Ksenofobija, vsem na očeh, razen medijem

Resnično je tragično opazovati nove ksenofobne izbruhe proti beguncem v Sloveniji sredi Ljubljane, vsem na očeh in brez kakršne koli rezerve, ne da bi pri tem množični mediji sploh trenili s svojim očesom. Pa sem se res trudil najti dokaze, da se motim.

Zmago Jelinčič je te dni ne samo napovedal vložitev ustavne pobude glede predloga Džamijske ulice, na reprezentativno stavbo v njegovi lasti, ki je obenem sedež enako (večno) njegove stranke SNS, je na ogled postavil ogromen pano na dobro vidnem mestu, tik ob Bleiweisovi cesti v Ljubljani, na katerem piše:

MIGRANTE VEN IZ DRŽAVE!

Kot kaže, si je vmes nekoliko premislil in se poigral z navidezno samocenzuro, razvidno s priloženih fotografij. Res dvomim, da je takšno dejanje posledica kakšne od te dni vloženih prijav zaradi storitve kaznivega dejanja po 297. členu Kazenskega zakonika. V njegovem prvem delu o spodbujanju sovraštva in nestrpnosti je predvidena kazen do dveh let zapora:

Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.

No, in zdaj čakamo, da se slovenski novinarski ceh, ravnokar dodobra obložen z nagradami, prebudi iz predzimskega dremeža in ravnanje Jelinčiča najmanj problematizira. Brez vnovičnega stokanja, da izgublja bitko proti socialnim omrežjem. Ker jo velikokrat upravičeno.

Da bomo spet znova poslušali aboten argument, kako bi to pomenilo reklamiranje tistega, ki si tega ne zasluži? Prosim, nikarte.

SNS_pano_preview sns migranti
Fotografija, povzeta z družbenih omrežij: pano, prva faza
SNS ven iz države pano
Fotografija, povzeta z družbenih omrežij: pano, druga faza

 

Jelinčič napis migranti FB
Objava na Facebooku: Jelinčičeva promocija ksenofobnega panoja

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: