En problemček

Rektor mariborske univerze je demonstriral, kaj točno je zmotno »sklicevanje na hujše težave«: za afero Logožar, kjer ima v rokah škarje in platno, je v intervjuju za Večer (3.10.2015) dejal, da je ta zgodba »problemček«, če ga primerjamo z drugimi v družbi:

Tičar en problemček Logožar Večer

Seveda ga novinarka ni uspela ali želela povprašati o njegovih pristojnostih – ves čas je dopuščala, da rektor igra veliko zaskrbljenost za nižanje moralnih standardov na univerzi in širše, kot da proti temu – in seveda dekanu Logožarju – ne more storiti ničesar, razen jadikovati in moralizirati. V situaciji, ko se mediji, akademska in najširša javnost že od konca julija sprašujejo, kdaj bo ta razrešen – in ne, kdaj bo kar sam odstopil.

Sklicevanje na večje (oziroma hujše) probleme ali težave je tu ilustrativno in paradigmatsko – manjšalnica ali pomanjševalnica »problemček« že neposredno referira na isti objekt – te in druge probleme.

»Appeal to worse problems« ima hitro prepoznavno obliko: njegov namen je popačiti sogovorčevo trditev X na način, da kaže na relativen pomen X v primerjavi z Y (ali skupino drugih Y), ki ima ali imajo bistveno večjo težo.

V tem je »sklicevanje na hujše težave« nekoliko podobno zmoti relativnega pomanjkanja.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: