Vroči stoli, vroče sheme

Znova moje vprašanje vodstvu RTV Slovenija. Seveda je kriv spolitiziraniVroči stol.

Vprašanje vodstvu RTV Slovenija glede pristranskega informiranja in predstavitve novinarja v oddaji Vroči stol (3. 12. 2007)

Spoštovano vodstvo RTV Slovenija, spoštovani uredniki informativnega programa, v oddaji Vroči stol (3. 12. 2007) je novinar Matej Hlebš gledalcem predstavil naslednji novinarski prispevek o stanju lastništva v slovenskih medijih (sledi v oddaji prebrano besedilo):

»Delo, ki velja za najpomembnejšo slovensko časopisno hišo, je z več kot 80 % v večinski lasti Pivovarne Laško. Ostale deleže obvladuje Radenska. Delo izdaja dva pomembna dnevnika, Delo in Slovenske novice ter tednika Nedelo in Mag. Podjetje Delo je tudi 20 % lastnik Večera. Predsednik uprave Pivovarne Laško je Boško Šrot, ki je bil pred tednom dni še član SD. Druga največja medijska hiša je časopisna družba Dnevnik, njen večinski lastnik je z 51 % DZS. Dobrih 25 % pa je v lasti Styria Medie. Dnevnik izdaja med drugim časopisa Dnevnik in Direkt, ter tednik Nedeljski Dnevnik. Podjetje Dnevnik je tudi 12 % lastnik Primorskih novic. Upravi DZS predseduje Bojan Petan, sicer član LDS-a. Podjetje Večer velja za tretjo medijsko hišo v državi. Njen večinski lastnik pa je Infond Holding, ki obvladuje več kot 58 % Večerovih delnic. Infond Holding je hkrati tudi največji lastnik Pivovarne Laško, ki pa že prek Dela obvladuje 20 % Večera.«

Novinar je za podlago svojih trditev vizualno predstavil grafični shemi, ki sta identični shemam, predstavljenim na seji državnega zbora z glasovanjem o zaupnici vladi dne 19. novembra letos. Z njima je gospod premier dokazoval, da je lastništvo medijev v rokah političnih veljakov iz vrst SD (Boško Šrot) in LDS (Bojan Petan). Nad obema v oddaji predstavljenima shemama je jasno razviden emblem obeh strank. Kot vemo, je g. Janša na seji parlamenta želel pokazati, da on sam in trenutna vlada nimata nikakršnega vpliva nad mediji in da ga imajo drugi. Tabele so sicer dostopne na spletni strani kabineta predsednika vlade: http://www.kpv.gov.si/si/splosno/novice/novica/period/1196783564///browse/4/article/231/2270/?cHash=6abb689ac9

Ker je Programski svet tudi varuh programskih standardov in Poklicnih meril in načel novinarske etike, vodstvo sprašujem:

1. Ali se vodstvo in uredniki na TV Slovenija strinjajo, da je novinar s tem, ko ni navedel vira, jasno kršil načelo nepristrankosti in objektivnosti, saj je predstavil in celo grafično podkrepil (ponovil) zgolj interpretacijo g. Janše, jo prezentiral kot svojo in jo označil za prikaz »stanja lastništva medijev«?

2. Če se vodstvo strinja ali ne strinja s postopanjem novinarja, kako pojasnjuje zamolčanje pravega vira grafičnih shem, ki so služile v ilustracijo interpretaciji, in ali ima tako početje za novinarsko dopustno?ž

3. Če se vodstvo strinja s postopanjem novinarja Hlebša in ga nima za spornega, s čim pojasnjuje povezavo med članstvom predsednika uprave Pivovarne Laško v neki stranki in predsednika uprave DZS v neki drugi in osnovno tezo, da zaradi tega članstva medijski »tajkuni« politično obvladujejo celoten (navedeni) medijski prostor? Takšen očitek g. Janše je namreč povsem nedokazan in ga je demantiral že izstop g. Šrota iz stranke SD.

4. Če se vodstvo strinja ali ne strinja s postopanjem, kako pojasnjuje dejstvo, da na grafični shemi lastniških vplivov g. Šrota ni navedena revija Mag (navedene so edicije 7 dni, Total Tedna, Slovenske novice, Delo, Večer in Nedelo)? Ali potemtakem podpira ali ne podpira pravilnost prikaza novinarja, po katerem Mag ni deležen političnega vpliva g. Šrota in ali se z njim strinja, če se strinja, le zato, ker Maga ni na shemi g. Janše? Kajti prav zaradi tega dejstva ga ni niti v predstavitvi gledalcem RTVS, saj jo je novinar Hlebš pač vzel (tudi) za svoj prikaz »resnice« o stanju. Naj spomnim, da je ta vidik pomemben zato, ker so prav dogodki na Magu bili iztočnica oddaje Vroči stol, kakršno je bilo tudi zatrjevanje v.d. odgovornega urednika, g. Šurle, da lastniki (g. Šrot) vršijo pritisk nanj.

Hvala za vaše odgovore.

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: