::: IN MEDIA RES :::

Quis custodiet ipsos custodes?

Sproščeni Pahor in ideali neresne politike

Delo je opravilo intervju z dr. Gregorjem Tomcem, ki je »profesor na fakulteti za družbene vede in mestni svetnik na Jankovićevi listi«, kot so ga uvedli skozi njegovo dvojno vlogo. … Nadaljujte z branjem

15/06/2016