Kdo grozi Vidi Petrovčič z nasiljem?

Že nekajkrat sem opozoril, da postajajo sporočila za javnost, ki jih na zavihku spletne strani RTV Slovenija zdaj že zelo frekventno objavlja »Generalno vodstvo RTV Slovenija«, ključen moment v analizi propagandne retorike spolitiziranega javnega servisa.

Njegovi komunikeji so postali majhno okno, skozi katerega ekipa, ki je očitno ugrabila hišo in resda formalno predstavlja njeno vodstvo, komunicira s svetom. Pred kamere neradi stopajo, tiskovnih konferenc raje ne sklicujejo, soočenj z novinarji se bojijo. So pa sporočila postala pomemben kanal, ko bi v svojo obrambo vseeno kaj povedali. Tokrat so nas, že drugič v dveh dnevih, presenetili s komentarjem ob ukinjanju Studia City, ki se menda sploh ne ukinja, sporočilo pa je alarmantno: obsojajo napade in pritiske na novinarko Vido Petrovčič!

Grožnje z nasiljem

Razlogi za dramatični apel so nepričakovani, kajti po poročanju nekaterih medijev, da bo Marcela Štefančiča nadomestila omenjena novinarka, smo prvič slišali, da so nanjo pritiskali, jo napadli in ji celo grozili. Še več, grozili naj bi ji z nasiljem:

»RTV Slovenija bo uporabila vsa pravna sredstva, da zaščiti zaposlene. Vsakršna grožnja z nasiljem bo nemudoma prijavljena pristojnim organom.«

Naj spomnim, prav noben medij ni obvestil javnosti o čem podobnem, tudi RTV Slovenija ne. Andrej Grah Whatmough je s svojo ozko ekipo torej prvi seznanil širšo javnost, da se odvijajo pritiski in grožnje Vidi Petrovčič. Dopustimo, da bomo ljudem, ki se doslej res niso proslavili z verodostojnostjo, pač pa le s politično lojalnostjo in propagandnim jezikom, na besedo verjeli. Da so novinarki res grozili. Storimo to navzlic temu, da so v odzivu Marcela Štefančiča, kot opozarjam, dan poprej uporabili značilno taktika igranja na karto žrtve, victim playing, podobno pa že v primeru Tarče.

Ampak to še ne pomeni, da se ne moremo čuditi nekaterim poudarkom: če generalno vodstvo dan kasneje sporoča, da so groženj in pritiskov deležni novinarka in tudi njeni najbližji, zakaj je v svoji napovedi uporabilo prihodnjik? Zakaj ne napiše, da so v primeru novinarke že ukrepali in podali prijavo? Je možno, da tega dejansko niso storili?

Zapisano sporočilo, če ne želi znova biti victim playing, v svoji stalni abstraktnosti in ko moralizira o strpnosti in kulturni dialoga, ne konkretizira svojih opisov o nasilju in grožnjah, čeprav bi javnost imela pravico vedeti več. V situaciji popolnoma načete kredibilnosti tistih, ki operirajo s takimi opisi, še bolj.

Grozil je že Štefančič

Pojdimo k naslednji zadregi. Naj spomnim, da je v sporočilu prejšnji dan generalno vodstvo kot grožnjo že opisalo apel Marcela Štefančiča, ko se je naslovil na novinarski kolektiv, češ da se mora upreti politizaciji hiše s strani peščice strankarskih lakajev, ki uničujejo RTV hišo.

Naj spomnim, pri odpovedi pogodbe Štefančiču so odkrito zapisali, da so jih zmotile njegov javne izjave, ki bi jih »lahko razumeli tudi kot grožnjo zoper posamezne zaposlene«, nato pa so uporabili maskirno moraliziranje, češ da je RTV Slovenija javni medij in izredno pomembna institucija za demokratično družbo, kjer »spodbujamo spoštljiv in argumentiran dialog, kjer ni prostora za grožnje«. 

Kako je torej možno, da vodstvo tako hitro odkriva grožnje v kar dveh primerih v dveh zaporednih dnevih? Če so grožnje Vidi Petrovčič podobne tem, ki jih je delil voditelj Studia City, potem jih bo res težko prijaviti policiji!

Končno pa zadnje sporočilo ni pojasnjuje še nečesa bistvenega: so grožnje novinarki res pravi dober razlog, da so se odrekli novi voditeljici? Ker po isti logiki bi se, saj je Štefančič menda grozil Jadranki Rebernik, lahko odrekli tudi slednji. Nekako se zdi, da vodstvu RTV Slovenija spet ne moremo verjeti v očitno psihopropagandni akciji: najbrž so razlogi za to, da Vida Petrovčič ne bo vodila »osveženega« Studia City čisto drugačni. Morda pa so le presodili, da se s svojim predlogom huronsko smešijo.

Več:

Marcela več ni

Na RTV Slovenija se zapletajo glede Tarče

Vodstvo hiše manipulativno brani Možino

Bergantova histerija: o dopuščanju kritike na račun RTV Slovenija

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: