Pahor in Bavčar: nove vaje v retuširanju slovenske zgodovine

Tudi letos se je predsednik Pahor z velikim veseljem udeležil »prvega postroja posebne enote tedanje teritorialne obrambe« v Kočevski Reki. Tam sicer letos ni imel govora, nadomestil ga je Igor Bavčar, trenutni zapornik na Dobu, ob očitno obsežnem bojkotu vrha slovenske politike in tudi ob nepričakovani odsotnosti Janeza Janše.

Poskušal bom pokazati, da je predsednikova prisotnost na tem dogodku problematična iz več razlogov – v resnici bi jo lahko šteli kar za njegovo participacijo pri retuširanju slovenske zgodovine.

Res prvi postroj?

Prvi razlog, zaradi katerega izvaja takšno retuširanje, skupaj z anemičnimi množičnimi mediji vred, ki sodelujejo pri tem, najdemo v očitnem nestrinjanju z zdaj že splošno sprejeto agendo, da je res šlo za deklarirani prvi postroj.

Že kratek pregled včerajšnjih in današnjih poročil ključnih medijev, vključno z predstavitvami RTV Slovenija, če propagandni imperij pustimo ob strani, nam prikaže vzpostavljeni medijski konsenz: nobenega medija ali novinarja ne bomo našli, ki bi poročal, da dogodek ni bil posvečen »prvemu postroju«.

Bavčar kočevska reka 24ur zapor

POP TV v svojem osrednjem dnevniku o Bavčarjevem nastopu v Kočevski Reki

Toda glej ga zlomka, tega ravno Pahor sploh ne misli. Čeprav včeraj ni bil slavnostni govornik, je pred kamerami znova sicer bolj mimogrede pojasnil, da v Kočevski Reki ni prišlo do prvega postroja. Predsednik republike se torej udeležuje dogodka, v katerega osnovno premiso sam dvomi. Ko je leta 2017 imel govor na njem, je svoje distanciranje artikuliral na podoben način, skozi zanikanje prvenstva takega postroja:

»17. decembra 1990 je bil v mrzlem, vetrovnem in snežnem dnevu postroj pripadnikov Teritorialne obrambe v Kočevski Reki. Čeprav ni bil ne prvi, ne zadnji take vrste, je bil edinstven. Prelomen. Zgodovinski.«

Še ena sprava

Če pustimo ob strani sicer nadvse bistveno vprašanje, kateri postroj je bil zanj prvi, nam manjka predvsem pojasnilo, zakaj se potemtakem dogodka v parku Manevrske strukture narodne zaščite tako redno udeležuje v nasprotju s preostankom političnega vrha. O tem si lahko pri iskanju razlage pomagamo le s tem, kar je povedal v preteklosti: da si prizadeva za spravo, je dejal leta 2014, zato naj bi se z »obema veteranskima organizacijama dogovorili, da bi v luči enotnosti, sprave in pomiritve prihodnje leto v Kočevski Reki stala Slovenska vojska in da bi bili nanjo povabljeni vsi, ki so imeli kar koli s prvim postrojem SV-ja, z ustanavljanjem in ustanovitvijo ter obrambo slovenske države in njenim razvojem.«

Ob verjetnosti, da gre za novinarsko parafrazo njegovih besed, saj bi sicer sledilo, da se predsednik zanika, ker je leta 2014 še verjel v »prvi« postroj, potem pa to misel opustil, je prvi razlog, zakaj sodeluje pri retuširanju zgodovine, s tem določen: ker na simbolni ravni podpira politično agendo takšnega postroja za potrebe nekakšne sprave, čeprav v njegovo ključnost sicer čisto ne verjame.

Pahor podpira fotomontažo

Naslednji dokaz njegove udeležbe pri retuširanje zgodovine se kaže na zelo dobesedni ravni: 26. decembra 2014 sem na sledi odkritja nekaterih spletnih komentatorjev opozoril na popolno fotomontažno manipulacijo z istega dogodka, saj so fotografijo na osrednjem transparentu dogodka retuširali in iz kap teritorialcev dobesedno izbrisali rdečo zvezdo.

retuša kočevska reka 2019

Letošnji transparent na prireditvi: znova retuša

V luči spravnega srečanja sem se zato v svojem prispevku Koliko retuš zgodovine za končno enotnost? spraševal, kakšen bo videti videti osrednji transparent na omenjeni Pahorjevi »spravni« prireditvi: s peterokrako ali brez? Ker nam tega do danes ni odgovoril, velja še naprej naslednje:

»Ali sprava zaobsega tudi spreminjanje zgodovine, fotomontažo in brisanje resnice? Dokler nam ne odgovori, smo prisiljeni verjeti, da je odgovor pritrdilen. Imamo torej predsednika, ki se zavzema za (foto)montažo zgodovine.«

Takrat fotomontažnega transparenta z retuširanjem ni opazil noben novinar, čeprav se je, o čemer pišem, ta pojavil na prireditvi že najmanj leto poprej. Še huje, isti transparent z retušo je bil uporabljen vsa ta leta in tudi letos. Predsednik Pahor se torej ves čas brez rezerve udeležuje dogodka, na katerem dobesedno retuširajo zgodovino!

Komunisti zlorabili osvobodilni boj

O (najmanj) fotografskem ponarejanju zgodovine v Kočevski Reki in novinarski naraciji pri tem sem kasneje pisal še v prispevkih Encore un effort! in Nismo retuširali, ker smo se borili proti rdeči zvezdi.

Pahorjeva naklonjenost fabrikaciji rdeče zvezde, ker je ta očitno tudi zanj moteča, nas ne bi smela preveč presenetiti. Bolj bi nas morala stoična podpora predsedniku, ki jo je vsa leta deležen s strani svoje stranke. Celo na njenem kongresu je namreč že pred dolgimi leti zelo naravnost pojasnil, da je »komunistična partija uzurpirala osvobodilni boj za prevzem oblasti« in to misel kasneje večkrat ponovil; tezo analiziram v prispevku Morilci s peterokrako in krivda po povezavi.

Povedano še drugače: morda so naša pričakovanja po Pahorjevem distanciranju do potvorb zgodovine odveč, saj so te ravno točka tiste sprave s slovensko desnico, v kateri se lahko z njo politično in ideološko krasno ujame.

Kočevska reka fotomontaža rtv 2018

Retuša leta 2018: iz Dnevnika TV Slovenija

Retuše in rehabilitacije

Letošnja prireditev bo ostala posebna še iz tretjega razloga: ne le, da Pahor legitimira diskurz »prvega postroja«, čeprav zanj ni prvi, ne le, da se vsako leto znova brez sramu fotografira pod fotomontažnimi retušami, letos ga je doletela še posebna čast priklonitve nekdanjemu notranjemu ministru Igorju Bavčarju, ki izkorišča sleherno priložnost za svojo lastno rehabilitacijo med svojim postankom na Dobu. In to prav konec leta, ko lahko predsednik republike v skladu s svojim pristojnostmi ugodi prošnjam za pomilostitev zaporniških obsojencev. Kakšno sporočilo nam s tem daje?

Ne ravno presenetljivo sta se tudi v tem segmentu zgodbe našla le dva medija, ki sta si sploh drznila zapisati dejstvo, da je letošnji govornik nekdo, ki trenutno prestaja kazen na Dobu: POP TV in Žurnal24.si. Da tukaj ne gre za kakšno posebno anemičnost in nesposobnost novinarjev, temveč ravno nasprotno prej za nesebično pomoč letošnjemu slavnostnemu govorniku, dokazujem v prispevku Delov avtor z Doba: Bavčar in vprašanje medijske pristranosti.

retuš Janša zveza in brez zvezde

Primerjava: pred retušo in po njej

Dokler namreč v osrednjih občilih zapornik figurira kot kolumnist osrednjih časopisov in dokler se zapisi, ki problematizirajo Bavčarjeve politične in druge grehe, mečejo v uredniški koš in niso objavljeni, pač ne bomo mogli trditi, da smo priča naključnim profesionalnim kiksom.

Čas odpuščanj

Kaj bi lahko bila sklepna misel ob letošnji proslavi iz Kočevske Reke? Morda to, da prihodnost pripada retuširanju, če uporabimo napis ob fotomontaži?

No, čisto resno: da predsednik republike aktivno podpira prisvajanje in potvarjanje zgodovinskih dejstev in osamosvojitve, in to brez besedice pripombe. Da to počne v čistem nasprotju z vrhom trenutne politike in celo s svojim lastnim razumevanje teh dejstev, kar pomeni, da mora res imeti močne politično obarvane razloge za svoja dejanja.

Na koncu pa še, da je december očitno čas odpuščanj in pomilostitev, zato se je odločil, da govorniški pult tako rekoč prepusti trenutnim zapornikom, ki prestajajo več kot sedemletno zaporno kazen zaradi pranja denarja, in njihovim poskusom osebne javne rehabilitacije.

Nismo retuširali, ker smo se borili proti rdeči zvezdi

»Po Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Društvu slovenskih pisateljev so se odzvali še Puntarji Slovenije,« so poročali v samostojnem prispevku v osrednjem TV dnevniku na TV Slovenija včeraj. O čem? O Janševem »alternativnem« obeleževanju prvega postroja slovenske vojske v Kočevski Reki, s katero je, kot je dejal Lojze Peterle, prvič »zadišalo po slovenski vojski«.

Puntarji retuša TV SLO

O retuširanju fotografije na osrednjem transparentu sem pisal dvakrat (1, 2), splača pa si ogledati, kako so k zgodbi pristopili v dnevniku. Nekako uravnoteženo, spravno in pomiritveno, podobno kot Pahor.

Aleš Hojs, bivši minister, je v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve zanikal brisanje zgodovine in njeno retuširanje.

»Ničesar nismo izbrisali, saj se med osamosvojitveno vojno nismo borili z rdečo zvezdo, ampak proti njej.«

Če se je po RTV Slovenija šele po 15 dnevih prvič odzvala na falsificirajoče dogajanje v Kočevski Reki (vsekakor bi bili krivični, če bi preveč kritično izpostavljali to dejstvo, še vedno so hitrejši od večine medijev), je omenjena reakcija sploh prva, ki smo jo slišali v pojasnilo ali komentar retuširanja osrednjega transparenta proslave in posledično zgodovine s strani organizatorjev. Doslej očitno nihče ni drezal vanje, sami pa nam tudi niso privoščili besede. In koliko je vredna?

Hojs retuša TV SLO

Zelo očitno bolj malo – Hojsov razmislek ni samo non sequitur (iz tega, če bi se med osamosvojitveno vojno borili proti rdeči, še ne sledi, da nihče ni retuširal fotografije na transparentu), temveč celo servira zmanipulirano zgodovinsko dejstvo – osamosvojitvena vojna pač ni bila borba proti rdeči zvezdi.

Še huje: tudi če bi bila, to v ničemer ne bi ovrglo dejanja retuširanja transparenta. Poteza, ki si jo privošči, je torej red herring, v odgovoru se je izmazal z uvedbo zavajajoče druge topike (glede tega, ali smo se v vojni borili z rdečo zvezdo ali brez), pa še glede nje je varal.

Hojs torej na očitke odgovarja z novo manipulacijo glede dejstev in obenem v sferi argumentiranja. Nenazadnje se je prvi postroj Teritorialne obrambe RS v Kočevski Reki zgodil 17. december 1990, osamosvojitvena vojna pa pol leta kasneje: navajanje razlage, ki časovno pade v drugi čas kot časovni kontekst popačene slike in pojasnilo glede njenega nastanka, samo še poglobi začetno manipulacijo, saj ne more šteti za nobeno prepričljivo razlago.

Ker od TV Slovenija ne smemo pričakovati preveč, smo tudi to pot lahko olajšano ugotavljali, da se je novinarka nemudoma zadovoljila s Hojsovim pojasnilom in ni več drezala vanj. Spet je obveljal anything goes. (»Ali drži, da ste ponaredili bankovce za 100 evrov?« »Nisem, gospa novinarka. Zgolj uvedel sem svojo vzporedno valuto«. »Hvala za pojasnilo.«)

Karavana pač mora naprej, z njo pa postroj in prvi spravni postroj iščoči Borut Pahor. Škoda le, da zgodovina ne pozna pol-zvezd, mojstri retuš pa pol-retuš, kajti v politiki se sicer s pol-resnicami lahko kar daleč pride.

Koliko retuš zgodovine za končno enotnost?

Koliko retuš bo potrebnih, da bo Slovenija končno zedinjena? Vprašanje si moramo zastaviti dobesedno – da bi bili končno složni, kot si želi predsednik države, se bomo moral sprehoditi pod še veliko retušami zgodovine:

Prvak SDS-a Janez Janša in predsednik države Borut Pahor sta se udeležila proslave ob obletnici prvega postroja Slovenske vojske v Kočevski Reki. Zaradi razprtij med veterani je bila to že druga tovrstna proslava ta teden.

Predsednik SDS Janša je v nagovoru poudaril, da današnji dogodek ni slavje, saj je prvemu generalu Slovenske vojske Antonu Krkoviču preprečen prihod, ker da je po krivici v zaporu. Po njegovih besedah imamo danes tri različne prireditve ob spominu na prvi postroj Slovenske vojske, »ker je bila slovenska politika takrat razklana in ker prihodnost, ki je sledila tem odločitvam, ni pripadla pogumnim«.

MMC prvi postroj Janša SV

O Janševi obsedenosti z rdečo in obenem s peterokrako sem že večkrat pisal. Retuša, o kateri govorimo, je videti takšna:

 

Janša retuš brez

Janša retuš postroj

retuš Janša zveza in brez zvezde

Originalno sliko najdemo med drugim v reviji Obramba:

Prvi postroj original Obramba

Predsednik Pahor, ki je počastil retuširanje zgodovine, se je nato zavzel za pomiritev duhov, kot so temu dejali. Na način, da se bo sestal s predstavnikoma obeh veteranskih organizacij, ki sedaj ločeno praznujeta 17. december, dan prve postrojitve Slovenske vojske.

In če se Pahor trudi, da bi naslednje leto prišlo do spravnega in pomiritvenega srečanja v Kočevski Reki, nam žal ni uspel pojasniti, kakšen bo videti osrednji transparent na prireditvi: s peterokrako ali brez? Ali sprava zaobsega tudi spreminjanje zgodovine, fotomontažo in brisanje resnice? Dokler nam ne odgovori, smo prisiljeni verjeti, da je odgovor pritrdilen. Imamo torej predsednika, ki se zavzema za (foto)montažo zgodovine.

Kaj pa mediji?

Že kratek pregled prezentacij dogodkov v Kočevski Reki pokaže, da novinarji retuširanja sploh niso opazili. Opozorilo na fotomanipulacije so objavili neznani komentatorji na spletni strani MMC RTV Slovenija. Od dogodka (20. december) je minil že cel teden in nič se ni spremenilo. Da bi stvar bila še hujša, so isti osrednji transparent na proslavi Janševi soborci razvili že lani ob istem času – in spet brez medijskega odmeva ali minimalne pozornosti. Zgodovina se retušira ob njihovi ignoranci:

Postroj Janša 2013

Janša je letos svoj govor spretno zmanipuliral in zlorabil »pro domo sua«, za puščavske razmere. Na koncu je bila pomembna Puščava in status zapornikov v aferi Patria. Takole je končal:

Tone Krkovič danes stoji na Puščavi in gleda proti Kočevski reki, ker mu niso dovolili, da bi se udeležil tega dogodka. Zato spoštovani, to kar imamo danes tukaj, ni proslava!

Svoboda Tonetu! Svoboda Sloveniji!

O tem, kako močno je ploskal Pahor, ne poročajo. V skladu z geslom proslave pa velja nesporno, da prihodnost pripada retuširanim.

Hitler Goebbels retuš