::: IN MEDIA RES :::

Quis custodiet ipsos custodes?

L Files Savič

Information

Published on 26/09/2015 at 472 × 669 in Savič in njegov »J’accuse«, usmerjen v medije

Navigacija