Tako imenovani »intelektualci«, ki so tako imenovani kaviar levičarji

Duplirana takoimenovanizacija. Zgolj majhen antološki fragment v ilustracijo tega, kar razvijam in zaznavam pod imenom »novinarski hujskaški diskurz«. Pa zaslugi direktorja in odgovornega urednika Financ Petra Frankla:

Velik del težave je tudi to, da precejšen del slovenskih »intelektualcev« ne razume, kako se mora delati v podjetjih. Le če ima podjetje dobiček, in to dovolj velikega, bo lahko ustrezno stimuliralo in plačevalo zaposlene, dobavitelje in davke, s katerimi financiramo javni sektor. Pri nas pa »intelektualci«, tako imenovani kaviar levičarji, koketirajo s komunizmom, čavizmom, ultralevičarstvom, ideal so jim sistemi na Kubi, v Venezueli, morda Boliviji (no ja, ta je za številne premalo komunistična …). Pravzaprav ne želijo živeti v nekem normalnem kapitalizmu, tudi če gre za tako imenovani tržno-socialni sistem. Želijo si domačijske diktature proletariata, v katerem bi vladali in bili prvi – med revnimi.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: