Mariborski ekstremisti in njih dejanja

linč mariborski kukluksan

Očitno bo v Mariboru danes napeto. Nekdo se je odločil, da bo po Mariboru razstrosil letake in domnevne vstajniške ekstremiste (iz parlamentarne epizode teh dni) razgalil kot kukluksklanovce, ki bodo zdaj zdaj napadli Franca Kanglerja in njegove ter jih nataknili na kole. Le kdo bi imel takšne nagibe in motive, ni težko uganiti.

Pa še izjava ekstremistov, ki je šla mimo medijev (19.3.2014):

Skupna izjava mariborskih “ekstremistov”

Spodaj podpisani prejemniki vabila na zaslišanje pred parlamentarno komisijo za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin v Sloveniji smo ogorčeni, ker živimo v državi, v kateri je mogoče ljudi, ki so se odločili podpreti mariborske vstaje leta 2012, kriminalizirati in razvrednotiti tako njih kot njihova dejanja.

Mariborske vstaje so bile legitimna manifestacija državljanov, brez katere se v Mariboru najbrž nikoli ne bi znebili koruptivne mestne oblasti. Vabilo na zaslišanje nam in nekaterim drugim temelji na manipulativni anonimki, ki jo je ta komisija štela za dokazno gradivo in na tej podlagi povzela sum ali pa predpostavila njeno utemeljenost in tehtnost, da smo krivi udeležbe na vstajah, njihove moralne, finančne ali organizacijske podpore, posledično pa tudi nasilja.

Razumemo jo kot politični konstrukt skritih avtorjev, pod katerega se umazano in pritlehno le navidezno podpisujejo zaskrbljeni starši priprtih otrok, da bi se zakrilo resnične politikantske sledi in motive. Anonimka je že v načelu etično več kot vprašljiva in se v demokratičnih ureditvah načeloma odklanja. Nekdo, ki naj bi v anonimkah ovajal, lahko tudi iz najbolj nizkotnih nagibov, ostaja skrit in se s posledicami svojih dejanj ne sooča, kar je brez dvoma zavržno dejanje. Še huje je, da je lahko anonimka docela izmišljena in je ni podal nihče od domnevno prizadetih, temveč služi le kot krinka tistim, ki želijo najti opravičilo za postopke zoper drugače misleče ali preprosto sploh misleče ljudi.

Živimo v državi, kjer so poslanci dosegli, da se kriminalizira ljudske proteste in skozi to še civilno družbo, posameznike pa stigmatizira. Del politike je ves čas zatrjeval, da so protesti nezakoniti, kar je neskrita predpostavka »dokaznega gradiva« piscev anonimnega konstrukta. Eden od razlogov naj bi bil tudi, da smo priče in vzpodbujevalci terorizma »prepoznavne osebnosti«, kot piše v slaboumni argumentaciji za zaslišanje. To implicitno vnaprej daje zbuja nekakšno osumljenost in sumljivost intelektualcev, ustvarjalcev in nosilcev odgovornih delovnih dolžnosti. Ta preiskovalna in zasliševalna sla je v zgodovini dobro znana, vse od antičnega prepoznavnega Sokrata pa tja do npr. McCarthyjeve komisije v ZDA, če (da) o naših preiskovalnih dogajanjih ne govorimo. Parlamentarna preiskava je, kakor se odvija, anahronistična in sramotna za institucijo, kot je Državni zbor, saj delo te demokratične institucije odvrača od resničnih problemov in dogajanj v državi in družbi.

Podpisani »ekstremisti« z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da nekdo ne samo računa z blatenjem posameznikov, temveč implicitno zagovarja prepoved združevanja na javnem prostoru, napada družbeni angažma in poskuša diskreditirati mariborske dogodke, njihovo vlogo in cilj. Temu se bomo na vso moč uprli ne samo zaradi nas samih, temveč zaradi zaskrbljenosti nad takšnim razvojem nedopustnih poizkusov pritiskov na svobodo mišljenja in ravnanja celotne civilne sfere!

 

Tone Partljič,

Vladimir Rukavina,

Boris Vezjak

 

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: