Sproščeni šolski sistem

Slovensko šolstvo čaka reforma po zamisli oblastnikov. Kot pravi akademik dr. Janko Kos te dni, smo doslej imeli etatistično, centralistično in socialistično šolstvo, rešitev pa je seveda v sproščenem preboju:

»Iz uniformiranega sistema se bo moralo šolstvo sprostiti med elitne in množične šole, med gimnazije z drugačnimi standardi. In ne nazadnje med univerze, od katerih bodo ene državne in druge zasebne, nekatere elitne in druge množične. In šele to bo prava šolska reforma.« Več tukaj. 

Sproščeni šolski sistem je kot predvolilne sanje v svojem miselnem tour de force  zahteval že Janša in si zaželel »dobro in sproščeno šolo, ki bo mlade učila in vzgajala za življenje«, hkrati pa modernizacijo šolstva »onstran zatohle Gabrove sence, na katero bo padlo evropsko sonce.« 

Slovenci, encore un effort!

6 thoughts on “Sproščeni šolski sistem

Add yours

  1. Nisem vedel, da je slovenska šola v devetdesetih bila bojno polje filozofskih struj: “Toda reforma devetdesetih let je bila pod svojo formalnostjo tudi vsebinska. Namesto ortodoksnega marksizma jo je navdihoval pozitivizem s svojim vrednostnim relativizmom in brezbrižnim agnosticizmom.” (citat dr. Kosa v spletni demokraciji). v novem tisočletju se bo v ta ‘spor’ očitno spustil še sholastični tomizem. tako da se tisti, ki jih skrbi, da bo filozofija izginila iz šol, tega bojijo povsem neupravičeno.
    in s tem preobratom se lahko, končno, nadejamo tudi nove, pravičnejše pravičnosti: “Nacionalni preizkusi znanja z maturo vred ocenjujejo z enakim merilom učence različnih šol, učiteljev, okolij, kar je sprto s temeljnim načelom pravičnosti – da se z enakim merilom meri samo to, kar je enako” (prav tam)

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: