Msgr. Alojzij Uran, očetovstvo in prazne domneve

»Nadškof Uran zanika, da bi bil kateremukoli otroku oče, kakor je zaokrožilo, ali da bi se od njega zahtevalo ugotavljanje očetovstva.« Piše danes na Večeru online. Na Dnevniku online pa so dali tak naslov: Alojz Uran: Vatikan ni zahteval, da opravim test očetovstva, otrok nimam.

Nekdanji ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Uran na današnji tiskovni konferenci sploh ni nastopil. Tam so zgolj prebrali njegovo pismo – to je storil nadškof dr. Anton Stres. Pa si poglejmo, ali msgr. Uran resnično zanika, da bi imel otroka. Izjava nadškofa Urana je bila:

»Po tem, ko sem se zaradi načetega zdravja in zmanjšane sposobnosti za vodenje ljubljanske nadškofije odpovedal tej nalogi, sem svojemu nasledniku obljubil, da mu bom po svojih močeh pomagal še naprej. In to sem tudi delal.

Kasneje pa so prišle strožje zahteve, povezane z vprašanjem očetovstva, kakor navaja članek v ljubljanskem Dnevniku, dne 8. maja 2012, »po neuradnih informacijah iz cerkvenih krogov, zaradi spora s Svetim sedežem, ki je od njega zahteval, da ugodi zahtevi po ugotavljanju očetovstva.« – Te besede niso resnične. Nikoli od nikogar nisem dobil zahteve po ugotavljanju očetovstva. Ob tem izjavljam, da so domneve o mojem očetovstvu neutemeljene.«

Pravna in realna dejstva

Uran v rahlo zvito napisanih vrsticah nesporno pravi tole:

(1) Trditev o tem, da bi zaradi spora s Svetim sedežem nekdo od tam zahteval, da se ugodi zahtevi po ugotavljanju očetovstva, je neresnična.

(2) Zahteva po ugotavljanju očetovstva ni prišla od nikogar in ni bila nikoli podana.

(3) Domneve, da sem oče nekomu, so neutemeljene.

Očitno je v (2) že vsebovana trditev (1), zato jo lahko nanjo zvedemo; trditev (2) je zanesljivo izjemno enoznačna in jasna. Toda kaj storiti s (3)? Ali sta trditvi »Domneve, da sem oče nekomu, so neutemeljene« in »Nisem oče nekomu/nikomur« res identični?

Zanesljivo ne. Formulacija je izrazito pravniška, je tako rekoč floskula, ki jo nenehno poslušamo iz ust obdolženih na sodiščih. Utemeljenost seveda cilja na naše razloge za neko prepričanje, na navedbo dokazov. Biti oče nekomu ali ne pa meri na opis nekega dejanskega stanja. Povedano preprosteje: lahko ste oče nekega otroka, vendar trdite, da navedba dokazov o tem ni dovolj dobro utemeljena. Lahko ste vpleteni v afero Patria, a pogrešate utemeljene dokaze o tem. Prva in druga možnost nujno ne sovpadeta: pravno dokazljiva in ugotovljiva dejstva niso nujno identična realnim.

Če je to res, potem Uran ni kar tako zanikal, da ima otroka – o tem se ni izrekal. In potem so novinarske razlage in vsi naslovi, ki poudarjajo takšno priznanje, netočni. Dilemo, ali se je gospod nadškof le nerodno izrazil in ni naravnost povedal »nimam otrok« po premisleku ali nepremisleku, puščam ob strani.

Kaj so in čigave so strožje zahteve

Za tiste, ki se jim zdi zgornja distinkcija nepotrebno pravniško ali logiško pikolovstvo, je v kratkem pismu, edini njegovi izjavi, ki jo imamo, še en izziv v obliki formulacije: »Kasneje pa so prišle strožje zahteve, povezane z vprašanjem očetovstva«. Kako jo razumeti?

Avtor članka v Financah je k »strožjim zahtevam očetovstva« pripisal: »(Vatikana op.p.)«. Če je njegova razlaga pravilna in so res obstajale takšne zahteve Vatikana, spet ni jasno, kaj so te bile po vsebini, vendar bi pomenilo, da zahteve so bile. V nadaljevanju namreč Uran nemudoma zanika, da bi se moral pokoriti kakšni »taki zahtevi po ugotavljanja očetovstva«. Oziroma, kot pravi (2), katerikoli zahtevi.

Uranova trditev »prišle so strožje zahteve, povezane z vprašanjem očetovstva«, če je tu beseda »zahteva« mišljena v običajnem pomenu,  in nato trditev »nikoli od nikogar nisem dobil zahteve po ugotavljanju očetovstva«, sta očitno v logičnem protislovju. Kajti bodisi so bile zahteve bodisi jih ni bilo. Razen če Uran dela minuciozno distinkcijo med »zahtevami, povezanimi z vprašanjem očetovstva« in »zahtevami, povezanimi po ugotavljanju očetovstva«. Na čem bi temeljila ta misteriozna razlika, si je težko predstavljati in še težje razumeti. Eno pa je jasno: gospod nadškof bi najbolje storili, če bi bodisi pošteno priznali ali jasno zanikali, ali so oče.

No, me zanima, na kakšen način bodo mediji in drugi opazili in razložili zgornje logično protislovje.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: