Ogrožena akademska svoboda: po 150 domačih akademikih zdaj še pismo 150 tujih

Po peticiji 150 slovenskih akademikov, slovenskih intelektualk in intelektualcev iz vrste akademske sfere, ki je ugledala luč sveta 17. februarja 2020, torej nekaj tednov pred začetkom tretjega Janševega mandata in je nosila profetičen naslov »Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!«, je bilo danes objavljeno pismo 150 neslovenskih akademikov, povečini zgodovinarjev širom sveta, ki so objavili svoje »Pismo predsedniku slovenske vlade Janezu Janši«.

Če je 150 slovenskih akademikov, kasneje je pismo podpisalo še 4000 državljank in državljanov, svarilo pred vzpostavitvijo avtokratske oblasti, zdaj naslednjih 150 akademikov širom sveta, med njimi ni slovenskih, že prešteva posledice ravnanja te oblasti, svari pred težko roko vlade Janeza Janše, omenja kršitve kodeksa muzejske etike pri imenovanju direktorja Narodnega muzeja, zaznava nezadržani nacionalizem, uporabo antisemitskih tropov, ksenofobijo in neupoštevanje demokratičnih norm, ki da so postali modus operandi sedanjega premierja. Zato opozarja pred poskusom prevzema nadzora nad ključnimi kulturnimi in akademskimi ustanovami, predvsem pa jo je k peticiji »spodbudil iskren strah, da je akademska svoboda – ena od temeljnih vrednot Evropske unije in demokracije – napadena.«

Nadalje tuji akademiki opozarjajo pred načrtom ustanovitve slovenskega Muzeja osamosvojitve, kar je »še dodaten indic, da smo priča poskusu nadzora celotnega akademskega polja«, kajti iz te namere zaznavajo, da bo to »propagandna ustanova, namenjena promociji nacionalistične narative o preteklosti«. S tem so se tuji zgodovinarji, ki so se opisali kot specialisti za osrednjo in jugovzhodno Evropo in tisti, ki jih se ukvarjajo s kulturo in politiko te regije, bistveno bolj suvereno in odločno opredelili do nastajajočega muzeja osamosvojitve kot slovenski.

Končno pa akademiki širom sveta svarijo pred tem, da so k avtoritarnosti stremeče vlade na Poljskem in na Madžarskem, pa tudi v Rusiji, v preteklosti že uporabile tovrstne taktike in tudi uspešno nadzorovale ter disciplinirale civilno družbo in akademski svet.

Akademiki torej opozarjajo pred disciplinizacijo akademskega sveta in civilne družbe, pred njihovo rušitvijo. Naj spomnim, prvopodpisani pod slovensko peticijo 150 akademikov, dr. Rudi Rizman, je trenutno tožena stranka na sodišču zaradi svojega nastopa v Odmevih, v katerem je pojasnjeval stališča pisma 150 akademikov in financiranje vladajoče stranke SDS in njenih medijev: preganja ga Janševa SDS. Lep dokaz in zgled, da so svarila vseh 300 akademikov žal zelo točna.

Videli bomo, ali bo zaskrbljenost tujih akademikov kaj bolj zalegla od domačih – pa tudi, ali bo v medijih, ki so na podoben način pod pritiskom, odmevala bolje.

Poziv 150 slovenskih akademikov februarja letos (stran Alternativne akademije)

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: