Kangler je največji kozel v državi

Še praktična demonstracija povedanega v prejšnjem zapisu – insinuacijski diskurz, najbolj pogost prijem slovenskih (desničarskih) medijev, lahko brez težav zveni takole:

Franc Kangler je največji kozel v državi

Drži? Nesporno. Poglejte, kaj je sam izjavil:

Franc Kangler, mariborski župan, o zakonu o integriteti, ki županom onemogoča članstvo v nadzornih svetih občinskih podjetij, hkrati pa so odgovorni, če so v njihovem poslovanju nepravilnosti: “Župani smo največji kozli v tej državi. Ampak nas je narod izbral na direktnih volitvah.”

Insinuacijski diskurz je tu celo težko dokazati, saj se zdi, da je Kangler kar sam poskrbel za nalepko samemu sebe. Tako rekoč je samega sebe insinuiral. Pa vendarle je to »vnanja« insinuacija. Zakaj? Ker meri na dvoumnost izraza kozel – z njim ni želel reči, da je idiot, ampak da je žrtev. Ker je denotacija dvojna, lahko nekdo, ki je zloben, uporabi dvopomenskost izraza in uspeh diskreditacije je zagotovljen. Še zlasti, če je najbolj frekventno rabljen pomen izraza »kozel« negativen, če torej označuje »idiota«.

One thought on “Kangler je največji kozel v državi

Comments are closed.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: