TV cinizem: od reklam za petarde do groze amputiranih rok

Ne more biti dvoma, dogaja se nam vrhunski cinizem: TV Slovenija nam ob 18.59 pred uvodno špico servira reklamo za pirotehniko ob odštevajoči uri, ki nas bo vpeljala v osrednji dnevnik, čez nekaj minut, dobesedno, pa dramatično, ob vseh grafično nazornih posnetkih, poroča o dveh raztrganih in kasneje amputiranih rokah nesrečnega otroka. Eni izmed novic dneva.

dnevnik-piromarket-hamex
TV Dnevnik, 20.12.16: tik pred prispevkom o amputiranih rokah (Foto: Tanja Radujković)

Piše se 20. december 2016. Zgodba se ponovi čez nekaj ur: tik pred začetkom Odmevov. Znova ura in spet isti logotip z reklamo za podjetje, ki prodaja pirotehniko. Ena od glavnih tem, lahko uganemo, je čez nekaj minut znova nesrečno rokovanje s pirotehničnimi sredstvi. Nadaljevanje in širitev zgodbe iz osrednjega dnevnika.

Kaj je torej poslanstvo javnega zavoda, ko gre za oglase te sorte? Mar ni nikogar na javni radioteleviziji, ki bi zmogel temeljni premislek, kako naj naročnik oz. plačnik RTV prispevka v tem ne odkriva sprevrženega dejanja, ko nam v isti sapi moralizirajo, kako hudo nevarno je opletanje s petardami, če o trpljenju naših hišnih ljubljenčkov niti ne govorimo, v isti sapi pa nam jih z veseljem prodajajo v edini reklami, vezani na začetek osrednje informativne oddaje?

Mar res poznamo resne televizijske hiše, kjer bi nam, če le malce karikiram, med informativnim programom govorili o grozljivih posledicah uporabe hladnega orožja, med reklamnimi bloki pa bi ga hladnokrvno tržili oziroma to omogočali?

Ne le to, dodatni cinizem je naslednji: na dan, ko mediji hektično, največkrat v funkciji pedagoškega svarila, množično objavljano eksplicitne fotografije po uporabi petard amputiranih udov in razmesarjenih rok – vsaj tistega, kar je od njih ostalo – se nam dogaja večno vračanje istega.

piromarket-odmevi-20-12-16
20.12.16: začenjajo se Odmevi. Spet z reklamo in spet s prispevkom o nevarnostih pirotehnike.

Piše se leto 2007. Kot vsako. Takrat sem še v funkciji člana Programskega sveta opozoril na po moje nedopustno oglaševanje pirotehnike. Povsem ista zgodba, isti podjetje, isti okoren logotip, vse isto.

Moje vprašanje vodstvu RTV Slovenija ni ostalo brez njegovega odgovora, je pa ta bil mlačen in zavračujoč: z reklamiranjem pirotehnike je menda vse v najlepšem redu. Tudi takrat, ko poklicna merila izrecno velevajo, da oglasna sporočila, namenjena otrokom, ne smejo vsebovati ničesar, kar bi lahko ogrožalo njihovo zdravje, varnosti in vzgojo.

Sprašujem se, torej devet let kasneje, kakšen smisel ima reklamiranje pirotehnike v trenutku, ko je večina minutaže informativnega programa posvečena svarilom pred njihovo uporabo, v času, ko se poroča o tragičnih, mesarsko obarvanih dogodkih in ko žal ni mogoče uiti občutku, da tovrstna sporočila pač ne morejo biti izrečena z ustrezno odgovornostjo in resnostjo.

Kot sem ugotavljal v pismu leta 2007, se v družbeni klimi, kjer je splošno sprejeto mnenje o nevarnosti in odvečnosti pirotehnike ali ko tečejo preventivne akcije policije in drugih institucij za njeno zmanjševanje uporabe, na javnem zavodu, kakršna je radiotelevizija, te pač ne spodobi oglaševati, če res želi ščititi in varovati zdravje državljanov in še zlasti otrok.

Pismo z vprašanjem vodstvu RTV Slovenija, 17. december 2007, tistega davnega leta, kot moja istovrstna druga, poslano obenem vsem pomembnejšim medijem, a brez odmeva:

Vprašanje vodstvu RTV Slovenija glede oglaševanja pirotehnike v času pred Dnevnikom in Odmevi

Spoštovani,

RTV Slovenija je v času zadnjega tedna (10. 12. 2007 – 15. 12. 2007 – točnejših podatkov nisem mogel preveriti) večkrat predvajala oglas za nakup pirotehničnih sredstev v najavah Dnevnika in Odmevi (prikazanih v pasici ob uri, pripenjam fotografijo). Oglas vsebuje napis:

Pirotehnika

Ognjemeti

HAMEX

http://www.peromarket.com

Oglaševanje nakupa pirotehnike je sporno z več vidikov.

Prvič, čas oglaševanja, uporaba in prodaja: kot smo lahko prebrali tudi na spletni strani MMC RTVS (naslov je: http://www.rtvslo.si/modload.php?&c_mod=rnews&op=sections&func=read&c_menu=8&c_id=160207I), je uporaba pirotehničnih sredstev dovoljena od 26. decembra do 2. januarja, njihova prodaja pa od 19. do 31. decembra. Nenavadno je, da RTVS ponuja oglas za nakupi pirotehnike v času, ko nista dovoljena ne uporaba ne prodaja!

Drugič, programski standardi RTVS pravijo naslednje: RTV oblikuje svojo podobo tudi s plačanimi oglasi, zato uvršča v program le sporočila, ki so v skladu z zakonom, etičnimi merili, ki jih določajo Kodeks oglaševanja, Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija ter meje dobre okusa, jezikovne kultiviranosti in programski kontekst.

Poklicna merila glede oglaševanja pravijo naslednje:

  1. Posebna skrb velja oglasnim sporočilom, namenjenim otrokom, vsebovati ne smejo ničesar, kar bi lahko ogrožalo njihovo zdravje, varnosti in vzgojo (člen 19.1).
  2. Služba za trženje programov RTVS mora zavrniti izvedbo naročila v teh primerih:

– če vsebina oglasnega sporočila ni v skladu z zakonskimi omejitvami;

– če oglas ni v skladu s programskimi načeli RTVS;

– če oglas ni v skladu z veljavno zakonodajo in Kodeksom oglaševanja v Sloveniji;

– če oglas neposredno nagovarja otroke k nakupu (vse člen 19.2).

Predlagam, da vodstvo RTVS presodi, ali je bila izbira in uvrstitev takšnega oglasa v reklamni prostor v navedenem času pravilna, skladna z internimi pravili in programskimi načeli. Oglas, ki v času, ko nista dovoljena ne prodaja ne uporaba pirotehničnih sredstev, v osrednjem času pred Dnevnikom nagovarja kupce, seveda tudi potencialno otroke, k nakupu petard, raket in drugih priotehničnih pripomočkov, še zlasti v družbeni klimi, kjer je splošno sprejeto mnenje o njihovi nevarnosti in ko tečejo preventivne akcije policije in drugih institucij za zmanjševanje uporabe pirotehnike, po mnenju podpisanega ni primeren za oglaševanje na javnem zavodu, ki mora ščititi interese javnosti, nenazadnje tudi otrok, med drugim tudi njihovo zdravje.

Priloga: fotografija oglasa

oglasevanje-pirotehnike-na-rtv-slika
TV Dnevnik leta 2007: nekateri oglaševalci so očitno abonirani cela desetletja.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d