Vroči stol in njegova usoda

Vprašanje vodstvu RTV Slovenija glede nadaljnje usode oddaje Vroči stol

Spoštovani,

v zadnjem tednu tudi člani programskega sveta RTVS ugibamo, ali je oddaja Vroči stol po odločitvi odgovornega urednika TV Slovenija Rajka Geriča ukinjena. Kot smo izvedeli iz javnih občil, je v zadnji oddaji, na sporedu 23. junija in sicer posvečeni problemu korupcije, tik pred snemanjem sodelovanje odpovedala generalna državna tožilka Barbara Brezigar – po tistem, ko je izvedela, da bo v njej sodeloval tudi zdaj že nekdanji (in nekaj kasneje tudi aretirani) višji državni tožilec Boštjan Penko.

Trenutno Vročega stola na sporedu ni. Iz javnih izjav g. Geriča razbiramo, da se je oddaja preprosto čez poletje umaknila iz programa. Toda iz javnih izjav g. Voduška izhaja, da je bila poprejšnja odločitev urednika, da bo oddaja tekla tudi čez poletje, nenazadnje zaradi bližajočih se volitev. Stališči sta torej v čistem protislovju. Prav tako iz številnih izjav g. Geriča razbiramo, da oddaje preprosto več ne bo.

Ukinitev oddaje, če se bo ali celo če se je že zgodila, odpira številne dileme, ki so relevantne tudi za programski svet. Urednik namreč zatrjuje, da je poglavitni argument za ukinitev ta, da se voditelj ni držal dogovora in upošteval navodila, da mora goste obvestiti o njegovih sopovabljencih v studiu, zaradi česar lahko pravočasno odklonijo sodelovanje. G. Vodušek pa javno zatrjuje, da se tega pravila sicer drži, vendar da dinamika oddaje realizacije takšnega obveščanja gostov vedno in povsod ne dovoljuje.

Četudi bi se eventuelno lahko strinjali z g. Geričem in sankcijo, pa je težko spregledati, da je prišla kot reakcija na javne očitke generalne državne tožilke. Nenazadnje se g. Vodušek v tem smislu verjetno ni prvič pregrešil. Takšno sozvočje ravnanj med odgovornim urednikom RTV Slovenija in prvo tožilko v državi odpira prostor spekulaciji, da je odločitev g. Geriča spodbujena od zunaj. To omenjam, ker se je interpretacija močno razširila, k njej pa so prispevali tudi vpleteni protagonisti. Na okoliščino opozarjam predvsem, ker je eden izmed očitkov g. Geriča, naslovljen na novinarja, bil, da škoduje kredibilnosti javnega zavoda. Vendar novinar ne more biti kriv za tovrstne učinke.

Moje vprašanje vodstvu RTV Slovenija je naslednje: na sejah programskega sveta so številni svetniki že nekajkrat opozorili na nedopustno vodenje Vročega stola. Voditelju so očitali politično pristranskost, provociranje gostov, razpuščeno vodenje, lažirane rezultate anket. Kot se žal večkrat dogaja, naše pripombe niso šle iz sejne dvorane in so bile verjetno bolj namenjene nam samim. To omenjam zato, ker se tudi meni porajajo dvomi o profesionalizmu novinarja in njegovi objektivnosti. Moj namen nikakor ni ščititi novinarja in moja poanta ne zadeva arbitraže o tem, ali je bila sankcija novinarja upravičena.  Trenutno sugerirana odločitev gre, in tu vidim poglavitno težavo, v povsem v drugo smer – novinar naj bi na enak način deloval v drugih oddajah, oddaje Vroči stol pa več ne bo. Tovrstna programska sprememba mi torej poraja vprašanje, kako je mogoče novinarja sankcionirati z odvzemom oddaje, ki zanesljivo ni avtorska? Zakaj se vodenje ne dodeli nekomu drugemu in kako v vodstvu razumejo spoštovanje javnega interesa, ki glede programske sheme implicitno zahteva takšne rešitve, pri katerih je novinar lahko kaznovan, vendar pri tem ne sme in ne more biti kaznovana javnost, tj. gledalci in gledalke?

Hvala za vaše odgovore in lep pozdrav.

dr. Boris Vezjak

član programskega sveta RTV Slovenija

9. 7. 2008

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d