Socializem in revolucijske ankete v Delu

Demokratičnemu socializmu gre v Sloveniji zelo dobro. Po zadnji anketi (20.11.2013) v Delu, sicer ne najbolj reprezentativni po številu, bi kar 94 odstotkov sodelujočih izbralo rešitve demokratičnega socializma kot način za dokončanje »krize kapitalizma«. Najbrž to pomeni ne le, da si želijo udeleženci ankete krizo kapitalizma prebroditi, ampak jo kot svetovni gospodarski sistem zamenjati z demokratičnim socializmom.

V spodnji anketi pa vseeno marsikaj zmoti:

Anketa Delo demokratični socializem

Anketno vprašanje resda vsebuje eksplicitni možnosti odgovora z DA in NE. Respondent se lahko opredeli nedvoumno na začetno vprašanje. Težava je v tem, da sta nedvoumni možnosti odgovora z DA ali NE opremljeni s sugestivnimi dodatki, ki sta od obeh možnosti v stavku ločeni le z vejico. Odgovar nista kar ta DA ali NE, vobče in simpliciter, temveč s pojasnitvemim dodatkom, s katerim se je mogoče strinjati, tudi če se ne strinjamo z začetnim vprašanjem. Torej:

Da, sedanji ekonomski sistem je na dolgi rok nevzdržen.

Je zavajajoč v tem smislu, da se z začetnim »da« lahko sicer ne strinjamo, vendar je pojasnitveni moment vseeno tisti, ki ga podpišemo in podpiramo. In kar nam je ponujena možnost odgovora z DA ali NE le v kompletu s pojasnitvenim dodatkom, smo prisiljeni obkrožiti začetni DA.

Zadrega pa ne velja za drugi odgovor. Torej:

Ne, sedanji sistem je dober, potrebuje le manjše popravke.

Ker se kapitalizem in socializem izključujeta ideološko, si težko predstavljamo, da bi kdo sprejel pojasnitveni del in hkrati menil, da je socializem učinkovita alternativa kapitalizmu.

Sklep: prvotna možnost je manipulativna, ker respondenta prisiljuje v odgovor DA s pojasnitvijo, ki meri bistveno širše od tega, da bi prav socializem bil alternativni izhod iz kapitalističnega gospodarstva. Nekdo, ki se strinja z njim, se nujno še ne strinja s socializmom; še huje, morda se ne strinja z nobeno možno alternativo, saj se s sprejemom pojasnila (»sedanji ekonomski sistem je nevzdržen«) k temu ni zavezal. Še manj je jasno, zakaj bi demokratični socializem kot zaenkrat slovensko (!) politično gibanje, kakor spet evocira začetno vprašanje, bil pravi odgovor na krizo svetovnega kapitalizma. Težko je verjeti, da bi sestavljalci ankete imeli v mislih neko širšo ideologijo, ki bi jo pokril označevalec ‘demokratični socializem’.

Fantom in dekletom iz IDS vso srečo; sploh je potrebna, če bo po idejni zamisli Delovih novinarjev in anketarjev svetovna revolucija res vzplamtela iz slovenskih krajev.

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: