::: IN MEDIA RES :::

Quis custodiet ipsos custodes?

Rovšek sovražni govor stran varuha