Sploščena Slovenija – razstava Arjana Pregla

Blog Sproščena Slovenija je dobil konkurenco: tu je blog Sploščena Slovenija. 

No, omenjeni blog je nastal ob razstavi, ki odpira vrata danes, 9. januarja ob 18. uri v Savinovem likovnem salonu v Žalcu. Avtor razstave ja Arjan Pregl, v vabilu pa piše: 

»Namen razstave je, skozi vizualno umetnost, problematizirati  nekatere vidike današnjega družbenega in predvsem političnega stanja v Sloveniji. Z različnimi likovnimi postopki se navezujem na aktualne teme. Po eni strani bo torej razstava družbeno angažirana, po drugi strani pa nameravam reinterpretirati nekatere že ‘klasične’ prijeme v likovni umetnosti (monokromna slika, nizanje podob, mimikrija…). Razstava temelji na tezi, da je Slovenija bolj spLoščena, kot sproščena. Tematike, ki se jih razstava loteva so: sproščenost, uravnoteženost, nestrpni govor politikov, revidiranje zgodovine, ustvarjanja napetosti…« 

Več v vabilu.

Med »artefakti« opozorimo na primer na predlog logotipa Slovenije in seveda na pripomoček za sproščeno diskreditacijo. 

Več pa seveda na razstavi.

7 thoughts on “Sploščena Slovenija – razstava Arjana Pregla

Add yours

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: