O neki novi maniri oženja pooblastil PS RTV

Zanimivo, da vsi molčijo o razlogih za odstop člana PS RTV Mita Trefalta. Zanimivo je tudi, da molči sam. Manj zanimivo in obenem pričakovano je, da o tem molčijo mediji. No, na tale zapis v Mladini sem bil deležen replike direktorja TV SLO Vinka Vasleta, čeprav sploh ne vem, zakaj. Ker razumem svoje delo kot javno, svoj odgovor njemu objavljam tudi na tem blogu, po tistem, ko je že bil objavljen v Mladini.

Odgovor na zapis Vinka Vasleta, Mladina, 10. 3. 2008

Direktor RA Slovenija Vinko Vasle se je odzval na zapis Vanje Pirc o odstopu člana programskega sveta RTV Mita Trefalta. V njem sem bežno omenjen, kar je bilo čisto dovolj, da Vasle presenetljivo polemizira le z mano kot svetnikom, pa še to zato, ker je novinarka v nekem delu zapisa citirala mojo nekaj mesecev staro izjavo za Mladino. Torej s časovnim zamikom polemizira z njo. Vasle poskuša dokazati, da vestno odgovarja na vsa moja vprašanja in da je nekaj narobe z mano, ker sem nezadovoljen z vsakim odgovorom. No, na prvi del potem odgovori kar sam: glede premestitve novinarja Sandija Freliha zaključi, da za razpravo o tem »programski svet ni pooblaščen«. Priznam, imel sem srečo, da sem prejel njegovo pojasnilo glede delovne »premestitve« (ali delovne omejitve) novinarja Roberta Škrjanca. Čeprav tudi takrat svet ni bil pooblaščen. G. Vasletu želim, da bi se mu ta očitno na novo izumljena taktika odrekanja pravice po razpravi obrestovala. Da bi javnost kaj zvedela o tem, zakaj se premeščajo ljudje, delovno suspendirajo in zakaj odhajajo iz RTV hiše, pa tudi nima smisla glasno razpredati, saj gre vendar za javni zavod. Kaj jo pa briga!

Ker Vasle iz meni neznanega razloga misli, da vse puščice letijo vanj, čeprav v članku niti omenjen ni, ga moram popraviti glede njegove navedbe, da ni prejel mojega svetniškega vprašanja glede zmanjševanja časa za zunanjepolitične oddaje. Prejelo ga je celotno vodstvo in programski svet (27. septembra lani), sam pa sem ga zastavil, ker sem sledil opozorilom novinarjev. Naj ga torej ponovim: »(1) Novinarji IP trdijo, da je prišlo pri pokrivanju najpomembnejših notranjepolitičnih tem v informativnih oddajah do pogostih kršitev osnovnih pravil novinarskega dela v javnem servisu, ki so določena v statutu RTV in Kodeksu novinarjev RTV Slovenija, na katera pa velikokrat na njihovo opozorilo nihče od odgovornih ni reagiral. V javnosti se je pisalo, da imajo podpisniki ob tem v mislih npr. nedopustno postopanje novinarja Vladimirja Voduška v aferi Sova. Programske svetnike kot nadzorni organ mora zanimati, do kakšnih kršitev prihaja, zato naprošam vodstvo informativnega programa, da PS RTV seznani z omenjenimi kršitvami (ki so takšne vsaj po mnenju zaposlenih). (2) Novinarji IP trdijo, da postajajo zunanjepolitične vsebine, ki jih je RTV dolžna spremljati, v dnevnoinformativnih oddajah vse manj odmevne in da se zanje zmanjšuje programski čas. Opozarjajo, da ima RTV Slovenija široko in dobro organizirano mrežo dopisništev v tujini, zaradi česar je takšno postopanje še manj razumljivo. Vodstvo informativnega programa zato naprošam, da svet seznani s primerjalnimi podatki o tem, kakšna je gledanost teh oddaj in kako so oddaje zunanjepolitičnega programa časovno zastopane v obdobju (vsaj) zadnjih dveh let. V primeru, da trditev novinarjev IP drži, pa seveda pojasnilo za izrinjanje zunanjepolitičnih vsebin.«

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: