::: IN MEDIA RES :::

Quis custodiet ipsos custodes?

Biti stoik, biti budist, biti kristjan, biti Cerar

Osebni svetovni nazori so na prvi pogled videti nekaj zasebnega in intimnega, onstran dovoljenega zanimanja okolice, tako rekoč varovana pravica slehernika. Tisti pri pravniku Miru Cerarju nas bodo morali v … Nadaljujte z branjem

17/07/2014