Skoraj 2000 razlogov za molk

Kakšen politični in medijski učinek lahko proizvedete, če sredi hude, morda najhujše politične in medijske nestrpnosti zberete skoraj 2000 podpisov, med katerimi so res pomembna imena slovenskega družboslovja in humanistike, ter od predsednika vlade Mira Cerarja in resorne ministrice Maje Makovec Brenčič terjate pojasnilo, zakaj vlada RS pristaja na protiustavno in protizakonito ravnanje, s katerim se mladoletnim prosilcem za azil brez spremstva onemogoča nastanitev v kranjskem dijaškem domu v nasprotju z vsemi demokratičnimi in poklicnimi standardi v vzgoji in izobraževanju?

Ob tem izrečete še fakultativno pričakovanje, da se omenjena odpravita v Kranj in poskušata ustaviti plaz protibegunske psihoze, v neposrednem kontaktu obsodita ravnanje pedagogov, učiteljev na gimnaziji. Izjava in podpisniki so navedeni spodaj.

Tule je trenutno zelo kratko poročilo, kaj sledi, ko pismo pošljete omenjenima, predsedniku vlade in ministrici, hkrati pa tudi o tem preko obširnih medijskih list obvestite urednike in novinarje. Povedano velja nato za dva dogodka: s kolegico Darja Matjašec sva kot prvopodpisana apel poslala najprej 25. februarja 2016, ker s strani naslovnikov nisva prejela prav nobenega odziva, sva ga poslala znova po enem tednu, 3. marca 2016. Skratka: politika,v tem primeru vlada, vas ignorira. Kaj počnejo mediji?

Medijsko poročanje je bilo, če preštejem zgolj omembe obstoja apela, in to v novinarskih prispevkih za oba dogodka v seštevku, takšno: STA: 2, Delo: 0, Dnevnik: 0, Večer: 0, Mladina: 0,  POP TV: 0, RTV SLO: 0.

Če upoštevam novinarje, ki so mene ali kolegico kontaktirali v osmih dnevih, se številka ustavi pri 2: še pred pošiljanjem in realizacijo je klicala STA, po pošiljanju in objavi apela pa le novinarka POP TV, kar je v celoti vzeto končen rezultat neposrednega novinarskega zanimanja.

Izkupiček je nekoliko boljši, kot ga sugerirajo zgornje številke, in sicer v naslednjem smislu: apel sta objavila Večer in Dnevnik v svojih pismih bralcev (!), o njegovem obstoju je sporadično pisala stran 24ur.com, STA sta z omembo povzela tudi Svet24 in MMC. Marsikdo bo rekel, da je to že veliko. Morda, ampak če bi dodatno analiziral povzemanja, bi se razkrilo, da gre za redukcijo na dvostavčno sporočilo v stilu »Oseba A in oseba B sta zbrali 1000 podpisov in se naslovili na premierja«. Da bi kdo kaj vprašal podpisane ali jih vsaj omenil, to pač ne! Četudi so med njimi izjemni strokovnjaki.

Pomembno se je zavedati: ravno zato, ker mediji odpovejo, s tem generirajo politično aroganco in molk. Vladni piarovci presodijo, da zgodba ni medijsko zanimiva, zato na zahtevo državljanov niti kurtoazno nima smisla odgovarjati.

Rezime: ker se s spremljanjem slovenskih medijev intenzivno ukvarjam že vsaj 15 let, nisem bil nad ničemer posebej presenečen. V bistvu sem glede odzivnosti pričakoval še manj. Nisem pa prepričan, da bo to razumela širša javnost ali da bi vsi skupaj morali razumeti. Drži, številni podobni poskusi so na enakem in še na slabšem, vse tri kategorije novinarskih prvakov, medijski vratarjicenzorji in mali bogovi, takšni ali drugačni, pač vestno opravljajo svoje delo. Nič posebnega v odzivnosti, skratka. Pač pa lepa nova ilustracija tega, da s politiko v Sloveniji nič ne moremo tudi zato, ker imamo medije, kakršne smo si naredili.

Vsekakor naj bo v svarilo vsem, ki bi se v veliki naivnosti lotili česa podobnega, državljanske akcije buttom-up, a medijske situacije ne razumejo: polagam na srce, da nima prevelikega smisla. Politika bo molka izrazito vesela, slovenski novinarji pa bodo še naprej raje nabijali svoje dragocene misli o grdih in umazanih oblastnikih, če se z njimi ne strinjajo ali obratno svoje hvalili, če se, ter neustavljivem razraščanju nestrpnosti, ki ga lahko menda le nemo in nemočno opazujemo. Kaj konkretnega kdo terja od politikov, o tem pa raje ne.

Javni poziv STA

 

Javni apel predsedniku vlade Miru Cerarju in ministrici Maji Makovec Brenčič glede dogodkov v Kranju

Spoštovani predsednik vlade Miro Cerar, spoštovana gospa ministrica Maja Makovec Brenčič! Človeka nevredno odzivanje v Kranju ob nastanitvi mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva odraslih je šokiralo javnost. Ob morda še razumljivi, čeprav povsem neupravičeni kolektivni psihozi strahu zaradi morebitne nastanitve manjšega števila beguncev, ki so še otroci, pa je popolnoma nedopustno ravnanje 24 profesorjev Gimnazije Franceta Prešerna, ki so ostro nastopili proti njim. Pomagala niso niti zaklinjanja direktorice doma Judite Nahtigal, da potrebujemo vzgojo za strpnost in morajo vzgojnoizobraževalne ustanove poskrbeti za to, kar je naša prihodnost: multikulturnost.

Prepričani smo, da država postopa narobe, ko s pomočjo ministrstev brezglavo išče dijaške domove, kamor bi namestila šest otrok, starih med 10 in 14 let. Podleganje diktatu posameznih staršev je protizakonito in protiustavno, z umikanjem svojih predlogov pa vlada daje najslabši možen zgled državljanom. Kot je zapisala še dr. Mojca Kovač Šebart, so otroci, ki jih želijo nastaniti v dijaškem domu, ranljive, mladoletne, šoloobvezne osebe brez spremstva, ki bodo, dokler bivajo, v Sloveniji očitno obiskovale osnovno šolo. V 10. členu Zakona o osnovni šoli v RS (tuji državljani) je jasno zapisano: »Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije«.

Zaradi škandaloznega ravnanja 24 profesorjev na omenjeni gimnaziji v Kranju in njihove peticije proti tem otrokom predlagamo, da vi in ministrica zaradi nestrokovnega ravnanja v nasprotju s temelji poklicne etike obiščete omenjeno ustanovo in ustrezno ukrepate.

Pedagoški delavci so s svojim ravnanjem kršili osnovna načela poklicno odgovornega ravnanja učiteljev, med katere nedvomno spada tudi preprečevanje vseh vrst rasizma, predsodkov in diskriminacije v izobraževanju zaradi spola, zakonskega stanu, spolne usmerjenosti, starosti, veroizpovedi, političnega prepričanja, socialnega ali ekonomskega statusa, nacionalnosti ali etične pripadnosti in izvora.

Podobno so delovali proti določilom Konvencije Organizacije Združenih narodov o pravicah otrok, posebno tistih, ki se nanašajo na izobraževanje, ter splošnim načelom po prizadevanju za uveljavljanje demokracije in človekovih pravic v izobraževanju.

Tudi v Sloveniji sledimo in moramo slediti obče sprejetim poklicnim etikam v vzgoji in izobraževanju ter mednarodnim deklaracijam, kakršno je sprejela tudi Izobraževalna internacionala o poklicni etiki, ki opredeljuje osebno in kolektivno poklicno odgovornost učiteljev in drugih zaposlenih v izobraževanju.

Spoštovani gospod Cerar, spoštovana gospa ministrica Makovec Brenčič, od vas pričakujemo, da aktivno in takoj posežete v nastalo situacijo in pokažete, da v Sloveniji še delujemo ne samo po temeljnih načelih solidarnosti in človečnosti, temveč tudi v skladu s poklicnimi standardi, ustavo in zakoni.

Podpisniki:

Boris Vezjak, Darja Matjašec, Milica Antić Gaber, Bojko Bučar, Lucija Čok, Marjeta Doupona, Srečo Dragoš, Božidar Flajšman, Miha Fošnarič, Pavel Gantar, Boštjan Gorenc, Alenka Gril, Maja Hawlina, Dušan Jovanović, Franco Juri, Dušan Keber, Friderik Klampfer, Zdenko Kodelja, Nevenka Koprivšek, Bogomir Kovač, Miha Kovač, Roman Kuhar, Tamara Lah Turnšek, Miha Lobnik, Ljubica Marjanovič Umek, Metka Mencin Čeplak, Matevž Krivic, Vlado Miheljak, Marko Milosavljević, Rajko Muršič, Ranko Novak, Luka Omladič, Janez Pipan, Igor Plazl, Barbara Predan, Barbara Rajgelj, Rado Riha, Jelica Šumič Riha, Andrej E. Skubic, Jelka Šutej Adamič, Tadej Troha, Neda Pagon, Jože Pirjevec, Viktorija Potočnik, Tone Ravnikar, Grega Repovž, Rudi Rizman, Sašo Slaček, Marjan Šimenc, Darko Štrajn, Peter Tancig, Simona Tancig, Marina Tavčar Krajnc, Niko Toš, Aljaž Ule, Mojca Urek, Valerija Vendramin, Matjaž Vesel, Ksenija Vidmar Horvat, Jože Vogrinc, Maja Weiss, Miha Zadnikar, Drago Zajc, Pavel Zgaga, Igor Žagar, Janja Žmavc, Ana Kučan, Miha Kozinc, Amelia Kraigher, Veronika Bajt, Darja Zorc Maver, Diana Koloini, Edvard Protner, Eva Matjaž, Gorazd Grošelj, Grega Hribar, Irena Jerala, Iztok Majhenič, Jana Rapuš Pavel, Maja Jošt, Marin Medak, Marko Jenšterle, Aleš L. Gulič, Nika Ravnik, Olga Poljšak Škraban, Polona Fijavž, Rok Gros, Tomaž Vec, Yona Merel Černe, Janez Smole, Matjaž Maček, Alenka Kreč Bricelj, Andrej Primožič, Anja Musek, Asta Vrečko, Barbara Kelbl, Boris Benko, Darja Demšar, Katarina Klajn, Katarina Slukan, Maja Sever, Marko Dobrilovič, Maša Gril, Matej Blenkuš, Mojca Dolinar, Nada Kirn Špolar, Nadja Penko Seidl, Peter Steničnik, Petja Grafenauer, Petra Černe Oven, Sanela Jahić, Tadej Žaucer, Valentina Schmitzerl, Remzo Skenderović, Lili Remec, Matjaž Cizelj, Sonja Umek, Aleksandra Surla, Alja Bradaškija Cizelj, Alja Hafner Taha, Bronislava Hafner, Darko Remec, Franc Korotaj, Manca Remec, Nejc Remec, Adelina Sotirov, Adevija Domazet, Adi Omerovič, Adis Imanović, Aida Canda, Aidan Cerar, Ajda Kotnik, Alain Veldin, Albina Škerbinc, Aleksander Petrič, Aleksander Počivašek, Aleksandra Belle, Aleksandra Ilijevski, Aleksandra Lazič,  Aleksandra Marijanović, Aleksandra Rekar, Alen Toplišek, Alena Dolenc, Alenka Ciglar, Alenka Bartulovič, Alenka Debenjak, Alenka Hudales, Alenka Kušar, Alenka L. Bajec, Alenka Simonič, Alenka Mihelič Vipotnik, Alenka Paveo, Alenka Ravšelj, Alenka Salamon, Alenka Stanič, Alenka Unk, Aleš Babnik, Aleš Justin, Alessandro Volta Yusuh, Aleš Hvasti, Aleš Jane Jankovič, Aleš Korpič, Aleš Šketa, Aleksandra Rode, Alexandra Zaman, Alice Camara, Aliki Kalagasidu, Alja Rems, Alja Žehelj, Alja Žehelj, Alja Kranjec, Aljaž Novak, Aljoša Cetinski, Alma Dževatova, Alma Kahriman Korič, Ambrož Pivk, Amela Deljanin, Amela Zahirovič, Ana Jug, Ana Ambrož Strle, Ana Barič Moder, Ana Facchini, Ana Jereb, Ana Lipovšek, Ana Murn, Ana Ozura, Ana Pandur Predin, Ana Purger, Ana Rebič Černe, Ana Tepina, Ana Tia Maria, Ana Vlaisavljevič, Andraž Glavič, Andraž Jerič, Andraž Torkar, Andrea Feher, Andrej Kotolenko, Andrej Škrapin, Andrej Adam, Andrej Bergant, Andrej Erjavec, Andrej Godec, Andrej Gruden, Andrej Kositer, Andrej Rejec, Andrej Sagadin, Andrej Šorgo, Andrej Troha, Andreja Gracej, Andreja Lapuh Maležič, Andreja Mali, Andreja Pliberšek, Andreja Pliberšek, Andreja Trbuha Kukec, Anesa Rejan Harun KaltakDurič, Anja Bajda, Anja Cerjak, Anja Golec, Anja Golob, Anja Gomizelj, Anja Koleša, Anja Musek, Anja Perovič, Anja Pirec, Anja Ramšak, Anja Turin, Anja Ursič, Anka Malej, Anton Kokalj, Anton Pugelj, Anton Rozman, Anton Simonič, Anuška Delić, Anuška Mekiš, Avguština Zupančič, Barbara Breskvar, Barbara Habič Pregl, Barbara Imenšek, Barbara Jamšek, Barbara Kalan, Barbara Klavžar, Barbara Lapajne Predin, Barbara Levak Tonejc, Barbara Morec, Barbara Neza Brecko, Barbara Pogačnik, Barbara Prassel, Barbara Skubic, Barbara Smajila, Barbara Švagelj, Barbara Tisler, Barbara Turk Niskač, Barbara Umnik, Bartolo Lampret, Beba Ladiha, Betka Skok, Biljana Lukić, Biserka Avsec, Biserka Čičerov, Blanka Tivadar, Blaž Klobučar, Blaž Kolman, Blaž Udovč, Blažka Čas, Bojan Arko, Bojan Berlot, Bojan Brajković, Bojan Kuljanac, Bojan Maraz, Bojan Marijan Leskovsek, Bojan Mastilovič, Bojan Mehle, Bojan Sotirov, Bojan Šen, Bojan Varga, Bojan Vrlič, Bojan Zemljič, Bojan Žnidaršič, Bojana Bertoncelj, Bojana Kunst, Bojana Tratnik, Boris Hafner, Boris Ferk, Boris Jakopič, Boris Kazimir Hostnik, Boris Palčič, Boris Prodanovič, Boris Radosavljevič, Boris Turičnik, Borja Borka, Borut Brumec, Borut Bučo Bučinel, Borut Dolenec, Borut Jerman, Borut Maleševič, Borut Novak, Borut Perc, Borut Peterlin, Borut Stergar, Bostjan Kovacec, Boštjan Bajželj, Boštjan Dagarin, Boštjan Flajnik, Boštjan Gorenc, Boštjan Hudomalj, Boštjan Kmetec, Boštjan Mulej, Boštjan Radovan, Boštjan Slatenšek, Božica Selinšek, Branimira Sever, Branka B. Železnik, Branka Bertoncelj, Branka Lemajić, Branka Nova, Branka Ribičič, Branka Šubic, Branko Andel, Branko Povoden, Breda Biščak, Breda Potočnik, Breda Savnik, Breda Tratnik, Brigita Tavčar, Carmen L. Oven, Cecilija Stančič, Cetinski Katja, Christina Thaler, Ciril Oberstar, ČRt Lines Ambrožič, Črt Štrubelj, Črtomir Tavš, Dada Matilda, Damijan Koprivc, Damjan Mandelc, Damjan Zorc, Danica Jordan, Danica Novosel, Danica Vihar, Danijel Vegel, Danijel Mihelj, Danijela Stegel, Danijela Levpušček, Darja D. Tomc, Darja Fišer, Darja Medic, Darja Potočan, Darja Stare, Darja Vuga, Darko Fabjan, Darko Nikolovski, Daša Lakner, David Ličen, David Prajnc, David Zupančič, Davor Lazarevič, Davor Pavlović, Davor Tavčar, Deborah Marko, Dejan Barič, Dejan D. Tulimirović, Dejan Davidovič, Dejan Savić, Dejan Turk, Denis Grgič, Diana Palčič, Dijana Galijasevič, Dijana Mikić, Dijana Roos, Dino Mitrović, Dita Reichenberg, Dita Urh, Dolores Padewsky, Domen Fras, Domen Puncer Kugler, Domen Savič, Dominik Olmiah Križan, Donovan Pavlinec, Dora Lenart, Doroteja Tranel, Dragan Raičevič, Dragica Marčeta, Drago Bulc, Dražen Dragojević, Duca Širok, Dunja Kalčič, Dusa Pekarovič, Dušica Ivanič, Dušan Maučec, Dušan Trušovec, Dušan Dvorščak, Dušan Kaluža, Dušan Rizmal, Edi Rosič, Edi Dominko, Edin Saračević, Edita Štamulak, Edo Omerovič, Edvard Mihalič, Edvard Protner, Elena Kecman, Elizabeta Benigar, Elizabeta Purger Luzar, Elvir Lović, Ema Bernik, Emina Frljak, Erika Pirkovič, Ermin Međedović, Erno Mikolavčič, Eva Rozenstein, Eva Weissbacher Baretič, Eva Belec, Eva Čulig, Eva Fischer, Eva Koprivšek, Eva Lina Hönn, Eva Perko, Eva Pirnat, Eva Traven, Eva Vrtačič, Evelina Bukovac, Franc Golob, France Primožič, Franci Jontes, Franci Zidar, Fredi Gorjup, Frenk Plankar, Gagula Darko, Gaja Kores, Gaja Trbižan, Gasper Koren, Gašper Trojner, Goran Forbici, Goran Gavrić, Goran Lorencin, Goran Smuk, Goran Šalamon, Gorazd Klančišar, Gorazd Andrejč, Gorazd Brne, Gorazd Jurman, Gorazd Kovačič, Gorazd Mauri, Gordana Goga Stojiljković, Grega Mohorčič, Grega Rudolf, Gregor Aljančič, Gregor Frome, Gregor Kodela, Gregor Vuga, Groga Tancek, Grudnik Tadej, Hafir Hoxha, Hana Košan, Hana Ostan Ožbolt, Hannah Greener, Helena Hafner, Helena Krapež Škoberne, Helena Lola, Helena Milinković, Helena Pavlič, Helena Pavlin, Ida Weiss, Igor Spreizer, Igor Štromajer, Igor Koršič, Igor Mlakar, Igor V. Bajec, Igor Vidic, Igor Volf, Igor Volk, Igor Weigl, Ina Gostencnik, Ines Jenšterle, Ines Kajin, Ines Medica, Ines Ojkič, Ines Vidmar, Irena Planko, Irena Ravnikar, Irena Čuček, Irena Lavrič, Irena Levičar, Irena M. Evačič, Irena Porekar Kacafura, Irena Rimc Voglar, Irena Šumi, Irena Udovc, Irena Urbič, Iris Pirc, Irma Kadić, Ivan Florjančič, Ivan Hrastnik, Ivan Koren, Ivana Belasić, Ivo Frbežar, Iza Škrjanec, Iztok Sitar, Jadranka Barbarić, Jadviga Bogataj, Jagoda Tovirac, Jaka Batič, Jaka Mori, Jakob Vigec, Jan Küzma, Jan Bednarik, Jan Šuntajs, Jana Bučar, Jana Bučar, Jana Jocif, Jana Kolarič, Jana Petković, Jana Puhar, Janez Hlebš, Janez Arh, Janez Kanič, Janez Pelko, Janez Stariha, Janez Turk, Janez Vovko, Jani J. Močnik, Janina Curk, Janja Gomboc, Janja Rakovec Bodnaruk, Janja Stojanovič, Janja Vidmar, Janja Zorko, Janko Kramberger, Janko Lozar, Januša Avguštin, Jaruška Majovski, Jasmina Nahbar, Jasmina König, Jasmina Ploštajner, Jasna Puh, Jasna Božič, Jasna Kolarič, Jasna Skoberne, Jasna Suhadolc, Jean McCollister, Jedrt Lapuh Maležič, Jelena Aleksić, Jelena Blagojević, Jelena Vidic, Jelka Ciglarič, Jelka Dolinar, Jernej A. Prodnik, Jernej Cvetek, Jernej Pavšič, Jernej Skof, Jernej Vidmar, Jerneja B. Bovha, Jiri Hollan, Jolanda Harmat Császár, Jolanda Zagorc, Jolanda Zagorc, Josephina Prah, Joško Matjašec, Joze Vidmar, Jože Barši, Jože P. Zajc, Jože Tršelič, Jožef Grginič, Jožica L. Lah, Jožica Pečar, Judita Corn, Julija Sumič, Jure Kozamernik, Jure Ajdovec, Jure Colja, Jure Korenč, Jure Mesarič, Jure Poglajen El Dentista, Jure Puncher, Jure Vizjak, Jurij Bavdaž, Kaja Plavčak, Kaja Poteko, Kajetan Škraban, Kamilo Lorenci, Kancilija Živa, Karmen B Rrecl, Karmen Hostnik, Karmen Kanalec, Karmen Pecnik, Karmen V. Drevenšek, Kartini Djalil, Katarina Bervar Strnad, Katarina Čuk, Katarina Eržen, Katarina G. Pokrivač, Katarina Juvančič, Katarina Keček, Katarina Klemenc, Katarina Mikulić, Katarina Štok Pretnar, Katarina Višnar, Katica Rek, Katja Božič, Katja Golouh, Katja Goričan, Katja Katarina Zakrajšek, Katja Kolšek, Katja Košir, Katja Križnik Jeraj, Katja Lang, Katja Pavlovič, Katja Rejec, Katja Sitar, Katja Skusek, Katja Stojnić, Katja Tolar, Katja Zakrajšek, Katja Zakrajšek, Katjusa Krlovini, Katjusa Tomsič Juvancič, Katra Kodela, Katya Učakar, Kim Turk, Kirsten Hempkin, Klaudio Serdoz, Klemen Mavec, Klemen Perko, Klemen Ploštajner, Kristina Bratož, Kristina Jurkovič, Kristina Rešek, Kristina Rutar, Kristina Voda, Kristof Kristofferson, Ksenija Ponikvar, Ksenja Osolnik, Ksenja Pucher, Lado Šepec, Lara Dular, Lara Metlika, Laura Orel, Lea Bevc, Lea Langstrumpf, Leja Jurisič, Leja Kramar, Lenart Roos, Lenčka Slapar, Leon Škrlovnik, Lev Sever, Lidia Horvat, Lidija Goljat Prelogar, Lidija Leskosek, Lidija Maurer, Lidija Rupnik, Lili Mohorčič, Lilijana Domadenik Rimele, Lina Habjanič, Liza Debevec, Ljiljana Gornik, Ljuba Kapus, Ljubica Pavlović, Lojzka Zore, Luan Berisha, Lucija Grm, Lucija S. Enbohm, Lucijan Polajnar, Lučka Pirih, Ludvik Pandur, Ludvik Šetrajčič, Luka Bauman, Luka Esenko, Luka Gorjup, Luka Kejžar, Luka Komidar, Luka Petermanec, Luka Pirnat, Luka Pulutnik, Luka Romih, Maaso Glas, Maca Švabić, Magda Perko, Maida Džinić Poljak, Maja Bizjak, Maja Strel, Maja B. Erzen, Maja Bavdaz Gross, Maja Bogataj, Maja Bohar, Maja Ceh, Maja Horvat, Maja Isakovič, Maja Lemur Živanović, Maja Modrijan, Maja N Ivankovič, Maja Pavlin, Maja Pavlin, Maja Ropret, Maja Šalamun, Maja Vardjan, Maja Zalar, Maja Žorga Dulmin, Majda Balant, Majda Bažato, Majda Koren, Majda Širca, Majda Zakrajšek, Manca Gašperšič, Manca Juvan, Manca Špendal, Manca Treer, Mare Štempihar, Margerita Capot, Marica Živković, Marica Gorjan, Marija Fabčič, Marija Košir, Marija Zlatnar Moe, Marijan Novak Slunjski, Marijana Valette, Marijana Vugrin, Marina Seliškar, Marinka Milenković, Marisa Popovič, Marjan Čeh, Marjan Pintar, Marjana Mar, Marjana Gruber, Marjana Marič, Marjana Škoflek, Marjanca Kočevar, Marjeta Lasan, Marjeta Trampuš, Marjuta Slamič, Marko Jalen, Marko Grden, Marko Jenko, Marko Kafol, Marko Krašan, Marko Logar, Marko Markelj, Marko Ocvirk, Marko Petejan, Marko Pigac, Marko Serafimovič, Martin Gramc, Martina Jenko, Martina Marencič, Maruska Zeljeznov Seničar, Maruša Bertoncelj, Maruša Kerec, Maruša Robida, Maruša Rose, Maruša Žabkar, Maruška Bučka, Maša Kogovšek, Maša Mlačnik, Maša Nahtigal, Maša Stošič, Maša Vajs, Matej Črnjavič, Matej Ernecl, Matej Höfler, Matej Keglevič, Matej Kejžar, Matej Kušar, Matej Omerzu, Mateja Ben Ali, Mateja Breznik, Mateja Erzen, Mateja Gestalt, Mateja Kordiš, Mateja Košnik, Mateja Kraševec, Mateja Lindič, Mateja Mlakar, Mateja Naglič, Mateja Pivk, Mateja Renko, Matevž Vogrinec, Matic Majcen, Matic Munc, Matic Primc, Matija Ketis, Matija Kovač, Matjaz Kolar, Matjaž Savšek, Matjaž Farič, Matjaž Grilc, Matjaž Hanžek, Matjaž Jazbar, Matjaž Kovše, Matjaž Oberstar, Matjaž Puhar, Matjaž Tavčar, Matjaž Tičar, Matjaž Vouk, Melita Cimerman, Melita Cotič Trojer, Melita Djurič, Mensur Makić, Meta Kojc, Meta Kordiš, Meta Lah, Metka Bertoncelj, Metka Bogataj Gnezda, Metka Kordiš, Metka Štoka Debevec, Metka Švagelj, Metka Zver, Metod Češek, Metoda Ciglar, Metoda Vuga, Miha Čuk, Miha Fišer, Miha Markič, Miha Maurič, Miha Erjavec, Miha Istenič, Miha Kunc, Miha Maver, Miha Milič, Miha Potočnik, Miha Velikanje, Mihalič Nina, Mika Cimolini, Milan Baretič, Milena Petrič, Milena Banjac, Milena Lebar, Milena Modic, Mileva Štukelj, Miljana Požar, Milka Gruber, Mima Suhadolc Jenko, Mina Fina, Mira Muršič, Mira Matković, Miran Cerkvenik, Miran Repič, Miran Brumec, Miranda Rijavec, Mirjam F. Lapanja, Mirjam Perosa, Mirjam Ratosa, Mirjana Čakardič, Mirjana Erlah Košnik, Mirjana Oblak, Mirjana Sajinovič, Mirko Klemenčič, Mirko Strehovec, Miroslav Ražman, Miroslav Cunjak, Mirt Bezlaj, Miša Hrib, Mišo Dačić, Mitar Pavlović, Mitja Lazar, Mitja Kadič, Mitja Kmetec, Mitja Podgornik, Mitja V. Iskrić, Mito Gegič, Mladen Stariha, Mladen Uhlik, Mojca Antonič, Mojca Antonič, Mojca Čebulj, Mojca Dolinar, Mojca Hercog, Mojca Hrobat, Mojca Indihar Štemberger, Mojca Kondardi, Mojca Krivec, Mojca Omerzu, Mojca Senegačnik, Mojca Suhovršnik, Mojca Tiršek, Mojca Volovsek, Monika Janša, Nada Pogačnik, Nada Drnovšek, Nada Strnad, Nadja Špacapan, Nadja Vuga, Naila Sinanović, Nanika Holz, Nastja D. Bučalič, Natalija Herlec, Natasa Hohkraut, Natasa Strozak, Nataša Požeg Dular, Nataša Bombač, Nataša Erat, Nataša Fabjančič, Nataša G. Krajnc, Nataša Grozina, Nataša Hrastnik, Nataša Kajba Gorjup, Nataša LeŠt, Nataša Petek Hvala, Nataša Skušek, Nataša Šafarič, Neja Borovnik-Duh, Neja Kaiser, Nejc Draganjec, Nen Cuslava, Nena Vauda, Nerma Baltič, Neva Vrba, Neva Mole, Neza Rihtar, Neža Rojko, Neža Bajec, Neža Fon, Neža Kozak, Neža Mekota, Neža Oder, Neža Vilhelm, Nika Autor, Nika Gerdovič, Nika Kovač, Nika Mahnič, Nika Per, Nika Puncer Kugler, Nika Vistoropski, Niki Slevec, Nina Kodela, Nina Neli, Nina AZ, Nina Balent Moran, Nina Hribernik, Nina Hudej, Nina Jeram, Nina Lončar, Nina NinaBelle, Nina Ovsenek, Nina Stanonik, Nina Šorak, Nina Štros, Nina Tertnik, Nina Tomaš, Nina Vastl, Nina Vencelj, Nina Veršnik, Nina Vrečko, Ninočka Zupančič, Nives Mikulin, Nusa Rakovec, Oliver Cvijanovič, Pavla Mlinarič, Petar Bukarica, Peter Potočnik, Peter Bedrač, Peter Celarc, Peter Dragovič, Peter Mocnik, Peter Smolič, Peter Šušnjar, Petja Šegatin, Petla Petruška, Petra Behce Petrovčič, Petra Godiša, Petra Škofic, Petra Demšar, Petra Hribernik, Petra Malgaj, Petra Marinšek, Petra Meško, Petra Miklavc, Petra Očkerl, Petra Perne, Petra Pogorevc, Petra Potočnik, Petra Ramić, Petra Škrlovnik, Petra Žitnik, Petrus Ka, Pia Beliš, Pika Pa, Polona Glavan, Polona J. Gaind, Polona Jaunik, Polona Kopmajer, Polona Petek, Polona Ponikvar, Polona Studen Pauletič, Primož Adamič, Primož Papič, Primož Premzl, Priscila Gulič, Prometej Prinašalec Luči, Ramon Fog, Refet Medi, Renata Knap, Renata B. Slabe, Renata Butala, Renato Romić, Robert Dolinar, Robert Hönn, Robert Kranjc, Robert Ristič, Robi Žontar, Rok Arnuš, Rok Polajžer, Rok Terglav, Rok Gros, Rok Košir, Rok Mar, Rok Parovel, Rok Vevar, Roman Cicmirko, Roman Kukovič, Roman Nahtigal, Roman Novak, Romana Bassin, Romana Lavrič, Romana Salazar Hudovernik, Roni Kordiš, Rozina Rozi Zalokar, Sabina Popit, Sabina Autor, Sabina Briski, Sabina Kranc, Sabina Podjed, Sabina Zalar, Samo Dekleva, Samo Gosarič, Samo Košnik, Samo Petanc, Sanda Sifkovč, Sandi Kofol, Sandi Maver, Sandra Napast, Sandra Pušaver, Sani Okretič Resulbegović, Sanja Gracej, Sanja Čakarun, Sanja Leban Trojar, Sanja Pajnkihar, Sanja Rejc, Sara Monzalgi, Sasa Bezan, Sasa Sadar, Saso Coz, Saša B. Lubej, Saša Bem, Saša Krapež, Saša Lindič, Saša Markič, Saša Sadar, Saša Škof, Saška Aleksandra Bellian, Sašo Marinšek, Sebas Gec, Sebastian Šulek, Senka Polanec, Senta Pirman, Silva Zupancič, Silvo Mihelič, Simon Demšar, Simon Streljaj Gmajner, Simona Pavlović, Simona Tičar, Simona Tomažič, Sine Franc Uršič, Slađana Breznik, Slavica Logar, Sofija Baškarad, Sonia Krauser, Sonja Korelc, Sonja Bezenšek, Sonja Matejina, Sophia Andolsek, Spela Kalcič, Spela Lah Pipan, Spela Novak, Spela Semion, Spela Strukel, Srečko Niedorfer, Srečko Niedorfer, Stane Hering, Stanislava Lesnik, Stanko Ivančič, Stasa Stajnpihler, Staša C. Trček, Staša Lazički, Staša Zupančič, Stela Mihajlović, Stela Šibac, Stella Šibanc, Stina Goršič, Stojan Spetič, Stojan Žitko, Stojan Žitko, Suzana Benko, Suzana Hržič, Suzana Oroz, Svetlana Hansel, Svetlana Tomić, Špela Zalokar, Špela Bedene, Špela Borko, Špela Čebela, Špela Čižman, Špela Jakomin, Špela Logar, Špela LoLa, Špela Oberstar, Špela Pučnik, Špela Razpotnik, Špela Šuškovič, Špela Zorn, Tadej Štrok, Tadej Turnšek, Tadeja Tišlar, Tadeja Pirih, Tadeja Zgaga, Taja Premk, Tajda Podobnik, Tamara Langus, Tamara Maričić, Tamara Žlender, Tanja Godnič, Tanja Lampret, Tanja Luketina, Tanja Petrovič, Tanja Skale, Tanja Škrilec Švegl, Tanja Žugelj, Tara Devi, Tarkvinij Prisk, Taša Gorjanc, Tatjana Capuder Vidmar, Tatjana Frangež, Tatjana Genc, Tatjana Gyorkos, Tatjana Joksimović, Tatjana Pirc, Tea Humar, Tea Goljevšček, Tea Hvala, Tea Larsson, Tea Logar, Teiia Martinović, Teja Bitenc, Teja D. Kunst, Teja Kleč, Teja Tarman, Terezija Dravinec, Tevž Logar, Tilen Štrancar, Tina Turk, Tina Bohorič, Tina Bončina, Tina Corič, Tina Grmek Blasutto, Tina Mahkota, Tina Seršen, Tina Šorc, Tina Štupica, Tina Terseglav, Tina Turk, Tina Zupanc, Tine Bele, Tine Lindič, Tinka Volarič, Tit Plevnik, Tita Loštrek, Tiva Vlaj, Tjaša Egart, Tjaša Grkman, Tjaša Hrovat, Tjaša Mislej, Tjaša Plaznik, Tjaša Podpečan, Tjaša Potočnik, Tjaša Smrekar, Tjaša Vrečko, Tjaša Vrhovnik, Tom Andrew Tomanič, Tomaž Acman, Tomaž Arhar, Tomaž Furlan, Tomaž Jakhel, Tomaž Kunst, Tomaž Rogelj, Tomaž Seliškar, Tomaž Zupanc, Tomi Matič, Tomi Rozman, Tomo Kozjak, Tone V. Straka, Toni Ujčič,  Matjaž Učman, Ula Furlan, Urban Babnik, Uros Turnšek, Uros Lehner, Uros Sankovič, Uroš Lubej, Uroš Badovinac, Uroš Feldin, Uroš Miklavčič, Uroš Prah, Uroš Škrjanc, Uroš Trauner, Uroš Zver, Urša Chitrakar, Urša Hlis, Urša Jurman, Ursa Pate, Ursa Zazi Zakotnik, Urša Kalan, Urša Novak, Urška Breznik, Urška Comino, Urška Gabrič, Urška Gorkič, Urška Lapajne, Urška Štimec, Urška Zagorc, Urška Zorič, Valentina Škafar, Valerija Perger, Vanja Kovač, Vanja Mihelič, Vasilia Tsigarida, Velo Lovrekovič, Vera Vidmar, Vesna Mikolič, Vesna Obradovič, Vesna Ornik, Vesna Puh, Vesna Atlagič, Vesna Gmeiner, Vesna Grosek, Vesna Katana Burja, Vesna Kosmatin, Vesna Kraner, Vesna Ročak Kralj, Vesna T. Sancin, Vesna Veselinovič, Vezire Hajdari-Kurtaj, Vid Kmetič, Vida Jocif, Vilma Ninin, Vinko Jenko, Vlasta Klep, Voglar Voglar, Vojka Miklavc, Vojko Gorjanc, Zala Primc, Zala Velkavrh, Zala Žibert, Zana Bečič, Zarja Predin, Zdenka Alenka, Zdravko Kogej, Žiga Bebler, Živa Frelih, Živa Jalovec, Ziva Jurancič, Živa Skrlovnik, Živa Zupančič, Zlatko Hernčič, Zoran Stančič, Zoran Gabrijan, Zoran Pavlović, Zoran Petrovič, Zoran Pistotnik, Zorica Sekulić, Zorica Asanin, Zorka N. Pintarič, Zorman Anže, Zvonka Makuc, Zvonka Vujević Prislan, Zvonka Tutek, Žarko Nanjara, Žiga Aljaž, Žiga Valetič, Žiga Vrtačič, Živa Pirc, Adelisa Malanović, Adrian Bradjan, Aida Pajalič, Ajda Mikolič, Aleksandar Stepanović, Aleksander Plut, Alen Balja, Alen Kobal, Alenka Bratina, Alenka Fink, Alenka Hlep, Alenka Korenjak, Alenka Krč, Alenka Mehle, Alenka Mozer, Alenka Protić, Alenka Ramšak, Alenka Sottler, Alenka Veler, Alenka Vidic Grmek, Alenka Žugič Jakovina, Ales Kavcič, Ales Pernek, Aleš Bržan, Aleš Manfreda, Aleš Oven, Aleš Poje, Aleša Zrimšek, Alex Cavalex, Alja Paštrović, Aljoša Likar, Alma Kljajič, Alojz Plazovnik, Amira Ringwald, Ana Debevec, Ana Marinšek, Ana Novak Velkavrh, Ana Slavec, Ana Svetel, Ana Šinkovec, Anamarija Pirc, Ana-Marija Vuković, Ana-Peregrin Košir, Andraž Purg, Andrej Rekelj, Andreja Balja, Andreja Gačnik, Andreja Gros, Andreja Jelenovna, Andreja Kecman, Andreja Logar, Andreja Ninković, Andreja Tkalec, Andreja Vekar, Andreja Zupančič, Andrijana Marc, Aneta Varl, Angela Truntič, Angelca Kovačič, Anita Hajdari, Anita Kerševan, Anita Stefin, Anja Bezlova, Anja Dulmin, Anja Eržen, Anja Grubelnik, Anja Kavčič, Anja Kovačič, Anja Oman, Anja Oman, Anja Rus, Anja Uršej Marinč, Ankica Radivojević, Anže Perne, Apolonia Alic Mosely, Arijana Radič, Arnold Marko, Audrey Barnes, Ave Roškar, Azira Kozjek, Babu Binela, Barbara Banović, Barbara Čičak, Barbara Glavič, Barbara Jernejčič Fürst, Barbara Mlakar, Barbara Prebil, Barbara Slanič, Barbara Vetrih Bolčina, Barbka Gosar Hirci, Bernarda Kunstelj Lepojič, Bili Jankovič, Biserka Škrinjar, Bistra Janjoš, Bojana Ivanjsič Mureskič, Bojana Vodnjov, Bojana Žuraj, Boris Lešnik, Boris Makoter, Boris Svagelj, Borut Skvarca, Bostjan J. Thurnherr, Boštjan Bajec, Boštjan Šuštaršič, Boštjan Zamernik, Bozena Ržen, Boža Plut, Božena Ambrozius, Branislav Milanovič, Branko Banko, Breda Vidmar, Cvetka Zalokar Oražem, Dada S. Brunšek, Daisy Doren, Dajana Hrast, Dajana Marković, Damjana Jugovič, Dan Podjed, Danaja Pečnik, Danaja Wanderlust, Danica Hanželj, Daniel Janežič, Daniel Malalan, Danijela Mladenović, Dare Cekelis, Darinka Ristič, Darinka Strukelj, Darinka Strukelj, Dario Rejc, Darja Barborič Vesel, Darja Damari, Darja Hočevar Mlinarič, Darja Šmerc, Darja Žolgar Cankar, Darko Bodnaruk, Darko Plohl, Darko Vršič, David Kac, David Stritar, David Zorko, Davorin Lampe, Davorin Mikos, Dejan Svirac, Dejan Vujič, Dounia Berrahmoun, Draga Puc, Dragana Gartner, Dragica Gustincič, Drago Koletnik, Drago Vrsič, Dusan Mihelič, Dusanka Mravlja, Dušan Jamnik, Dušan Trušnovec, Edita Zahirovič, Elbasana Gaši, Elvira Medved, Elvira Štrk, Elza Klenovšek, Ema Ermela, Ema Hojnik, Ema Lukan, Ema Verbnik, Emanuela Gulič, Eminca Pivac, Emir Hajdarevič, Eni Kaltak, Enja Rojenica, Erik Kostanjevec, Erika Pirkovič, Esada Rastoder, Esmeralda Vidmar, Eva Japelj Preželj, Eva Jerič, Eva Pavlič, Eva Slavec, Eva Strukelj, Franc Plut, Gaj Rakun Lukić, Gasper Najdenič, Goca Brjskva, Goga Kos, Gojko Golez, Goran Smuk, Goran Zavrsnik, Gorazd Jurman, Grega Rodriguez, Grega Sever, Gregor Grešak, Gregor Primc, Gregor Vrhovnik, Helena Boban, Helena Pantar, Helena Potočnik, Helena T. Velikanje, Hojka Oman, Igor Đukanović, Igor Jelovčan, Igor Pavlovčič, Iki Povoden, Ilijana Javornik, Ina Pravica, Ines Györek, Ines Ojkič, Ines Zagoranski, Irena Dobnikar, Irena Košir, Irena Kurajić, Irena Likar Kotnik, Irena Maretič, Irena Mihalinec, Irena Rapuš, Irena Samide, Iso Hadžić, Iva Dominkovič, Iva Gasar, Ivan Benk, Ivana Gradišnik, Ivana Odič, Ivo Gašperič, Iztok Hribar Schutz, Iztok Vončina, Jadran Drlje, Jaka Birsa, Jaka Klasinc, Jakob Kapus, Jakob Kramžar, Jan Likar, Jan Robin, Jana Fojkar, Jana Grafenauer, Jana Hančič, Jana Jevtovič, Jana Trobiš, Janez Cuderman, Janez Trtnik, Janez Žura, Janja Vrtnik, Janko Vrhunc, Jasmin Durić, Jasmina Majcen, Jasmina Paštrović, Jasmina Sans, Jasmina Smajič Supuk, Jasna Majdič, Jasna Novak, Jasna Podreka, Jasna Špiler Birsa, Jasna Tepina, Jelka Hudoklin, Jelka Kuret, Jernej Polajnar, Jerneja Erjavec, Jerneja Faletič, Jolanda Borovnik, Jozefa Babnik, Joža Sotenšek, Jože Brezavšček, Julija Kovič, Julija Potrc, Jure Barborič, Jure Damjan, Jure Gasper, Jure Salobir, Jure Štajnbaher, Jurij Hudeček, Kaja Aleš Luznar, Kaja Klobas, Kaja Lorenci, Kaja Vovk, Karin Vidic, Karmen Gorenc, Karmen Keržar, Karmen Kohek, Katarina Ahačič, Katarina Gadnik, Katarina Puc, Katarina Valentinčič, Katarina Velušček, Katja Mali, Katja Stravs, Katja Stušek, Katja Šušteršič, Katjusa Kranjc, Klavdija Kosič, Klemen Filipič, Klemen Kozjek, Klemen Puhar, Klemen Tepina, Kosir Barbara, Kristijan Radikovič, Kristina Kiki Božič, Ksenija Malia Leban, Lea Širok, Leja Jecelj Habič, Leja Mahnič, Lena Vastl, Leon Krkič, Leonida Hajd, Leonida Papotnik, Leticia Slapnik Yebuah, Lidija Breskvar Žaucer, Lidija Brezavšček, Lidija Libersar, Lilijana Lili Remec, Lilijana Zorec, Liza Stana, Lovro Kolbl, Lučka Leskovec, Luka Florjanc, Luka Štucin, Luka Tišler, Luka-Ludvik Dijak, Maja Božič Kranjc, Maja Delak, Maja Filipič, Maja Korun Hočevar, Maja Miljakovič, Maja Petrovič, Maja Šetina, Maja Vester, Majda Medvesek, Majho Majhica, Manca Stare, Manja Kovačič, Marhana Jafner, Marija Azman, Marija Brunčič, Marija Cesar, Marijan Gerdej, Marijana Hlebš Radžo, Marijana Lihteneker, Marinka Poštrak, Marizela Dadanović, Marjan Simonič, Marjan Zupan, Marjana Pernek, Marjana Samide, Marjana Štalekar, Marjeta Horvat, Marjeta Oman, Marko Bratkovič, Marko Kolman, Marko Perko, Marko Vuk, Marko Zadnik, Marsela Podboj, Maršelona Marušič, Marta Verginella, Martina Zaletel, Martina Zrimsek Povsič, Maruša Dobljekar, Maruša Vidmar, Maša Černovšek Logar, Maša Križan, Matej Hribar, Matej Janžekovič, Matej Kejžar, Matej Potocan, Matej Ramšak, Mateja Bohorič, Mateja Kordiš, Mateja Lappas, Mateja Tomelj, Matevž Pintar, Matija Milkovič Biloslav, Matjaž Milinovič, Matjaž Nekrep, Matjaž Sušnik, Maya Rebel, Melani Skornšek, Meri Sarajlija, Meta Andrejc, Meta Hauptman, Metka Kučan Ivšek, Metka Pirc, Metka Stošički, Michaela Selmani, Miha Bitežnik, Miha Mijatovič, Miha Vučkovič, Mila Bili, Milan Gregorn, Milan Malek, Milan Mrđenović, Milan Perne, Milena Banjac, Milena Stojčovski, Mileva Mitrič, Miljenko Vojnović, Miloš Krajnc, Mima Malešević, Mira Hladnik, Mirjam Marinič, Mirjam Picman, Mirjam Zdovc, Mirjana Kraljič Kenk, Miro Mirkoslav Drobne, Mišo Goriup, Mitja Dolenc, Mitja Klopčar, Mojca Blažič, Mojca Cesnik, Mojca Doria Milek, Mojca Goriup, Mojca Lavrič, Mojca Ostir, Mojca Prislan, Mojca Pucelj, Mojca Strajher, Mojca Šavnik, Mojca Toš, Mojca Trampuš, Mojca Tušek, Mojca Urbanc, Mojca Valič, Mojca Volf, Mojca Žugman, Monika Kambič, Nada Dokl, Nadica Iskra, Nadja Urevc, Nanca Muck, Natacha Berrahmoun-Vrscaj, Natasa Hozjan Breznik, Natasa Kern, Natasa Mrkonjič, Natasa Veselinovič, Natasa Zajc, Nataša Čuk, Nataša Dolinar, Nataša Gaši, Nataša Jeremić, Nataša Kristanc, Nataša Letig Žagar, Nataša Mirtič, Nataša Mršol, Nataša Novak Mulej, Nataša Rus, Nataša Šerbinek, Neda Isakovič, Neja Zupančič, Nejc Cijan Garlatti, Nejc Frece, Nejc Tancek, Nejc Trušnovec, Nejc Vilar, Nena Čehovin, Neva Kohlenbrand, Nevenka Rojc, Neza Cussigh, Nika Damjanovič, Niki Akaša Medvešček, Nikolay Wolchok, Nikolina Klepac, Nina Babsek Azbaha, Nina Jerala, Nina Luskovec, Nives Makarovič, Noemi Kandus Mavrič, Nuša Gašparac, Nuša Križnik, Nuška Dolenc Kambič, Pavlina Gorenc, Peter Dirnbek, Peter Glasnović, Petra Draksler, Petra Hafner, Petra Klobasa Petrač, Petra Lotrič Ogrin, Petra Marovt, Petra Martinjak, Petra OmTanit Baukman, Petra Podbregar, Petra Podgornik, Petra Regvat, Petra Slatinšek, Petra Vidic, Petra Vilhar, Pija Kapitanovič, Pika Golob, Polona Čeligoj, Polona Černe, Polona Jan, Polona Lah, Polonca Lovsin, Primoz Gresak, Primož Debevec, Primož Kujundžič, Rajko Bizjak, Rastko Milivojević, Reinhardt Christian, Renata Bezjak, Renata Rančigaj Lachaal, Renata Vajndorfer, René Koradin, René Koradin, Robert Begus, Robert Hazl, Robert Ivanc, Robert Sinur, Robert Slopko, Robert Waltl, Rok Jelaš, Rok Kastelic, Rok Stepisnik, Rok Triller, Roland Perovšek, Roman Hren, Romana Gogala, Romeo Palčič, Romina Kralj, Rudi Kastelic, Sabina Erjavec, Sabina Luskovnik, Sabina Piber, Sabina Zorko, Samo Turk, San Sand, Sancy Hankić, Sandi Frelih, Sandi Modrijan, Sandra Marchesan, Sandra Preradovič, Sandra Pucelj, Sandra Sagadin, Sandra Turk, Sanja Baltič, Sanja Brezovar, Sanja Kuhar, Sara Isa, Sara Kern, Sara Kovačić, Sara Rebov, Sara Zaninovič, Sasa Ales, Sasa Sadar, Sasha Taglavia, Saša Deleja, Saša Dokiai, Saša Hrženjak, Saša Jamnik, Saša Kenig, Saša Pogačar Wheeler, Sašo Borojevič, Sašo Milohnoja-Sale, Selma Sarvan Karabašić, Sergej Lah, Shala Sara Shqipe, Silva Bajc, Silvana Furlan, Simon Bubola, Simon Pečkaj, Simon Pintar, Simona Červek, Simona Elmallah, Simona Vasiljević Kogovšek, Slavica Božič, Slavica Kostanjevec, Slavica Popović Primožič, Slavka Grlj, Slavko Červ, Slavko Podbrežnik Dobnik, Smilja Bučan, Smilja Cresnik, Smiljana Ivanc, Sonja Knez, Sonja Mesar, Sonja Velkavrh, Spela Piskar-Lambrecht, Srecko Zen, Srečko Uršič, Staša Ilić, Staša Sitar, Stefan Podhraski, Suada Smlatić, Suzana Benko, Špela Gornik, Špela Kališek, Špela Modic, Špela Smolej Milat, Špela Stele, Tadej Lazar, Tadeja Ivančič, Tadeja Tišlar, Taj Ana Urank, Tálja Përál, Tamara Lampreht, Tamara Trajkovski, Tanja Cvitko, Tanja Gabrijan Strah, Tanja Hadler, Tanja Labus, Tanja Lipovec, Tanja Sahir Gombač, Tatjana Cvetko, Tatjana Jug, Tatjana Ljubič, Tatjana Lukež, Tatjana Mikuž, Tatjana Petek, Tatjana Skrabl, Tatjana Žagar, Tilen Gabrovšek, Tilen Kovačič, Tina Čerkez Miladinovič, Tina Ferbežar, Tina Hauptman, Tina K. Vinkovič, Tina Kovač, Tina Logar, Tina Plevnik, Tina Pogacnik, Tina Zigon, Tina Žigon, Tjasa Ucakar, Tjaša Kastelic Asomani, Tjaša Novak, Tom Krašovec, Tomaž Zajelšnik, Tomaž Zaman, Tomi Erlih, Urban Pfeifer, Urban Vucer, Uroš Perovič, Urška Ferletič, Urška Gojkovič, Urška Stražišar, Ursula Lavrencič, Urša Glavan, Urša Hribar, Urša Podrekar, Urša Valič, Urška Dolinšek, Urška Krišelj Grubar, Urška Lučev, Urška Petek, Urška Petrič, Urška Špeh, Urška Telban, Valdete Pulaj, Valentina Gjorek, Valerija Smolej, Valter Curk, Vanja Mesko Russenberger, Vasja Ocvirk, Vasja Potočnik, Vatroslav Tomac, Vera Isakovič, Vera Zorko, Veronika Frešer, Veronika Jazbec, Vesna Bukovec, Vesna Mislej, Vesna Prošič, Vesna Vidmar, Vesna Vravnik, Vida Erjavec, Vita Ornik, Vitomir Čop, Vladimir Zelić, Vlado Maroh, Vlado Milosevič, Vojka Celesnik, Vojko Baumgartner, Zala Časl, Zdenka Kašovič, Zdenka Poles Filipovič, Zdenka Steblovnik Župan, Zdravko Pavlovič, Zilhad Džananović, Zinaida Muratagič, Zlatka Markovič, Zlatko Lamot, Zora Slivnik, Zoran Cepuran, Zorica Kalinić Markovič, Zorica Škorc, Zuki Durić, Živa A. Žel, Živa Pogačnik, Fanika Fras Berro, Miro Mrak, Damjan Kolarič, Dejan Kokol in drugi.

P.S. Opravičilo vsem, ki so morda izpadli, imena so bila prenašana in vnašana ročno, kar je mukotrpno opravilo.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: