Melania Trump in medijska razlika

Če zapisano drži, in po nekaterih elementih ni mogoče dvomiti, smo od danes bogatejši za še eno spoznanje v kvalitativni in kvantativni razliki med delovanjem tujih in domačih medijev. Ja, taka primerjava se zgodi bolj poredkoma in po nerodnosti, ker preprosto ni situacij, v katerih bi istočasno lahko preverjali reakcije prvih in drugih. Današnja zgodba... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑