Spreminjanje Poklicnih meril v RTV hiši

Vprašanje vodstvu RTV Slovenija glede spreminjanja Poklicnih meril in načel novinarske etike in »posebne obravnave« dopisnice Mirjam Muženič

Spoštovani, glede na naše hitenje na zadnji »koprski« seji Programskega sveta RTV Slovenija 16. junija pod točko »Razno« v zadevi predloga spremembe točke iz »Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija« opažam, da ostaja odprta vrsta dilem. Nekatere sem naštel spodaj in zanje prosim, da mi vodstvo RTV Slovenija pomaga najti odgovore:

1. Ali drži, da se spreminjanje točke 21.6 »Poklicnih meril in načel novinarske etike v Programih RTV Slovenija«, o čemer smo govorili tudi na zadnji seji PS RTV SLO, nanaša na primer dopisnice RTV Slovenija ga. Mirjam Muženič?

2. Ali je mogoče razumeti, da v vodstvu razmišljate, da bodo pravila veljala za nazaj, retroaktivno, in jih spreminjate zaradi primera te dopisnice? Kako utemeljujete takšno »izredno« ravnanje? Na zadnji seji PS RTV SLO je bilo slišati g. Guzeja, da se mudi zaradi »enega primera«.

3. Če bodo spremembe veljale retroaktivno, torej za dopisnico go. Mirjam Muženič, ali tega ne ocenjujete za protipravno ravnanje in poseg v njene delovne in ustavne pravice?

4. Ali drži podatek, da dopisnica ni smela opravljati svojih delovnih obveznosti že pred pričetkom kampanje za volitve v evropski parlament, tj. 8. maja 2009, oziroma da jih ne sme opravljati niti po volitvah, 7. junija 2009? Če to drži, potem gre za kršitev taistih Poklicnih meril. Dikcija točke 21.6 v njih namreč jasno pravi, da »nobeden od delavcev v zakonsko določenem času volilne kampanje ne sme nastopati pred kamerami ali mikrofoni programov RTV Slovenija…«. Če dopisnica ni smela delati že pred začetkom volilne kampanje, potem je to neopravičljivo. Prav tako je nedopustno, glede na ista Poklicna merila, ki so še v veljavi, da tega ne sme početi po zaključku volitev, saj ta ne predvidevajo nobenih delovnih omejitev.

5. Ali drži podatek, ki sem ga prebral v pismu profesorice dr. Mace Jogan, da je odvetnik ga. Mirjam Muženič vodstvo RTV Slovenija že v času kampanje (22. maja 2009) uradno obvestil o nezakonitem delovanju, omenjenem v zgornjem vprašanju?

6. Ali spremenjena dikcija predloga sprememb Poklicnih meril meri na to, da bi »retroaktivno« pokrila ravnanje vodstva v primeru Muženič? V predlogu spremembe točke 21.6 namreč beremo, da mora delavec RTV Slovenija »najpozneje ob vložitvi kandidature seznaniti svojega odgovornega urednika. Od tega dne dalje nastopi objektivni razlog nesposobnosti opravljanja novinarskega dela v informativnih programih RTV Slovenija«? Zdi se, da se s tem »legalizira« tisto, kar odvetnik novinarke opisuje kot nezakonito postopanje.

7. Kakšna so bila dosedanja ravnanja v podobnih primerih in ali so se novinarji in uredniki informativnega programa vračali na delo brez podobnih omejitev? Čemu preskok iz »nič« na časovno visoko omejitev, po kateri »delavec, ki je kandidiral, štiri leta ne more opravljati uredniškega in novinarskega dela«?

8. Zakaj vodstvo meni, da je sploh treba spreminjati omenjeni člen Poklicnih meril? Novinar, ki opravlja svoje delo profesionalno, torej nepristransko, objektivno in uravnoteženo, ne sme biti kaznovan; v nasprotnem je itak že kršil taista merila in profesionalne standarde in je lahko kaznovan na tej podlagi. V tem smislu je sprememba vsaj nepotrebna, lahko pa je celo neustavna, saj uvaja vzorec odkritega diskriminatornega delovanja zoper npr. ženske, ki se podajajo v politično življenje, kot v odprtem pismu ugotavlja profesorica dr. Maca Jogan.

9. Zanima me, v kakšni meri je bilo poročanje iz zamejstva v Italiji v radijskih in televizijskih programih RTV SLO pokrito v času odsotnosti dopisnice Mirjam Muženič? Če ni bilo, zakaj ni bilo?

Ker primer močno zadeva programsko delo novinarjev, še prej pa ustavno in delovnopravno problematiko, računam na podrobne odgovore in izčrpno razpravo tudi v okvirih Programskega sveta RTV Slovenija.

dr. Boris Vezjak

član Programskega sveta RTV Slovenija

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: