Pismo varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev: trije očitki oddaji Intervju z dr. Petrom Jambrekom

Voditelj oddaje dr. Jože Možina in pod njo podpisana urednica pod oddajo Manica J. Ambrožič sta v oddaji »Intervju«, predvajani prvič 9. maja 2021 na TV Slovenija, kršila več zahtev iz »Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija«. Spodaj naštejem in utemeljujem tri med njimi.

Prvi očitek

Možina je, ne prvič, kršil načelo, ki se glasi: »Izogniti se je treba vsemu, kar lahko spodbudi upravičeno domnevo, da je novinar ali javni zavod pristranski ali pod vplivom neke skupine za pritisk, ne glede na to, ali je ta ideološka, politična, finančna, socialna, verska ali kulturniška.«

S povabilom Jambreku, izjemno eksponiranemu intelektualcu iz kroga Janeza Janše, podobno pa že v nizu poprejšnjih povabil, voditelj ni niti poskušal storiti vsega, da bi se izognil upravičeni domnevi, da je novinar, torej on sam, pristranski in pod vplivom skupine za pritisk. Tega ni ustavila niti urednica oddaje. Po sebi z izbiro gosta ne bi bilo nič narobe, če longitudinalna analiza voditeljevih izbir skozi leta ne bi prepoznavno kazala na kršitev omenjenega načela.

Drugi očitek

Kot nazorno in natančno pokažem v svoji analizi intervjuja, je dr. Jambrek nesporno zavezan partijski preteklosti, o čemer pričajo številne izjave oseb in dokumenti, javnosti dovolj znani – nenazadnje je o tem poročala tudi TV Slovenija. Svoje preteklosti sam Jambrek nikoli ni niti zanikal. Toda v nasprotju s tem je v nastopu izrazito bičal socialistični in partijski sistem, skozi njuno kritiko pa podajal ocene aktualnega družbenega stanja. Še več, celo RTV Slovenija je označil za okoreli »partijski medij« z jasno tendenco, da to utemelji, čeprav ga je ta povabil v studio in bo namigu, da je njegov gostilelj, dr. Možina, odklon od takšne partijskosti.

Po »Poklicnih merilih in načelih novinarske etike v programih RTV Slovenija« mora novinar »uravnoteženo sporočati ali predstavljati bistvena dejstva in stališča ter ohranjati nepristransko in etično razmerje do vseh oseb, ustanov, tem in dogodkov.« Za Jambrekov nastop je torej bistveno dejstvo, da njegova v oddaji obsežno predstavljena kritika partijskosti, tudi RTV Slovenija, prihaja s strani bivšega partijca, a to dejstvo je ostalo zamolčano. Prav te vrste zamolčevanje je potem prispevalo k pristranski in za gledalca nepopolni obravnavi gosta, zavedenega v prepričanju, da javni servis gosti nekakšnega disidenta, ki je v preteklem režimu močno trpel, kar niti malo ne drži. Podobno velja za podatek, da se Jambrek kot visokošolski podjetnik s svojimi pričakovanji nenehno naslavlja na državo, naj mu sofinancira njegove zasebne fakultete: voditelj tudi s tega vidika gledalcem ni privoščil ključnih podatkov o Jambreku in o njegovem razmerju do oblasti, ob čemer je dal jasno vedeti, da je on, Jambrek, marca 2020 zmagal (sic!) na volitvah.

Tretji očitek

Nadalje je Jambrek izjemno zaničljivo govoril o protestnikih, ki na ulicah zahtevajo odstop Janševe vlade – glede na njegova politična stališča prav nič presenetljivega. Množici je pripisal dejanja, ki jih ne počne, več kot 10.000 ljudi pa je žalil z označbami, da so nekakšni »zli duhovi«, da gre za 1 do 2 odstotka prebivalcev Ljubljane, ki uporablja neumne slogane, dokazujejo slab okus in svojo antiintelektualno držo. Še več, primerjal jih je z rjavosrajčniki pred prihodom Hitlerja na oblast in na številne načine dokazoval svoj prezir do njih.

V »Poklicnih merilih in načelih novinarske etike v programih RTV Slovenija« piše naslednje: »Kadar se uredniki odločijo, da v posameznih oddajah intervjuvajo osebo ali osebe, ki izražajo skrajna stališča o določenih vprašanjih, so dolžni v naslednjo enako oddajo povabiti k intervjuju tudi osebo ali osebe, ki izražajo nasprotna stališča.«

Moj tretji očitek je torej opozorilo: če je TV Slovenija gostila osebo, ki izraža skrajna stališča o protestnikih, je dolžna v naslednjo oddajo povabiti osebo ali osebe nasprotnih stališč, v tem primeru torej nekoga iz vrst protestnikov, in mu s tem omogočiti obrambo pred nedopustno žaljivimi asociacijami in prezirljivimi besedami, ki zanesljivo ne morejo biti vodilo v programih javne radiotelevizije.

Več:

RTV Slovenija kot partijski medij: zakaj bi po Jambreku moralo slediti povabilo Jenullu

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: