ni mogoče enoznačno izbrati zgolj eno od treh branj. Daleč najbolj verjetni sta prvo in drugo. Kar v končni fazi pomeni, kot že rečeno, da uprava Salomona dejstev iz članka ni nujno ali sploh ne zanikala.

Takšno interpretacijo neizogibno podpira tudi današnje opravičilo uredništva revije Lady (11. 7. 12), ki sem ga zasledil šele po zgoraj zapisanem. Frazeologija povsem povzema piarovsko pisanje uprave in me je učvrstila v prepričanju, da je najverjetnejše prvo branje od naštetih – v uredništvu verjamejo, da je podatek o obiskih točen, vendar so se vseeno prisiljeni opravičiti, a le za vdor v zasebnost, oziroma če ne že zanj, zelo verjetno pod pritiskom uprave:

OPRAVIČILO

V uredništvu revije Lady se iskreno opravičujemo predsedniku  slovenske vlade Janezu Janši, če smo ga s člankom z naslovom »Pogosti obiski  sprožajo govorice« s podnaslovom »Janez  Janša opažen na psihiatriji«, ki je bil objavljen v reviji Lady 4. julija 2012, prizadeli in razžalili. Z objavo nikakor nismo želeli oblatiti  imena gospoda Janeza Janše ali njegove soproge, gospe Urške Bačovnik Janša.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: