::: IN MEDIA RES :::

Quis custodiet ipsos custodes?

Savič in njegov »J’accuse«, usmerjen v medije

Prispevek Domna Saviča na »Problemski konferenci Društva novinarjev Slovenije«, na katero so povabili širšo javnost – ne vem sicer točno, katero – in ki je bila namenjena problematizaciji vloge medijev … Nadaljujte z branjem

26/09/2015