Fikusi, pritožbe in RTV SLO: odgovor varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev

Prvič, trdil sem, da je institut varuha pravic gledalcev in poslušalcev na RTV SLO zgolj nepotreben fikus v sobi javne radiotelevizije – zato, ker tega instituta vodstvo javnega servisa sploh ne jemlje resno in mu služi za dekoracijo. To sem, med drugim, storil v javnem pismu varuhinji, gospe Miši Molk, pred božičem lani, ki so ga objavili Mladina, Delo in Večer.

Drugič, v svojem dopisu problematiziram nadalje tudi medijsko neodzivnost pozivov in razprav o spoštovanju programskih standardov in poklicnih meril javnega zavoda RTV SLO. (Da bi stvar in dogajanje na RTV SLO zanimalo anemično medijsko stroko, je zgolj pobožna želja.)

Tretjič, zdaj je prispela kar četverna potrditev prvih dveh tez. Varuhinja mi je poslala odgovor na moje pismo in mi zatrdila, da ga ni objavila ne Mladina, ne Delo in ne Večer. Toliko o zanimanju javnosti in medijev. Da je institut še dalje fikus, veje že iz samega odgovora varuhinje. Nenazadnje pa je dokaz njegove fikusne narave tudi dejstvo, da je bil začetek dolga leta napovedovane oddaje varuhinje na TV Slovenija, ki bi morala biti predvajana konec januarja, premaknjen za nedoločen čas. Da slučajno na TV SLO ne bi gledali in brali pritožb čez RTV SLO? In še četrtič: sam do tega trenutka nisem prejel nobenega odgovora na štiri proteste, naslovljene na PS RTV SLO;  na prvega čakam od junija lani! Sklep: če imate kakšne pritožbe na programske vsebine RTV SLO, jih ohranite kar zase. Odgovor varuhinje boste sicer prejeli, toda njenega mnenja in zahtev vodstvo ne bo vzelo resno. Je lahko stvar še bolj dramatično škandalozna?

Četrtič, kar se dogaja zdaj in se še bo, je spet mimikretični napad na vodstvo RTV SLO s strani desničarskih medijev, ki je raje, kot da bi reševalo eklatantne primere politične pristranosti npr. v svojem MMC, tiščalo glavo kot noj v pesek in bo ironično za kazen moralo požirati očitke o svojem komunističnem pedigreju, dokler ne bo (verjetno) znova pokorjeno po Grimsovem scenariju iz leta 2005. Morala zgodbe: kdor dopušča politično pristranost katerekoli barve, ta bo politično dotolčen. Kdor ne spoštuje zakonskih predpisov in programskih standardov, temu bodo predpisani novi.

Z dovoljenjem varuhinje vsaj na tej strani (še dobro, da imamo od tradicionalnih medijev neodvisno civilnodružbeno sfero vsaj na spletu) objavljam njen odgovor:

Odgovor na javno pismo varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev RTVSLO

Neodzivnost vodstva in Programskega sveta RTVSLO, na kar opozarja dr. Boris Vezjak, je nesprejemljiva in ovira proces dialoga za konstruktivne izboljšave delovanja RTV Slovenije na pobudo javnosti. Kot sem poudarila v intervjuju, ki ga ima pritožnik v mislih, bomo ravno v oddaji Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev spregovorili tudi o tej temi. Zagotovo bo treba nujno spremeniti oziroma dopolniti tudi člene v Pravilniku o delovanju varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTVSLO. Varuhinja je opozorila predsednika Programskega sveta RTVSLO Dr. Jerneja Pikala na nedorečenosti v pravilniku v pismu z dne 14. aprila 2010, a odgovora ni prejela.  Kot tudi ne na mesečna poročila, v katerih nenehno opozarja na manko povratnih informacij , kar se tiče  obravnavanja pritožb. 

Kljub pomanjkljivostim in ohlapni dikciji posameznih členov pravilnika, le-ta vendarle tudi zapiše: 

10. člen

Varuh lahko naslovi vodstvu, uredništvom in posameznikom predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih dolžni obravnavati in nanje v razumnem roku odgovoriti ter obvestiti o sprejetih ukrepih.

Prav tako Zakon o RTVSLO zapiše v 16. členu:

Programski svet RTV Slovenija obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija ter se do njih opredeli. Pri določanju programske politike in pri utemeljenih primerih da navodila generalnemu direktorju glede sprememb, ki morajo biti uvedene v programih.

Žal povratnih informacij varuhinja doslej ni prejela, razen sklepa, ki ga je Dr. Mojca Kovač Šebart, članica Programskega sveta in odbora za informativni program zahtevala tudi v zapisniku, da mora biti varuhinja pisno obveščena o obravnavi pritožb in ukrepih. Tudi teh sklepov se ne spoštuje:  

Zapisnik 14. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija, z dne 13.9.2011.
Ga. Mojca Kovač Šebart je ob tem opozorila  na sklep programskega sveta, ki vodstvo obvezuje, …., da se redno odziva na pozive varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev oz. jo ob obravnavi le teh vabi na seje programskih kolegijev.

Zapisnik 12.redne seje Programskega sveta RTV Slovenija, z dne 12.4.2011.
Ga. Mojca Kovač Šebart se je strinjala s predsedujočim, da se programski svet ne more vpletati v notranje komunikacije, a v konkretnem primeru sta se dve programski komisiji strinjali, da je treba pripombam gledalcev nameniti ustrezno pozornost in sprejeli sklep, naj se v ta namen varuhinjo občasno vabi na seje programskega kolegija.

Zapisnik skupne seje Komisije za kulturne in umetniške programe in Komisije za izobraževalne programe RTV Slovenija, z dne 10. februarja 2011.

Dr. M. Kovač Šebart je predlagala, da se na vodstvo naslovi prošnjo obeh komisij, naj varuhinjo sprotno obvešča o katerih pritožbah so sodelujoči na kolegiju razpravljali (če sploh so) in kakšne odločitve in ukrepe so ob tem sprejeli, kajti zapisnik s sklepi kolegijev bi varuhinji olajšal delo pri sprotnem obveščanju gledalcev in medijev; morda pa bi varuhinjo povabili na sejo kolegija, ko bi se obravnavala ta tematika.

Sprejet je bil naslednji sklep:

1 – 4   Komisiji priporočata vodstvu, naj varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev  sproti obvešča o katerih pritožbah so razpravljali na programskih kolegijih in kakšne odločitve in ukrepe so sprejeli, oz. jo vabi na seje kolegijev.

Pozivam predsednika Programskega sveta in vodstvo RTVSLO, da se sprotno odzivata na prejete pritožbe in mesečna poročila varuhinje ter jo o tem obveščata. Le tako bo RTVSLO  res javni nacionalni medij, ki mu je v interesu kakovosten program, profesionalno delo in s tem zadovoljstvo javnosti.

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVSLO

Miša Molk

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: