Kdo bo novi odgovorni urednik MMC na RTV Slovenija

Vprašanja vodstvu RTV Slovenija glede imenovanja odgovornega urednika UPE MMC

Po prejetem gradivu za prihodnjo sejo je postalo jasno, da so novinarski zapisi iz časopisov (npr. Dnevnik, Mladina) o izbiri predlaganega kandidata za mesto odgovornega urednika UPE MMC bili nadvse točni. Iz vašega dopisa z naslovom »Soglasje kandidatu za odgovornega urednika UPE MMC« je razvidno, da na to mesto Direktor RA Slovenija in direktor RTV Slovenija predlagata g. Uroša Urbanijo. Programski delavci pa predlagajo g. Vanjo Vardjana in go. Kajo Jakopič. Imenovanje odpira vrsto dilem s posledicami za programske vsebine, ki pred soglasjem programskega sveta terjajo svojo razlago. Prosim vas za odgovore na naslednja vprašanja:

Ali drži, da je predlagani kandidati Uroš Urbanija prejel en (!) glas podpore novinarjev MMC? (vir: Dnevnik, 31.8.2009) Koliko sta jih prejela kandidata Vanja Vardjan in Kaja Jakopič – menda sta prejela večinsko podporo? Zakaj ta podatek o podpori ni naveden v priloženi dokumentaciji programskemu svetu RTV, kot je bila to navada doslej?

Zakaj se vodstvo RTV (znova) odloča za kandidata, ki nima podpore v novinarskem kolektivu, če drži zgornje?

Ali drži podatek, da je bilo že šest ali sedem razpisov za imenovanje odgovornega urednika MMC RTVS in da ta deluje brez odgovornega urednika že tretje leto!? Kakšni razlogi so botrovali vsem tem odlogom? (vir: Dnevnik, 31.8.2009)

Če je razlog v tem, da prijavljeni kandidati na šestih ali sedmih razpisih niso izpolnjevali pogojev, ali potemtakem vodstvo meni, da jih izpolnjuje kandidat, ki ga favorizira?

Ali drži podatek, da morajo kandidati za mesto odgovornega urednika MMC izpolnjevati pogoj »najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma dejavnosti v množičnih občilih« Če ja, ali se za izpolnjevanje tega pogoja šteje navedba Uroša Urbanije, ki jo sam zapiše v prejeti dokumentaciji, poslani članom programskega sveta, češ da je »več kot 5 let delal kot lektor za slovenski jezik na rimski univerzi La Sapienza«? Oziroma, kot dodaja takoj v naslednjem stavku: »V petih letih sem imel možnost natančnega spoznavanja italijanskega žurnalizma, ki se vsaj v nekaterih segmentih precej loči od slovenskega.« Je Urbanija kot lektor za slovenski jezik strokovnjak za (nove) medije, je strokovnjak za slovenske ali za italijanske?

Ali kandidat Uroš Urbanija izpolnjuje pogoje o poznavanju problematike RTV Slovenija in poznavanju novih medijev?

Kdaj je bil zaključen razpis, kdaj je bila sprejeta odločitev in kdaj so bili o tem obveščeni kandidati? Ali drži podatek, da kandidati (po njihovem lastnem zatrjevanju: vir: Dnevnik, 31.8. 2009) o rezultatu razpisa niso bili obveščeni pravočasno, da je potekel rok 30 dni za objavo odločitve že dolgo nazaj, s čimer je razpis neveljaven, in da se obveščanje »do danes ni zgodilo« (Mladina, 4. 9. 2009)?

Zakaj je prišlo do zadnje zamude pri razpisu, ko se je izteklo vršilstvo dolžnosti odgovorni urednici Kaji Jakopič, zaradi česar je bil, če prav razumem zapis v Dnevniku, na to mesto (znova) imenovan pomočnik direktorja televizije Igor Pirkovič, proti kateremu so le pol leta nazaj zaposleni s podpisi napisali protest, ker da ne opravlja svojih nalog?

Zakaj se je vodstvo odločilo, da bo, navzlic finančni stiski, dalo prednost zaposlitvi zunanjega človeka in s tem povzročilo dodaten strošek in zasedbo še enega delovnega mesta, če je v hiši že veliko honorarnih sodelavcev (kolikor vem, sta g. Vardjan in ga. Jakopič kot protikandidata notranja sodelavca in to ne bi pomenilo dodatne zaposlitve)?

Zakaj v prejetem dokumentu »Poročilo o realizaciji programsko produkcijskega načrta, januar-avgust 2009« ni poročila (odgovornega urednika) MMC? Zakaj tega ni storil v.d. odgovornega urednika, Igor Pirkovič? Ali to pomeni, da do realizacije ni prišlo?

Zakaj v prejetem dokumentu »Programsko produkcijski načrt za leto 20102 ni načrta (odgovornega urednika) MMC? ? Ali to pomeni, da se MMC ukinja ali zgolj, da v. d. odgovornega urednika ni opravil svojega dela, posledično pa ne da veliko ne na mnenje programskega sveta ne vodstva?

Ptuj, 25. 9. 2009

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: