::: IN MEDIA RES :::

Quis custodiet ipsos custodes?

socialni demokrati in tviter praznina

Information

Published on 18/11/2012 at 1058 × 728 in Pahorjev »boj« kot narcisistični populizem

Navigacija