Sramežljivo o inšpektorskem nadzoru

Kako so se mediji odzvali na včerajšnji inšpektorski nadzor v medijih?

Pod črto je akcijo inšpektorjev pripisal svojemu pisanju. Če smo po eni strani bili deležni poročanj, da gre za nadzor na RTV Slovenija, Delu, Dnevniku in Večeru, nam končnega podatka pravzaprav niso ponudili. Oziroma so ga zelo skopo.

Podčrto inšpektorji mediji

Težko je reči, da so nekakšne izredne razmere povzročile informacijsko blokado. Obstajajo namigi, da bi zaradi tega naj odpadla ena od informativnih oddaj na TV Slovenija – preprosto zato, ker honorarni sodelavci zaradi nadzora te niso mogli pripraviti.

Po drugi strani sta samo MMC in STA poročala o odzivu novinarskega sindikata – z novim vodstvom:

Novinarski sindikati pričakujejo, da bo inšpekcijski nadzor usmerjen v odkrivanje nezakonite segregacije in diskriminacije na trgu dela, saj skoraj tretjina novinarjev dela v prikritem delovnem razmerju, čeprav ima sklenjeno drugačno pogodbo z medijem.

Vendar ob tem sindikati poudarjajo, da inšpektorji nimajo pooblastil, da bi lahko odredili zaposlitev delavcev v prikritem delovnem razmerju. Sindikate zato skrbi, da bodo delodajalci, ki jim bodo inšpektorji z odločbo naložili odpravo nepravilnosti, honorarne sodelavce preprosto odslovili.

MMC mediji inšpektorji nadzor

Pri Večeru so nabor nadziranih – glede na njihove podatke – nekoliko razširili in dodali pomirljivo misel, iz katere veje prepričanje, da težav pri njih ne pričakujejo:

Inšpektorji so tudi na Večeru, po naših podatkih pa tudi na Dnevniku, Delu, RTV Slovenija, Pro Plus in Planet TV.

O ugotovitvah in morebitnih ukrepih današnje akcije nadzora bo mogoče poročati, ko bodo inšpektorji preučili tudi vso potrebno dokumentacijo. Za prekršek glede prepovedi sklepanja civilnih pogodb v primeru obstoja elementov delovnega razmerja zakon o delovnih razmerjih določa globo v razponu od 3 tisoč do 20 tisoč evrov, za prekršek pri vodenju evidenc s področja dela in socialne varnosti pa zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti določa globo v razponu od 1251,88 do 4172,92 evra.

Pri Večeru so po zagotovilih solastnika in direktorja Uroša Hakla od 1. januarja letos vsi novinarji v rednem delovnem razmerju.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d