Eno sonce za male in velike ljudi: kaj početi s takimi izjavami?

Dnevnikova rubrika sledi nadvse razširjenemu žanru reciklaže, tj. rubrike tipa »Rekli smo«, ki bi jo lahko kategorizirali v dve podskupini – na tisto, kjer nam ponudijo zgolj citat znane (ali manj znane) osebnosti v nekakšni izjavi dneva, brez sleherne komentatorske razširitve, in tiste druge, ki ga poskušajo komentirati. Nekateri tiskani mediji (Delo, Dnevnik, Večer..)  re-citirajo... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑