Minister Ruuudiiii

Redko videno zadovoljstvo ob predlogu kandidata za ministra, nekdanjega novinarja: je Rudi Medved dejansko Ivanov ali Marjanov kandidat za vodenje ministrstva za javno upravo? Presenečenost in spremljajoče jo ugodje, hlinjeno ali ne, v manifestiranem emocionalnem patosu zelo netipično za avtorja, nosi s sabo smiselno razlago v zgodovini političnih odnosov. Partikularen primer, najbolje dokumentiran - njegova... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑